Informasjon fra skoler og barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon om foreldrebetaling

Nittedal kommune vedtok torsdag 12. mars stengning av barnehager og skoler av smittevernhensyn. Det ble i den forbindelse besluttet at det ikke skal faktureres for tjenester som ikke er levert som følge av stengningen. Dette gjelder også for de barn som allikevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer.

Mottatt faktura for mars skal betales. Du får fratrekk for dagene som går bort på neste faktura.

Mange har forhåndsbetalt for tjenester som er omfattet av stengningen, dette vil komme som fradrag på første faktura etter at stengningen er opphevet. De som ikke lengre skal benytte seg av tilbudet når stengningen er opphevet vil få dette refundert ved utbetaling når stengingen er opphevet.

Råd til barn og familier under korona-utbruddet

Hjelpetelefoner til barn, unge og voksne

Smittesporing i skoler og barnehager

Hva gjør vi hvis et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage får påvist korona?

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Nittedal får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

  • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
  • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
  • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte. Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
  • Generelt gjelder: Elever/barn og ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (hatt nær kontakt med elev med påvist koronainfeksjon), pålegges 14 dagers hjemmekarantene.
  • Andre elever/barn og ansatte med lav smitterisiko (ikke hatt nær kontakt) kan leve som normalt og møte på skole eller barnehage, men være oppmerksom på luftveisinfeksjon og raskt kontakte lege ved symptomer.
Informasjon om tiltak i skoler ved eventuell koronasmitte

Informasjonsskriv til skolene mandag 9. mars (pdf)

Informasjon til skolene om utbrudd av koronavirus og mulige tiltak

Vi har bekreftet smitte av koronaviruset Covid-19 i Nittedal. Personene som er smittet er i hjemmekarantene. Det gjelder også deres nærkontakter, som familiemedlemmer og andre som har vært i nærheten av den smittede det siste døgnet før symptomene brøt ut.

  • I en situasjon med bekreftet smitte i nærområdet kan det oppstå usikkerhet og rykter. Det er viktig å være klar over at kommunen har rutiner for kartlegging av smittefare og hvem som regnes som nærkontakt. Disse kontaktes raskt av kommunen etter en positiv prøve.
  • Det er også viktig å være klar over at familiemedlemmer til personer i karantene kan gå på skole og arbeid som vanlig, så lenge personen i karantene er frisk. Hvis personen får symptomer blir vedkommende testet og fulgt opp av lege. Da må familien være hjemme til prøvene er klare.

Blir skolene i Nittedal stengt?

  • Kommunen gjør følgende vurdering: Ved konstatert smitte på en skole – det vil si at en ansatt eller elev er bekreftet smittet, og kan ha vært smittebærer på skolen – vil kommunen vurdere om hele skolen må settes i karantene, eller om det er mulig med mer detaljert smittesporing.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Se Helsedirektoratets film:  https://youtu.be/v1W249tl1vA 

Informasjon om smittevern til skoler og barnehager

Fordi koronaviruset har kommet til Norge, vil skolene og barnehagene i Nittedal ha ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre var. Vi vil oppfordre barna til å vaske hendene ofte, samt hoste/nyse i papirtørkle eller albuekroken og vaske hendene etterpå. Dette er råd som er gode for å forebygge også andre sykdommer.

Samtidig oppfordrer vi dere til å snakke om at det er viktig å vaske hendene – både hjemme, før barna kommer på skolen/i barnehagen, når de er på skolen/i barnehagen, og på fritiden. Husk at barn som er syke skal holdes hjemme.

Vi oppfordrer dere også til å følge med på Nittedal kommunes nettsider, fhi.no og helsenorge.no, om det kommer nye råd fra helsemyndighetene. 


Publisert: 18.03.2020 10.29
Sist endret: 20.03.2020 15.02