Siste nytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Siste nytt og status

Koronavirus, status i Nittedal per 30. mars (41 påvist smittet)

NB: Personer som har symptomer skal i isolasjon hjemme. Det er ikke nødvendig med test. Familien er da å regne som nærkontakter.

 • 27. mars: 2 positive prøver
 • 26. mars: 3 positive prøver
 • 25. mars: 1 positiv prøve
 • 24. mars: 1 positiv prøve
 • 23. mars: 2 positive prøver
 • 22. mars: 2 positive prøver
 • 21. mars: 6 positive prøver
 • 20. mars: 2 positive prøver
 • 19. mars: 1 positiv prøve
 • 18. mars: 3 positive prøver
 • 17. mars: 1 positiv prøver
 • 16. mars: 1 positiv prøve
 • 15. mars: 3 positive prøver
 • 14. mars: 1 positive prøver
 • 13. mars: 5 positive prøver
 • 12. mars: 3 positive prøver
 • 11. mars: 1 positiv prøve
 • 9. mars: 1 positiv prøve
 • 7. mars: 2 positive prøver

De smittede er i hjemmekarantene etter å ha testet positivt på koronavirus. 

Kommunen jobber sammen med Folkehelseinstituttet for å kartlegge smittekjeden og hvem de smittede har vært i nær kontakt med. Alle kontaktes, og må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med den som er smittet.

Kommuneoverlege i Nittedal, Tron Hauland Torkildsen, sier at vi må regne med at en god del av oss vil få dette viruset i tiden framover, men at det ikke er grunn til engstelse:

-Ut fra erfaringene med koronavirusinfeksjonen i Kina, ser den ikke ut til å være farlig for vanlig friske mennesker med normalt god helse. Hvis vi blir syke, vil symptomene for de aller fleste bli som ved en influensa, sier Torkildsen.

Han viser til at barn i liten grad har blitt syke av dette viruset, men at personer som er svekket på grunn av alder eller kronisk sykdom generelt er mer utsatt, også når det gjelder koronaviruset. I tillegg har mange røykere vist seg å få mer alvorlig sykdom, sannsynligvis fordi dette viruset har hatt tendens til å ramme litt lenger ned i luftveiene enn forkjølelse eller influensa.

Nittedal kommune har egne beredskapsplaner som gjelder ved en influensapandemi eller tilsvarende. Disse planene er oppdatert i forbindelse med koronaviruset.

Kommuneoverlegens råd er å følge generelle hygieneråd framover, som ved en vanlig influensa:

 • Hyppig håndvask
 • Ikke hoste på folk
 • Ikke besøke gamle eller kronisk syke hvis man er forkjølet eller har en virusinfeksjon
 • Holde en meter avstand til andre når man er syk, eller treffer noen som er syke.

Skoler i karantene

Nittedal ungdomsskole (karantene opphevet)

Personer som ikke er i karantene bes om å ta hensyn til smitteverntiltak, som å begrense sosial kontakt. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter
 
For alle gjelder følgende (helsenorge.no/koronavirus):
•         Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke.
•         Hold deg hjemme hvis du er syk.
•         Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege.

Hakadal ungdomsskole (karantene 11.03 - 25.03)

Elever og enkelte ansatte er i karantene.

Personer i karantene forholder seg til følgende retningslinjer: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
 
Personer som ikke er i karantene bes om å ta hensyn til smitteverntiltak, som å begrense sosial kontakt. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter
 
For alle gjelder følgende (helsenorge.no/koronavirus):
•         Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke.
•         Hold deg hjemme hvis du er syk.
•         Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege.

Li ungdomsskole (karantene 11.03 - 25.03)

Ansatte og elever er i karantene.

Personer i karantene forholder seg til følgende retningslinjer: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
 
Personer som ikke er i karantene bes om å ta hensyn til smitteverntiltak, som å begrense sosial kontakt. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter
 
For alle gjelder følgende (helsenorge.no/koronavirus):
•         Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke.
•         Hold deg hjemme hvis du er syk.
•         Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege.

Bjertnes videregående skole (karantene opphevet)

 

 

Personer som ikke er i karantene bes om å ta hensyn til smitteverntiltak, som å begrense sosial kontakt. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter
 
For alle gjelder følgende (helsenorge.no/koronavirus):
•         Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke.
•         Hold deg hjemme hvis du er syk.
•         Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. 

FHI: Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)

Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte.
Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

 


Publisert: 18.03.2020 10.11
Sist endret: 30.03.2020 09.33