Informasjon fra helseenhetene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon fra helseenhetene

Skoler, barnehager og SFO i Nittedal stenger fra 13. mars

Enhet for tilrettelagte tjenester

Det er stor mangel på smittevernutstyr og vi har mange ansatte i karantene.

 • Avdelingene stenger helt for besøk, kun livsnødvendig besøk for levering matvarer eller medisin – leveres på døren etter avtale med personal.

 • Oppfordring til å ta hjem beboere for å forhindre smitte for de som har mulighet

 • Ønsker bistand til mathandling for beboere

 • Gnisten er stengt

 • Dagsenter (Stammen) er stengt.

 • Vi begrenser all aktivitet: Alle fritidsaktiviteter som er utenfor avdelingene avlyses. Vi begrenser felles aktiviteter på avdelingene.

 • Fellesareal på avdelingene er kun åpne for nødvendig matlagning for de som ikke har tilgang til dette i egne leiligheter.
Enhet for Institusjon
 • Det er besluttet å stenge våre to institusjoner for unødvendig besøk. Besøk avtales i forkant. Det legges ut besøkslogg begge Institusjoner.
 • Dagsentertilbud stenges. Dagbrukerne ivaretas i sine hjem. 
 • Aktiviteter på tvers av avdelinger samt arrangementer/ konserter avlyses.
Enhet for Psykisk helse og rus
 • Fom 12.3 er alle kurs og grupper i regi av Læring- og mestring (LMS) og Friskliv avlyst.
 • Solli aktivitetshus er stengt for brukere, møtevirksomhet og grupper.
Enhet for Tverrfaglige hjemmetjenester

På bakgrunn av nåværende smittesituasjon og redusert bemanning ser vi behovet for informasjon til våre brukere.

Smittefaren må begrenses og det gjøres på enklest måte ved å bryte smittekjeden. Vi velger derfor å redusere antall besøk til kun det nødvendig helsehjelp.

Dette innebærer medisinhåndtering, ernæring og sårstell.

Som følge av dette utgår dusj og hjelp til støttestrømper. Der det er mulig erstattes tilsyn med ringeavtaler.

Har du allikevel besøk av pårørende i disse karantenetider, oppfordres du til å ta imot hjelp fra dem hvis mulig.

Dersom du har vært i kontakt med pårørende som er påvist smitte eller er blitt satt i karantene er du pålagt til å informere oss i hjemmetjenesten.

 

Hjemmetjenesten er fortsatt tilgjengelig som før og kan nåes på telefonnummer

TEAM 1 og 2; 92 26 98 61

TEAM 3 og 4; 95 40 80 18

 • Fysioterapi: All fysioterapi som kan utsettes og ikke utgjør helt nødvendig og lovpålagte behov utsettes i dialog med innbygger. Alle grupper og forebyggende kurs/ samlinger og tilbud avlyses eller utsettes.
 • Ergoterapi: All ergoterapi som kan utsettes og ikke utgjør helt nødvendig og lovpålagte behov utsettes i dialog med innbygger.

 


Publisert: 18.03.2020 10.18
Sist endret: 18.03.2020 10.18