Lytt

Gjeldende regler, anbefaleringer og tiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Anbefalinger

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Regel om bruk av munnbind for helse- og omsorgspersonell

Tiltak som skal medvirke til å redusere smitteoverføring, spesielt av luftbåren virus og dråpesmitte i kommunens helsetjenester for å unngå smitte til sårbare brukere og redusere sykefravær.

  • Regel - bruk av munnbind i alle helse- og omsorgstjenester der man har kontakt nærmere enn en meter.
  • Regel - Bruk av annet beskyttelsesutstyr (hansker, frakk og evt. visir/briller) i alle undersøkelses- og behandlingssituasjoner som kan medføre kontakt/utveksling av kroppsvæsker og aerosoler (dråper fra luftveiene). 
  • Anbefaling - bruk av ytterligere beskyttelsesutstyr som hansker og evt. også frakk i undersøkelses- og behandlingssituasjoner ved kroppskontakt generelt.

Publisert: 28.01.2021 14.21
Sist endret: 12.04.2022 08.48