Spørretime/innbyggerspørsmål

 

Vedtatt av kommunestyret 29.11.2004.

 

 

 1. Umiddelbart før behandlingen av saker tar til i kommunestyret, gjennomføres det offentlig spørretid på inntil 15 min. Kommunestyret kan med alminnelig  flertall vedta å forlenge spørretiden med ytterligere 15 min.
   
 2. Alle  innbyggere i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmål rettes til ordføreren.
   
 3. Publikum som ønsker umiddelbart svar på spørsmål som de stiller, bør melde spørsmålet til ordføreren minst tre dager før møtet i kommunestyret, dvs. senest onsdag før kommunestyrets møter på mandag. Det er likevel ikke et krav at spørsmål skal meldes før møtet. Møteleder kan imidlertid avslå å besvare uanmeldte spørsmål dersom et forsvarlig svar krever forundersøkelser eller utredninger.
   
 4. Spørsmålet leses opp av spørsmålsstilleren. Ordføreren avgjør om han/hun selv eller rådmannen skal besvare spørsmålet. Spørreren gis anledning til å stille et tilleggsspørsmål. Spørsmål og tilleggsspørsmål skal ikke ta lenger tid enn henholdsvis to og ett minutt. Spørsmål kan leveres skriftlig. Anonyme spørsmål tillates ikke. De som stiller spørsmål, skal presentere seg. Ved skriftlige spørsmål skal spørrerens navn oppgis for kommunestyret. Når det gjelder orden og etikk, gjelder kommunestyrets reglement også for spørretiden.
   
 5. Det kan kun stilles rene spørsmål. Det er ikke anledning til å holde politiske innlegg. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold og bør være av allmenn interesse. Personlige saker og saker som etter loven skal være unntatt offentlighet, kan ikke tas opp. Det er heller ikke anledning til å stille spørsmål om saker som skal tas opp som sak senere i møtet. Møteleder kan avvise spørsmål som ligger utenfor rammene i dette reglementet.
   
 6. Det kan ikke settes fram forslag, heller ikke oversendelsesforslag, eller holdes avstemninger i spørretiden. 
Sist endret 12.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering