Representanter i andre organer

Nittedal kommunestyre har oppnevnt hvem som skal representere kommunen i lokale, interkommunale og regionale eksterne fora. 

 

Representantskapet for Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) IKS

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Ketil N. Eger (H) Varamedlem: Ann Kristin Bakke (H)

Representantskapet for Nedre Romerike vannverk (NRV) IKS

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)

Generalforsamlingen for Nedre Romerike vannverk (NRV) AS

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Ann Kristin Bakke (H)

Generalforsamlingen for Strandveien 1 AS

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Ann Kristin Bakke (H) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)

Representantskapet for Nedre Romerike Brann og redningstjeneste (NRBR) IKS

Medlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Jan Stefan Holme (H)

Representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) IKS

Medlem: Arvid Ruus (Ap) Varamedlem: Arne Sømhovd (H)

Representantskapet for Romerike avfallsforedling (ROAF) IKS

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp)

Representantskapet for Romerike krisesenter IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hilde Thorkildsen (Ap)

Representantskapet for Romerike Revisjon IKS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap)

Generalforsamlingen i Norasondegruppen AS

Representant: Inge Solli (V) Vararepresentant: Arve Pedersen (V)

Kirkelig fellesråd

Medlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)

Heimevernsnemnda

Medlem: Bjørn Sigmund Hovind (Ap) Varamedlem: Arve Pedersen (V)

Medlem:  Varamedlem: Øistein Lid (Frp)

 

Årsmøtet i Oslo og Omland friluftsråd

Medlem: Hugo Parr (Ap) Varamedlem: Gunvor Alice Olsen (Ap)

Medlem: Martin Veastad (FRINI) Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF)

Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Ketil Tangedal (Frp)

 

Jernbaneforum Gjøvikbanen

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

 

Klagenemnda

Leder: Øyvind Nerheim (KrF)

Nestleder: Hege Naustdal (Ap)

Medlem: Jann Y. Schlichting (Ap)

Medlem: Andine Knudtson (H)

Medlem: Øystein Lid (Frp) '

Varamedlemmer for KrF/Ap:

3. Hilde Tellesbø (V)

4. Ida Eliseussen (Sp)

Varamedlemmer for H:

2. Thorbjørn Seljevoll (H)

Varamedlemmer for Frp:

2. Steffan Jansen (Frp)

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

 

Leder: Jann Schlichting (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap)

Nestleder: Leif-Åge Sørlie (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne (V)

Medlem: Ruth S. Sletta (H) Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp)

 

Klagenemnd for eiendomsskatt

 

Leder: Tove R. S. Solbakken (Ap) Varamedlem: Tone Engen (Ap)

Nestleder: Håkon Hermansson (Ap) Varamedlem: Hans Erik Westbye (Ap)

Medlem: Stein Tore Madsen (Frp) Varamedlem: Arnt Kristoffersen (H)

 

Generalforsamlingen i Stiftelsen Nittedal kulturhus


Medlem: Ordfører
Medlem: Varaordfører
Medlem: Leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlem: Leder av enhet for kultur


Vennskapskommunekomite


Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Ida Eliseussen (Sp)
Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Øyvind Nerheim (KrF)
Medlem: Ann Kristin Bakke (H) Varamedlem: Helge Fossum (Frp) 

Kulturpriskomiteen

Leder: Trond Elnes (KrF) Varamedlem: Vida Valen (V)

Medlem: Elin B. Strand (Ap) Varamedlem: Zeeshan A. Sheikh (Ap)

Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Marius Egeberg (H) 8

Medlem: Kristin By Woll (Frp) Varamedlem: Steffan Jansen (Frp)

 

Styringsgruppa for Vannområdet Leira-Nitelva

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hilde Thorkildsen (Ap)

 

Samarbeidsutvalg i barnehagene

Bjertnes barnehage

Medlem: Hege Gromsrud (Ap) Varamedlem: Zeeshan A. Sheikh (Ap)

Mortetjern barnehage

Medlem: Solveig Sletten (KrF) Varamedlem: Kristin Nyseter (KrF)

Nygård barnehage

Medlem: Hans-Eric Arnesen (H) Varamedlem: Ruth S. Sletta (H)

Tøyen barnehage

Medlem: Arnfinn Eduardsen (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap)

Åneby barnehage

Medlem: Steffan Jansen (Frp) Varamedlem: Alfred Kirkeby (Frp)

 

Samarbeidsutvalg ved skolene


Hagen skole
Medlem: Steffan Jansen (Frp) Varamedlem: Alfred Kirkeby (Frp)

Hakadal ungdomsskole
Medlem: Kristoffer Øksne (Sp) Varamedlem: Anders Kristoffer Ramstad (Sp)

Holumskogen skole
Medlem: Ruth S. Sletta (H) Varamedlem: Geir K. Jacobsen (H)

Kirkeby skole
Medlem: Dag Westhrin (SV) Varamedlem: Ali Hamza Ahmed (SV)

Li skole
Medlem: Marius Egeberg (H) Varamedlem: Hans-Eric Arnesen (H)

Nittedal ungdomsskole
Medlem: Arve Pedersen (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne (V)

Rotnes skole
Medlem: Lars Erik Hvidsten (Ap) Varamedlem: Frida Grønvold (Ap)

Sørli skole

Medlem: Pål Einar Røch Johansen (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) 9

Ulverud skole

Medlem: Oluf Sandvik (Ap) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)

Sist endret 07.09.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering