Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betaling og priser for barnehager

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget, og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk.

Moderasjonsordningen gjelder for søsken som bor sammen. Bestemmelser om moderasjonsordinger (søskenmoderasjon) finnes i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Foresatte kan ha rett på begge. Retten er avhengig av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Barnehageåret 2023-2024 er det skattemeldingene for 2022 som er grunnlaget. De 2 ordningene er:

 1. Foreldrebetaling for en barnehageplass skal ikke overstige seks prosent av husholdningens samlede inntekt per år slik dette fremkommer i skattemeldingene for 2022. Samlet inntekt under kr 550 000 kroner gir grunnlag for lavere foreldrebetaling enn maksprisen.
 2. Barn født i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 har i tillegg rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom husholdningens årsinntekt er under kr 615 590 kroner slik dette fremkommer i skattemeldignene for 2022.
 • Ordningen er søknadsbasert.
 • Ordningene gjelder for barn i kommunale- og private barnehager.
 • Det er kommunen som skal motta og behandle alle søknadene.

Vi ber om at det søkes straks skattemeldingene for 2022 er ferdig behandlet hos skattemyndigehtene, og i god tid før august. Ferdig behandlede skattemeldinger lastes opp samtidig med søknaden.

 • Søknad sendes den kommuen barnet er folkeregistrert.
 • Søker må laste opp skattemeldinger for 2022 i søknaden. 
 • Ved varige endringer i husholdningens nåværende inntekt sammenliknet med det som fremkommer i skattemeldingene for 2022, kan søkere legge frem annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemeldingene. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen.
 • Søkes det senest 31. juli får vedtak virkning fra og med august.
 • Søkes det 1. august eller senenere får vedtak virkning fra første måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.
 • Dersom det skjer varige endringer i løpet året med tanke på hosholdnignens inntekt kan foresatte søke om endret vedtak.

Søknadskjema

Nyttige nettsteder

Utdanningsdirektoratet (barnehage)

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 (moderasjonsordninger)


Publisert: 06.04.2017 14.00
Sist endret: 05.02.2024 10.12