Lytt

Gjeldende regler, anbefaleringer og tiltak


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lokale råd og anbefalinger

 • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer - og test deg. Se også FHI sitt flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Vask hendene med såpe og vann når du kommer hjem, og bruk spritdispensere som er tilgjengelige i det offentlige rom.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne minst en meter.
 • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom, som i butikker og kollektivtransport der du oppholder deg i mer enn 10-15 minutter.
 • Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter.
 • Personer som ikke er vaksinert eller bare har fått en dose, anbefales å vaksinere seg. De som får tilbud om tredje dose bør takke ja til dette.

Nasjonale råd og regler 

Nasjonale råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Tiltak

Råd og regler

 

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

 

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

 

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av små barn er også viktig og bør vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle f.eks i barnehage/skole. Hjemmetest kan ofte være lettere enn test på teststasjonen, men PCR-test gir sikrest svar.
 • Test kan fås ved å bestile time via nett her.
 • Ved negativ test og fortsatt eller økende symptomer kan det være aktuelt med en ny test dag 2-3, evt. en PCR-test på teststasjon.
 • Ved positiv hjemmetest, ta kontakt med smittesporing i Nittedal kommune på 67 17 71 50.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste. Barn med kroniske symptomer og vedvarende snørr trener ikke være hjemme, men covid-test bør være vurdert og bør gjøres spesielt dersom barnet har vært nærkontakt til andre smittede.

 

Testing

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte og delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

Jevnlig testing på skoler hvor det har vært/er smitte, er fortsatt et tiltak som vurderes gjennomført i noen sammenhenger, men er planlagt redusert på sikt fra FHI. Kan gjennomføres lokalt ved behov pga. økt smitte.

Dersom du tester positivt på en selvtest, må du kontakte smitteteamet/kommuneoverlege og sørge for å få tatt en nt test i regi av helsepersonell. Det anbefales PCR-test, men kan der det er viktig å få avklart smitte raskt også en ny hurtigtest. Test kan bestilles her.

Registrering av test i kommunalt regi/av helsepersonell medfører at koronapasset forlenges fra avisoleringsdato. 

 

Isolering ved smitte

 

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte som tester positivt uten å ha symptomer og ikke får symptomer, kan avisoleres etter 2 døgn. 

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester. 

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet skal du varsle øvrige nærkontakter og oppfordre dem til å teste seg.

Nittedal kommunes smittesporingsteam kan bistå med å gi ut informasjon om anbefaling av test, hvor man kan teste seg, evt. hvordan få/gjennomføre gratis hurtigtest til hjemmebruk.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til en smittet anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller teste seg.

Testregime gjelder kun dersom du kan isolere deg vekk fra den som er smittet, noe som kan være vanskelig når man bor sammen.

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved: 

1. Daglig selvtesting i 7 dager

2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer. Se egne regler for helsepersonell.

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene, eller andre tiltak for å begrense smitte ved utbrudd.

 

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

Sosiale sammenkomster, arrangementer og aktiviteter

Reglene og anbefalingene om arrangementer, sosiale sammenkomster og aktiviteter er opphørt. Du trenger ikke lenger holde på meteren eller tenke på hvor mange du kan invitere hjem.

Bruken av koronasertifikat på arrangementer Norge er også opphørt, men den brukes fortsatt på reiser.

Kommuneoverlegen i Nittedal anbefaler å fortsatt vise hensyn til sårbare og uvaksinerte, samt følge råd fra myndighetene om å begrense sosial kontakt og teste seg dersom du har vært utsatt for smitte eller har symptomer. 

Har du vært nærkontakt? 

Har du symptomer?

Råd om testing og bruk av beskyttelsesutstyr for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter 

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten følger råd for befolkningen, men med tillegg av noen forsterkede smitteverntiltak.  

 • Alle ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (enten de har smitte i husstanden eller er “øvrige nærkontakter») bør benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient/beboer. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger. 
 • Både uvaksinerte og delvaksinerte ansatte som har smitte i husstanden bør enten testes daglig med antigen-hurtigtest i 7 dager, eller med PCR hver 2. dag i 7 dager. Dagene telles fra den smittede i husstanden isoleres. Hvis ikke testregimet følges, bør de ikke gå jobb i 7 dager.  
 • Både uvaksinerte og delvaksinerte ansatte som defineres som «øvrige nærkontakter», anbefales én test så snart de får beskjed om at de er øvrig nærkontakt. 

Ansatte som defineres som nærkontakter i forbindelse med utbrudd i helse- og omsorgsinstitusjon følger egne råd for håndtering.

Regel om bruk av munnbind for helse- og omsorgspersonell

Gjelende fra og med fredag 5. november.

Kommnuens kriseledelse har, i samråd med kommuneoverlegen, besluttet å gjennomføre tiltak som skal medvirke til å redusere smitteoverføring, spesielt av luftbåren virus og dråpesmitte i kommunens helsetjenester.

 • Regel - bruk av munnbind i alle helse- og omsorgstjenester der man har kontakt nærmere enn en meter.
 • Regel - Bruk av annet beskyttelsesutstyr (hansker, frakk og evt. visir/briller) i alle undersøkelses- og behandlingssituasjoner som kan medføre kontakt/utveksling av kroppsvæsker og aerosoler (dråper fra luftveiene). Dette er også en nasjonal føring.
 • Anbefaling - bruk av ytterligere beskyttelsesutstyr som hansker og evt. også frakk i undersøkelses- og behandlingssituasjoner ved kroppskontakt generelt.

Publisert: 28.01.2021 14.21
Sist endret: 18.11.2021 08.39