Hovedutvalgene

Krediteres Nittedal kommune/Erling S. Kristiansen - Klikk for stort bilde  

Nittedal kommune har en hovedutvalgsmodell etter kommunelovens §10, med tre utvalg som har ansvar for hvert sitt fagområde. Strukturen gjenspeiler organiseringen av rådmannens administrasjon.

Medlemmer

Kommunestyret velger 11 medlemmer, leder og nestleder til hvert utvalg. Medlemmene til det enkelte utvalget fremgår av lenkene over. 

Oppgaver

  • behandle saker som skal videre til formannskap og/eller kommunestyre. Utvalgene fremmer forslagene til vedtak (innstiller), med unntak av saker som gjelder ansvarsområder for flere hovedutvalg og/ eller har større økonomiske konsekvenser. I disse tilfellene innstiller formannskapet.
  • vedtaksfullmakt i saker av ikke-prinsipiell karakter i saker som angår egen sektor. Vedtaksfullmakten er nærmere regulert i delegeringsreglementet
  • gjennomføre de oppgaver det er tillagt ved lov, forskrifter og delegasjonsvedtak.
    sørge for planlegging, samordning og effektiv drift innenfor sitt ansvarsområde.
    føre kontroll med at vedtak innenfor hovedutvalgets ansvarsområder blir gjennomført.

  • sørge for nødvendig samordning og samarbeid med øvrige kommunale og andre

  • offentlige og private organer i saker av felles interesse.

Møtekalender og sakspapirer

 
 
Sist endret 26.04.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering