Lytt

Spørsmål og svar

Vi får inn mange spørsmål om korona og vaksineringen i Nittedal. Her vil du finne svar på noen av de oftest stilte spørsmålene.

Vaksinen

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen skjer i Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal.

Hvordan får jeg beskjed?

Alle over 80 år vil få telefon fra kommunen med tilbud om vaksine omtrent 1-2 uker før den første dosen kan gis. De som bor fast på sykehjem og serviceboliger blir vaksinert der.

Alle under 80 år vil motta SMS, hvor de kan bekrefte eller si nei til vaksinetime. De som ikke besvarer denne, blir oppringt. De kommunen ikke når med SMS eller telefon blir kontaktet via pårørende eller andre kanaler.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene kartlegger hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det.  

Kan jeg ha med meg en pårørende til vaksinasjonen?

Alle over 80 år som har behov for å ha med seg en pårørende, får lov til det. Den pårørende er også nødt til å opprettholde minst to meter avstand.

Er koronavaksinen gratis?

Ja, den er gratis.

Hvilken kommune skal jeg vaksineres i?

Personer som er bosatt i Nittedal skal i utgangspunktet vaksineres i kommunen. 

Det finnes ett unntak. De innbyggerne som er i risikogruppen med moderat eller høy risiko for alvorlig forløp blir kalt inn til vaksinasjon i den kommunen de har fastlege. Det betyr at dersom du f.eks. har fastlege i Oslo, men bor i Nittedal, vil du få innkalling i Oslo. Vedkommende dette gjelder er merket med * i prioriteringsrekkefølgen lenger ned på siden.

Hvilken vaksine får jeg?

Vaksinen kommer fra Pfizer. Det blir gitt to doser med tre ukers mellomrom.

Du kan lese mer om Pfizer-vaksinen her.

Torsdag 11. mars ble AstraZeneca-vaksinen satt på pause i Nittedal. Du kan lese mer om det her. 

Jeg takket nei eller var usikker da jeg ble tilbudt vaksine. Hvor befinner jeg meg i rekken?

Å ta koronavaksinen er frivillig, men vi er avhengige av at så mange som mulig vaksinerer seg. Om du tidligere har takket nei, vært usikker, eller om kommunen ikke har fått tak i deg, er det viktig å gi beskjed slik at du blir kalt inn fortløpende. Vi har ikke glemt deg.

Koronatelefonen i Nittedal: 67 17 71 50

Jeg svarte ikke på telefonen da dere ringte meg angående vaksinering. Hva nå?

Vi gjør flere telefonforsøk. Hvis det ikke går an å få gjort avtale med deg på denne måten, sender vi et brev. Av og til bruker vi hjemmesykepleien som hjelp, hvis det er innbyggerne som har tjenester. Vi kontakter pårørende hvis det er nødvendig. I noen ytterst få tilfeller vil noen fra smittevernteamet ringe på døra.

Vi skal ikke hoppe over noen. Ingen skal være redde for det.

Er det noe jeg må passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Det er noen ting du må passe på før du møter til vaksinasjon i Rotnes kirke. Blant annet skal du ikke møte opp til din vaksinasjonstime hvis du:

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer
 • Har korona og er i isolasjon, eller er blitt frisk fra koronasykdom de siste 4 ukene. (hvis du har hatt korona tidligere enn 4 uker, kan du komme og få vaksine som planlagt)
 • Er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • Har blitt vaksinert med en annen vaksine de siste 7 dagene

Dersom ett eller flere av punktene gjelder deg, er det viktig å gi beskjed til koronatelefonen på 67 17 71 50 så raskt som mulig. Vaksinasjonen vil da bli utsatt og du får ny time.

Hvor mange vaksiner mottar Nittedal?

Vi har laget en oversikt som viser hvor mange vaksinedoser kommunen mottar uke for uke.

Der kan du også lese hvem og hvor mange som har blitt vaksinert hittil. 

Skal jeg ta vaksinen hvis jeg allerede har vært smittet av koronaviruset?

Ja, det er anbefalt at du tar koronavaksinen selv om du tidligere har vært smittet av covid-19. 

Hvordan er prioritetsrekken i vaksineringen av innbyggerne?

