Lytt

Ambulerende team

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ambulerende team

Vi er en av Nittedalsskolens støttetjenester, vi bistår skolene med veiledning og modellering i tilrettelegging for elever med samspillvansker i ordinær skole. Vi samarbeider tett med Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Nittedal rådhus

Rådhusveien 1

1482 Nittedal

Telefon: 67 05 90 00

Leder

Nina Sørevik

Leder og spesialpedagog

Telefon: 480 26 711

Epost: nina.sorevik@nittedal.kommune.no

 

Ansatte

Sirill Sørensen

Pedagog

Telefon: 476 82 597

Epost: sirill.sorensen@nittedal.kommune.no

  

Dette jobber vi med

Utvidet klasserom

Vi kan bistå med organisering og samarbeid slik at enkeltelever kan motta deler av sin undervisning på alternative arenaer. Det kan være gårdstilbud for de yngste og ulike arbeidsplasser for de eldste. Dette avtales i samarbeid med hjem, skole, PPT og Ambulerende team.

 

Samarbeid med Driftingskolen A/S

Skoleåret 2021/2022 inngikk vi et samarbeid med Driftingskolen A/S i Hakadal. Dette samarbeidet fortsetter skoleåret 2022/2023. Her mottar 6 elever praktisk undervisning 1 dag i uken i 5 uker. Tilbudet er for alle skoleelever i kommunen.

 

Jeg ser deg - 1. trinn

Fra høsten 2022 skal Ambulerende team samarbeide med alle 1. trinn i Nittedal. Gjennom systematisk veiledning og kompetanseutvikling over tid ønsker vi å sikre en felles tilnærming til skolestartere med fokus på relasjon, samspill og livsmestring.


Publisert: 27.05.2022 08.57
Sist endret: 02.01.2023 08.27