Lytt

Familieteamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Familieteamet

Familieteamet er et tilbud for barn og unge (0-24 år) og deres familier, samt gravide.

Vi i Familieteamet tror på:

 • at familien i seg selv er den viktigste ressursen mennesker har
 • at familien selv vet noe om hva de trenger når livet er utfordrende

Vi er her for å hjelpe familien å hente frem disse ressursene i vanskelige faser.

Informasjon om drift sommer 2022

Vi tar imot og registrerer nye henvendelser til Familieteamet fortløpende. Alle henvendelser blir vurdert individuelt, men vi gjør oppmerksom på at henvendelser som kommer etter 02.06.22 sannsynligvis vil få oppstart av samtaler i august.

Det vil være begrenset kapasitet i sommerukene. Sentralbord er ubetjent i uke 28, 29 og 30. Familieteamet er stengt i uke 30.

For oppstart av TIK-kurs, se nedenfor. Informasjon om oppstart av TINT-kurs kommer i løpet av kort tid.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Likollen 2A
1481 Hagan

Postadresse:

Postboks 63
1483 Hagan

Tlf sentralbord: 67 05 92 61/488 69 216 (08.00-15.30)

Sentralbordet vil være ubetjent i uke 28, 29 og 30 pga ferie.

Åpningstid: mandag-fredag 09.00-15.00 (stengt uke 30)

Henvendelsesskjema kan skrives ut her:

Henvendelsesskjema

Av smittevernhensyn tar vi ikke imot henvendelsesskjema ved døra på vårt kontor på Hagan. Vi ber om at henvendelsesskjema sendes i posten til Familieteamet, postboks 63, 1483 Hagan. Det kan også leveres i lukket konvolutt i postkassa på rådhuset (utenfor ved servicetorget), eller ta kontakt med vårt sentralbord for å avtale tidspunkt for levering på rådhuset. 

Om oss

Hva gjør Familieteamet?

Vi tar imot barn, unge og deres familier, samt gravide til samtaler, råd og veiledning (korttidsbehandling). Det finnes også tilbud om foreldreveiledningsgrupper.

Tilbudet er gratis og lavterskel - vi skal være lett og raskt tilgjengelig.

Vi arbeider daglig med mange typer utfordringer og vil gjerne komme inn på et tidlig tidspunkt før bekymringene vokser seg store.

Vi kan viderehenvise til spesialisthelsetjeneste (BUP, DPS).

Hvem er vi?

Familietemaet består av tre psykologer, en psykologspesialist og en klinisk pedagog med spesialisering i sped- og småbarnspsykologi. Vi har erfaring fra spesialisthelsetjeneste, familievern og kommunale hjelpeinstanser.

Familieteamet er tilknyttet Enhet for barn, og unge og familier, og jobber tverrfaglig.

Vi har lokaler på Hagan ved siden av Kiwi i Hagan Atrium.

Hvem kan henvende seg?

Du kan selv henvende deg ved å skrive ut og fylle ut henvendelsesskjema. Henvisning fra lege eller andre instanser er ikke nødvendig.

Vi tar også imot henvendelser fra fastlege, helsestasjon, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Vi har inntaksmøte hver tirsdag og du kan forvente svar på din henvendelse ca 1-2 uker etter dette.

 

Foreldreveiledningsgrupper

Familieteamet tilbyr følgende foreldreveiledningsgrupper:

0-3 år: Trygghetssirkelen (Circle of security - COS-p)

Dette er et program der foreldre lærer hvordan de skal gi barna sine et godt utgangspunkt for trygghet og utforskning. En trygg tilknytning gjør barn trygge i seg selv og i møte med verden. 

 • Gratis
 • Dagtid, 2-timersøkter over 8 uker
 • Holdes 1 gang i semesteret av Enhet for barn, unge og familier

Påmelding skjer til Nittedal helsestasjon tlf 67 07 38 90

3-10 år: Tuning in to Kids (TIK)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.

 • Gratis
 • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
 • Holdes flere ganger i semesteret med kursledere fra Familieteamet og PPT.

Neste kurs blir torsdager uke 34-39. 

Sted: Ulverud skole

Tidspunkt: kl 14.30-16.30

Datoer:

25. august

1. september

8. september

15. september

22. september

29. september

Påmeldingsfrist: 17.08.22 (Bindende påmelding).

Påmeldingsskjema

For å kunne melde deg på må du bekrefte at datoene passer.

De som ikke får plass på dette kurset bes komme med en ny påmelding når datoene for nytt kurs blir lagt ut. Det vil ikke være mulig å bli satt på venteliste.

Mer informasjon

  

10-18 år: Tuning in to Teens (TINT)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.  

 • Gratis
 • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
 • Holdes flere ganger i semesteret av Enhet for barn, unge og familier. 

Det vil bli nye kurs med oppstart ca uke 34/35. Kursdatoene vil bli publisert før skoleslutt.

Mer informasjon

 

 

Her kan du også få hjelp

Familievernkontor

Ved parkonflikter, samlivsbrudd og samarbeidsproblematikk i etterkant av brudd anbefaler vi å ta kontakt med et familievernkontor.

Familievernkontoret Nedre Romerike tlf 466 16 830

Mer informasjon

Utekontakten

Henvendelser som gjelder ungdom kan rettes til Utekontakten tlf 905 04 560

Mer informasjon

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Ring tlf 67 07 38 90 eller sms 905 93 524 for å avtale time. Foreldre kan ikke være med på avtaler ved HFU.

Mer informasjon

Fastlege

Henvendelser som gjelder psykisk helse kan rettes til fastlege. Fastlege kan vurdere henvisning til BUP eller DPS ved behov.

Barnevernstjenesten

Ved bekymringer for vold, overgrep eller omsorgssituasjonen til et barn eller en ungdom bør barnevernstjenesten kontaktes.

Barnevernstjenesten tlf 67 05 90 00

Barnevernvakten tlf 64 99 32 70

Mer informasjon


Publisert: 30.08.2018 19.44
Sist endret: 20.06.2022 09.56