Disse partiene stiller til valg i Akershus

Det skal velges 17 representanter (inkludert ett utjevningsmandat) fra Akershus til Stortinget i 2017. Registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av fylkesvalgstyret.

17 partier stiller med liste til stortingsvalget 2017.

Se oversikt over valglister for alle partier (pdf).

Listene ble godkjent av Fylkesvalgstyret 15. mai 2017.

Prosessen med godkjenning av valglister

De politiske partiene levere  forslag til valglister innen 31. mars i valgåret.

Fylkesvalgstyret har ansvar for å undersøke at listeforslagene oppfyller kravene i valgloven. Eventuelle mangler vil bli forsøkt rettet gjennom forhandlinger med de tillitsvalgte for listeforslagene. Alle kandidatene vil få informasjon om at de er satt opp på et listeforslag, og om reglene for å kunne søke fritak.

Mer informasjon

Mer informasjon om stortingsvalget finner du på valgdirektoratets valgsider www.valg.no


Sist endret 01.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering