Lytt

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge (0-18 år)


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter

Live Ulvan (sykemeldt)

Telefon: 489 50 178

live.ulvan@nittedal.kommune.no

 

Sandra Paulos Syversen (vikar for Live Ulvan)

Telefon: 488 65 033

sandra.paulos.syversen@nittedal.kommune.no

 

Elisabeth Hafting Igelström

Telefon: 900 20 315

elisabeth.hafting@nittedal.kommune.no

 

Nina Safri

Telefon: 406 18 261

nina.safri@nittedal.kommune.no

 

Ergoterapeuter

Hege Elisabeth Pedersen

Telefon: 977 45 069

hege.pedersen@nittedal.kommune.no

 

Tuva Standish (vikar for Hanne Dyrnes)

Telefon: 977 45 067

tuva.standish@nittedal.kommune.no

 

Hanne Dyrnes (i permisjon)

Telefon: 

 

Fysioterapeutene informerer

Brosjyre

Råd til nybakte foreldre

Ergoterapeutene informerer

Brosjyre

Finmotorikk for barnehagebarn

Henvendelser og ventetid

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter våre prioriteringsnøkler. Vi gjør en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste vil du motta et brev om forventet ventetid. Det er viktig at vi får tilstrekkelig med informasjon slik at vi får prioritert riktig.

 

Henvisningsskjema (word)

Henvisningsskjema

Tips: Lagre skjemaet på eget område før du begynner å fylle ut.

Ferdig utfylt skjema skrives ut og sendes til postadressen nedenfor, eller leveres på servicetorget på Nittedal rådhus.

 

Henvisningsskjema (pdf)

Henvisningsskjema

Ferdig utfylt skjema sendes til postadressen nedenfor, eller leveres på servicetorget på Nittedal rådhus.

 

Besøksadresse:

Nittedal rådhus

Rådhusveien 1

1482 Nittedal

 

Postadresse:

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Postboks 63

1483 Hagan

Om fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Hva kan en fysioterapeut hjelpe til med?
 • Vi jobber for å ivareta og bedre barn og unges funksjonsevne som fremmer aktivitet og deltakelse i samfunnet
 • Oppfølging av barn og unge som har nedsatt funksjonsevne, deres familier og samarbeidspartnerer i hjem, helsestasjon, barnehage og skole. Herav: Kartlegge aktivitet, funksjon og omgivelser, samt iverksette tiltak.
 • Oppfølging av barn med habiliteringsbehov og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Forebyggende tiltak
 • Veiledning av pårørende og samarbeidspartnere
 • Gi bistand og råd ved utprøving av og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage og skole
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og individuell plan

Om ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?
 • Kartlegge og fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet
 • Fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge
 • Gi bistand og råd ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage og skole
 • Bistå i utvelgelsen av kommunikative og kognitive hjelpemidler
 • Bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig/omgivelser
 • Veilede i lek og daglige aktiviteter (ADL-trening)
 • Veilede i finmotorisk utvikling, stimulering og trening
 • Vurdere, behandle og følge opp individuelt og i grupper
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og individuell plan

Publisert: 28.02.2022 10.37
Sist endret: 04.01.2024 13.36