Informasjon fra skoler og barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner

Om særskilt tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver:

Vilkår som skal være oppfylt for å komme under dette punktet:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
  • Hva som er kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver er beskrevet på regjeringens hjemmeside.
  • De generelle retningslinjene ligger på Utdanningsdirektoratets sider

2) Barn med særskilte omsorgsbehov skal få et tilbud i barnehagen.

Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Andre grunner som kan gi tilbud barnehageplass kan være at foreldrene er i en krevende situasjon og ikke har samme kapasitet til å ivareta barna på en tilstrekkelig måte. Det er ulike faktorer som kan øke sårbarheten. Det kan for eksempel være individuelle forhold (sykdom, diagnoser), familiesituasjon (alvorlig sykdom, ruslidelser, høyt konfliktnivå) og/eller miljø (fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk).

Utdanningsdirektoratet gir ytterligere informasjon om barnehageplass for barn med særskilte omsorgsbehov på sin hjemmeside, se artikkelen Alle barnehager og skoler er stengt på grunn av koronavirus.

 

Informasjon om foreldrebetaling

Nittedal kommune vedtok torsdag 12. mars stengning av barnehager og skoler av smittevernhensyn. Det ble i den forbindelse besluttet at det ikke skal faktureres for tjenester som ikke er levert som følge av stengningen. Dette gjelder også for de barn som allikevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer.

Mottatt faktura for mars skal betales. Du får fratrekk for dagene som går bort på neste faktura.

Mange har forhåndsbetalt for tjenester som er omfattet av stengningen, dette vil komme som fradrag på første faktura etter at stengningen er opphevet. De som ikke lengre skal benytte seg av tilbudet når stengningen er opphevet vil få dette refundert ved utbetaling når stengingen er opphevet.

Råd til barn og familier

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Se Helsedirektoratets film:  https://youtu.be/v1W249tl1vA 

Råd til barn og familier under korona-utbruddet

Hjelpetelefoner til barn, unge og voksne

Rutiner - smittesporing og tiltak

Hva gjør vi hvis et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage får påvist korona?

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Nittedal får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

  • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter. Smitteverntiltakene i skoler og barnehager innebærer blant annet inndeling i kohorter (grupper), som bidrar til enklere smittesporing og begrensning av videre smitte.
  • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
  • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte. Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
  • Generelt gjelder: Elever/barn og ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (hatt nær kontakt med elev med påvist koronainfeksjon), pålegges 14 dagers hjemmekarantene.
  • Andre elever/barn og ansatte med lav smitterisiko (ikke hatt nær kontakt) kan leve som normalt og møte på skole eller barnehage, men være oppmerksom på luftveisinfeksjon og raskt kontakte lege ved symptomer.

Vi oppfordrer dere også til å følge med på Nittedal kommunes nettsider, fhi.no og helsenorge.no, om det kommer nye råd fra helsemyndighetene. 


Publisert: 18.03.2020 10.29
Sist endret: 28.04.2020 13.21