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (ferdig i uke 5)

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
Hvordan er prioritetsrekken i vaksineringen av helsepersonell?

20 prosent av de totale vaksinedosene går til helsepersonell i Nittedal kommune. Her er listen over anbefalinger og prioritering av Nittedal kommunes helsepersonell.

1. Kommunens smittevernteam

2. Legevakt- og sykepleiere

3. Kommuneoverleger og leger 

4. Legevakt - leger 

5. Fastlegekontor - fastleger

6. Hjemmesykepleie

7. Fastlegekontor - hjelpepersonell 

8. Sykehjem - leger 

9. Sykehjem - sykepleiere

10. Helsestasjon - helsesykepleiere

11. Helsestasjon - lege

12. Sykehjem - andre

13. Annet helsepersonell

Generelt

Hvilke regler og anbefalinger gjelder i Nittedal kommune?

Felles regionale tiltak for alle kommuner i Viken er gjeldende i Nittedal nå. 

Tiltakene er gjeldende til og med søndag 11. april.

Når bør jeg testes?

Helsemyndighetene anbefaler at alle med luftveissymptomer bør testes så fort som mulig etter sykdomsdebut.

Flere av de positive koronaprøvene de siste ukene har vist seg å være den mer smittsomme UK-varianten. Terskelen for å bestille koronatest bør derfor være enda lavere. Vi oppfordrer derfor om å teste deg om du eller noen du har vært i kontakt med viser tegn til luftveissymptomer.

Hvor kan jeg teste meg for korona?

Testsenteret i Nittedal ligger i politigarasjen i samme bygg som legevakten, i rådhuskvartalet. (Rådhusveien 1)

Hva er reglene for arrangementer?

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Hvor mange kan samles i private hjem?

Det skal ikke samles mer enn 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs i privat sammenkomst. 

Regjeringen anbefaler uansett at man unngår besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til èn eller to faste venner eller en fast husstand. 
 • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk eller gå på besøk til en eller to faste venner.
Hvilke virksomheter er stengt?
 • Serveringssteder, men det er tillatt med take away.
 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Når skal jeg holde meg hjemme?

Du skal deg hjemme dersom:

 • Du har symptomer på virusinfeksjon
 • I påvente av svar på koronatest
 • Du har vært i kontakt med personer som er smittet
 • Du er i karantene eller isolasjon

Alle husstandsmedlemmer til nærkontakter er i ventekarantene inntil det foreligger negativ test. 

Hva er forskjellen på karantene og ventekarantene?

Karantene:

 • De som er definerte som nærkontakter til personer med påvist Covid-19 har fått beskjed om dette. 
 • Nærkontakter skal i karantene i ti døgn etter siste kontakt eller til de har testet negativt minst 7 døgn etter siste kontakt. 
 • Personer i samme familie/husstand som fortsetter å ha tett kontakt skal være i karantene ti døgn etter den 5. sykdomsdagen til familiemedlemmet med Covid-19. De kan også ta test etter minst 12 døgn for å forkorte karantenen.

 

Ventekarantene:

Når det er mistanke om mutert virus er det større smittefare. Derfor er det ventekarantene for familie/husstandsmedlemmer til nærkontakter.

Det vil si at de skal være hjemme til nærkontakten har fått negativ test. Dersom nærkontakten får negativ første test er ikke lenger husstandsmedlemmene i karantene, men dette påvirker ikke karantenetiden til den som er definert som nærkontakt.

Hvilke idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt?

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon?

Folkehelseinstituttet har laget en figur som viser forskjellen på å være i karantene og isolasjon.

Hvor mange nittedøler har vært smittet av koronaviruset?

Her finner du oversikten over antall smittetilfeller per dag i kommunen.

Oversikten oppdateres daglig.

Er det skjenkestopp?

Ja, til og med 11. april er det skjenkestopp i alle kommuner i Viken. 

Er det lov å besøke sykehjemsbeboere?

Mandag 1. februar åpnet Døli for besøkende.

Skytta sykehjem åpnet for besøkende fredag 5. februar.

Alle besøk må avtales på forhånd pr. telefon. Regler og anbefalinger for besøk på sykehjem kan du lese i sin helhet her. 


Publisert: 12.10.2020 15.07
Sist endret: 19.03.2021 13.18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?