Praktisk informasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Praktisk informasjon

Felles korona-telefon

For å redusere antall henvendelser til legevakten har kommunene på Nedre Romerike opprettet et eget telefonnummer innbyggere kan ringe om koronaspørsmål. 

Telefonnummeret er 66 93 20 40.

Åpningstid:

 • Ukedager: 10-17
 • Helg og røde dager i påske: 10-14

VIKTIG: Hvis du ikke er syk, skal du ikke ringe legevakten. For mange slike henvendelser kan føre til at de som trenger akutt hjelp ikke når gjennom.

Foreldrebetaling, barnehager og SFO

Nittedal kommune vedtok torsdag 12. mars stengning av barnehager og skoler av smittevernhensyn. Det ble i den forbindelse besluttet at det ikke skal faktureres for tjenester som ikke er levert som følge av stengningen. Dette gjelder også for de barn som allikevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer.

Mottatt faktura for mars skal betales. Du får fratrekk for dagene som går bort på neste faktura.

Mange har forhåndsbetalt for tjenester som er omfattet av stengningen, dette vil komme som fradrag på første faktura etter at stengningen er opphevet. De som ikke lengre skal benytte seg av tilbudet når stengningen er opphevet vil få dette refundert ved utbetaling når stengingen er opphevet.

Kommunale avgifter

Kommunen utarbeider retningslinjer for søknad om betalingsutsettelse for fakturerte kommunale avgifter for de husstander som er økonomisk berørt av smitteutbruddet.

Fleksibel fakturering

Før denne situasjonen oppstod utredet Nittedal kommune muligheten for fleksibel fakturering, der innbyggerne selv kan bestemme hvor mange betalingsterminer de ønsker for kommunale avgifter per år. Det arbeides fortløpende med å se på om og hvor raskt vi kan tilby denne tjenesten til kommunens innbyggere.

Foresatte med jobber som defineres som samfunnskritiske

Som kjent vil alle barnehager og skoler i Nittedal være stengt fra 13. mars til og med 27. mars. Noen foresatte har jobber som defineres som samfunnskritiske og vil ha behov for at egne barn får tilsyn mens de er på jobb. Vi jobber med en løsning på dette og regner med at den er klar til mandag 16. mars. Foresatte som jobber innenfor helsevesenet, brann og redningsetater og lignende, og som trenger bistand til tilsyn i morgen 13. mars, bes ta kontakt med rektor/ styrer.

Tilbudet om tilsyn vil gjelde fra 1. – 6. trinn og barnehager.

Hvilke karanteneregler gjelder?

Helsenorge.no har på denne siden til enhver tid oppdatert informasjon om karantene og isolasjon.

På Folkehelseinstituttets sider finner du oppdatert informasjon om koronaviruset, sykdom og utbredelse, samt råd for publikum og helsepersonell.

Helsenorge.no har laget en side med vanlige spørsmål og svar om koronaviruset. Den finner du her.

Publikumstelefon: Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, kan du ringe 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er syk?
 • Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. 
  NB! Ikke oppsøk legevakt eller legekontor uten avtale.
 • Hvis du har symptomer OG har vært i en mulig smittesituasjon (nærkontakt eller reise), ring fastlegen din, eventuelt legevakt på telefon 116 117.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
 • Uten symptomer vil ikke en prøve gi utslag. Det har derfor ingen hensikt å ta en test "for sikkerhets skyld".
 • KRITERIENE: Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Hva med...

Arrangementer i Nittedal kommune

Foreløpig er alle arrangement avlyst eller utsatt.

Innbyggere som har spørsmål om kommende arrangementer må kontakt arrangør.

Sykehjemmene våre

Er du pårørende til en beboer på våre sykehjem?

Vi har besluttet å holde sykehjemmene stengt for besøkende for å forhindre smitte hos beboere, og ikke minst hos personalet som skal yte omsorg for deres nærstående fremover. Det er også besluttet å stenge dagsentertilbud en periode. Dagbrukere blir ivaretatt i hjemmet.

Dette er reglene:

 • Vi stenger Skytta og Døli for besøkende.
 • Høyst nødvendig besøk avtales med avdelingen i forkant.
 • Dersom det er endring i din nærståendes helsetilstand, vil du få beskjed.
 • Ved nødvendig besøk skal det være på beboerens rom
 • Det gis ikke anledning til å besøke dersom du har vært i risikoområder før det er gått 14 dager etter hjemkomst.
 • Det gis heller ikke anledning til besøk dersom du de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
 • Arrangementer med eksterne personer og grupper avlyses.
 • Arrangementer og aktiviteter på tvers av avdelinger avlyses.
 • Det opprettes besøkslogg

Publisert: 18.03.2020 10.02
Sist endret: 26.03.2020 16.53