Lytt

Den første tiden i barnhagen


Når barnet skal starte i barnehagen er det gjerne litt sommerfugler i magen både hos barnet og foreldrene. Husk at vi som jobber i barnehagen gleder oss til å bli kjent med dere, og ønsker å gjøre alt for at oppstarten skal bli god.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ny i barnehagen

Å begynne i barnehage er en ny situasjon for barnet og dere foreldre. De skal bli kjent med nye mennesker, et nytt sted og det er kanskje første gang for barnet at det ikke skal være sammen med en av foreldrene sine på dagtid.

I de første ukene legges grunnlaget for en god start i barnehagen. Det er derfor viktig for personalet å få vite hvor lang tid dere som foreldre har til rådighet.

Myk overgang

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre skal dere få innsikt i hva som venter den håpefulle, og personalet skal bli kjent med dere igjen.

Ingen barn er like, og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid, barn som foreldre. Erfaringsmessig er det viktigste for å få en god tilvenning at vi voksne, dere foreldre og vi ansatte, har god dialog.

Hva gjør vi

Hva gjør vi i barnehagen for å en myk overgang til barnehagelivet, og starte samarbeidet med dere foreldre?

  • Dere foreldre inviteres til foreldremøte og til enkeltvis møte med pedagogisk leder før barnet begynner. På "bli kjent" samtalen får dere god tid til å fortelle om deres barn, slik at vi "kjenner" barnet litt før det begynner. Det er godt for oss å vite litt om hva barnet liker å gjøre, når det pleier å sov, spise og hvordan dere pleier å trøste for eksempel.
  • Barnehagen inviterer dere alle til et besøk før dere begynner i barnehagen. Og om dere ønsker er dere selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme innom flere ganger.
  • Barnet får en voksen som det forholder seg til i oppstarten. Kontaktpersonen har ansvar for at barnet blir kjent med de andre barna og voksne, de rutiner som er og at barnet finner seg til rette på avdelingen.
  • Hos oss er trygghet i fokus, og tilvenningen vil være individuell.
  • Alle barn og voksne på avdelingen, og på hele huset er informert om at barnet kommer.

Forventninger

Hva kan dere forvente av barnehagen?

Hver dag kommer barna til barnehagen med store forventninger. De gleder seg til å se igjen lekekamerater, utforske og oppleve. Barn ser hverandre og verden på en annen måte enn det voksne gjør. Derfor blir barn utfordret på andre måter når de er sammen med jevnaldrende.

Gjennom samspill og lek lærer barnet ditt å fremme sine ønsker og behov, samtidig som det må ta hensyn til andre. Dette kan noen ganger være vanskelig. Da er det godt å vite at barnehagen har flinke fagfolk som kjenner barnet ditt, og som er tilgengelig og oppmerksomme.

Barnehagelærers ansvar

Barnehagelærer har særskilt ansvar for at barnet ditt skal oppleve gode dager fulle av nye opplevelser og erfaringer. De har en utdanning som gir kunnskap om barns læring og utvikling, både individuelt og i gruppe.

Barnet ditt har rett til å utrykke seg og få innflytelse på hverdagen i barnehagen. Barnehagelærer har sammen med de andre ansatte på avdelingen ansvar for at barna skal oppleve tilknytning og fellesskap, samtidig som de skal bli møtt med respekt for egen meninger og følelser.

Det er nedfelt i barnehageloven at det skal være nært samarbeid mellom barnehagen og barns hjem. De ansatte skal lytte til dine tanker og meninger om barnehagen.


Publisert: 05.09.2018 12.57
Sist endret: 19.10.2018 10.46