Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oppgaver

I følge reglementet, skal rådet tas med på drøfting under arbeidet med større saker av prinsipiell betydning for funksjonshemmede. 

I tillegg skal rådet forelegges og uttale seg skriftlig i saker som gjelder: 
  • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid 
  • Prinsipielle saker vedrørende funksjonshemmede 
  • Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe 
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede 
  • Saker som vedrører system og rutiner for samarbeid og samordning mellom ulike deler av kommunen overfor funksjonshemmede 
  • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv 
  • Andre saker av interesse for funksjonshemmede 
Rådet står ellers fritt til å ta opp de saker det ønsker, men loven gir ikke rådet rett til å kreve at kommunestyret behandler saken videre. 
 
Rådet deler også ut legatmidler en gang i året fra Nøklebyfondet til trivselstiltak for utviklingshemmede i Nittedal kommune. 
 
Rådet er jury for den årlige Tilgjengelighetsprisen.
 

Medlemmer

Rådet oppnevnes av kommunestyret og består av 9 medlemmer med personlige vararepresentanter hvorav 
  • 4 er politikere
  • 5 representerer de funksjonshemmedes organisasjoner. 
Representanter for de frivillige organisasjonene oppnevnes etter forslag fra disse. 
 

Møtekalender og sakspapirer

Sakspapirer for perioden 2011 - 2015 er tilgjengelig i PDF/A-format her

Og nedenfor er møtekalender og sakspapirer fra høsten 2015 og fremover.

Møtekalender og sakspapirer 2017

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Tilgjengelighetspris

Rådet deler årlig ut en pris til innbyggere hvis  samfunnsinnsats og medmenneskelige engasjement har bidratt vesentlig til aktiv deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn. Les mer

Sist endret 06.06.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering