Lytt

Psykisk helse barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom barn og unge har vansker med psykisk helse kan hjelp gis på helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom. Andre tjenester som også gir psykisk helsehjelp til barn og unge er Familieteamet og Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Alle disse tjenestene er organisert i samme enhet, enhet for barn, unge og familier.

Barn og unge kan også få hjelp hos fastlegen og hos BUP. BUP er en poliklinikk for psykisk helsehjelp for barn og unge. BUP gjør utredninger og  gir behandling. Fastlegen og psykologer ansatt i Familieteamet og PPT kan henvise til BUP etter samtykke fra foreldre.

Her kan du finne mer informasjon om de aktuelle tjenestestedene:

Helsestasjon

 Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Familieteamet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Utekontakten

 BUP Grorud

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 6-12 år

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Barneombudet

Barnekonvensjonen


Publisert: 26.10.2018 14.01
Sist endret: 14.04.2021 09.15