Slik stemmer du ved valget

For å kunne stemme må du ha stemmerett. Stemmen avgis i et valglokale på valgdagen, eller ved å forhåndsstemme. 

Har du stemmerett?

Hvem som har stemmerett er beskrevet i Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven):

Disse har stemmerett ved stortingsvalg: 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i Valglovens paragraf 2.1 (2).

Disse har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Les mer om hvordan man innføres i manntallet på Regjeringens valgsider.

Når kan du stemme?

Valgdagen er den andre mandagen i september i valgåret. Hver enkelt kommune bestemmer om det også skal holdes valg søndagen forut for selve valgdagen.

Du kan forhåndsstemme i perioden fra 10. august. Fra utlandet starter forhåndsstemmingen 1. juli.

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Hvor kan du stemme?

På valgdagen må du stemme i et av valglokalene i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret
som bosatt 30. juni.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil. Dersom du er i utlandet og ikke får stemt i Norge, kan du forhåndsstemme på mange av de norske utenriksstasjonene.

Hvem kan du stemme på?

Partier og grupper som stiller til valg må levere forslag til valglister senest 31. mars valgåret. Lister til kommunestyrevalget leveres til kommunen, lister til fylkestingsvalget og stortingsvalget leveres til fylkeskommunen.

Når listeforslagene til fylkestingsvalget og stortingsvalget har blitt levert vil disse ligge til gjennomsyn i resepsjonen i Akershus fylkeskommune, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo.

Fylkesvalgstyret skal undersøke om listeforslagene oppfyller kravene i valgloven. De godkjente listene vil deretter bli lagt ut på fylkeskommunens nettside.

Mer informasjon

Under kan du se en informasjonsfilm om gjennomføringen av valg i Norge.

Mer informasjon om valget finner du på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgsider www.valg.no

Sist endret 21.07.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering