Lytt

Årsaksrapport

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utredning av årsak til kvikkleireskredet på Li

Årsaksutredningen etter skredet på Li er ferdig. Konklusjonen er at skredet sannsynligvis ble utløst fordi det ble gravet grøft i elva for å legge nye vann- og avløpsledninger i forbindelse med prosjektet "Avløp ut av bygda". 

 Nittedal kommune har bestilt en uavhengig undersøkelse av årsaken til skredet på Li fordi:

  • Rapporten fra NGI skal være et faglig bidrag og kunnskapsgrunnlag til offentligheten om risiko og årsaker til skred, og hva vi som samfunn kan gjøre forebygge slike hendelser i framtida. 
  • Vi må gjøre alt vi kan for å opplyse alle forhold rundt skredet så godt som mulig, både overfor dem som ble evakuert, bedriftene som ble rammet og ovenfor befolkningen og samfunnet for øvrig. 

 – Det aller viktigste etter at skredet gikk i september 2019 var å ivareta de evakuerte og gjenoppbygge et trygt boområde, sier varaordfører Hanne Børrestuen. 

– Årsaksrapporten vil kunne bidra til faglig innsikt i hvorfor slike hendelser oppstår, og hvordan man kan forebygge slike hendelser i framtida, sier hun. 

 I konklusjonen skriver NGI:

«Alternative skredårsaker for skredet er drøftet, både naturlige faktorer (erosjon, nedbør, jordskjelv) og menneskelig aktivitet (trafikk, sprengningsarbeider, anleggsarbeider for legging av rør i Nitelva, spunting, styrt boring, vannlekkasjer). 

Det er ikke funnet noen sammenheng mellom naturlige faktorer og utløsning av skredet. 

Basert på tilgjengelig informasjon og utførte geotekniske analyser, vurderer NGI at årsaken til skredet på Li var etablering av ledningsgrøfta i Nitelva.»

 – Det har gått ett og et halvt år siden skredet på Li. Siden den gang har kommunen sikret området. Alle de evakuerte, både beboere og bedrifter, fikk flytte tilbake i mars 2020. I år skal vi gjenoppbygge tekniske infrastruktur som veier, vann og avløp, sier varaordfører Hanne Børrestuen. 

– Nå skal vi sette oss godt inn i årsaksrapporten, avslutter hun. 

Nittedal kommune vil bruke om lag 65 millioner kroner på sikring og gjenoppbygging av området. NVE har gitt tilskudd på 13,97 millioner kroner i forbindelse med sikring og gjenoppbygging av elveløpet, mens kommunal- og moderniseringsdepartementet kompenserer kommunen med 18,4 millioner kroner. 

Ved spørsmål ta kontakt med varaordfører Hanne Børrestuen på epost hanne.borrestuen@nittedal.kommune.no eller telefon 482 22 180

Årsaksutredningen

Du kan laste ned årsaksutredningen her 

 

Innsyn i dokumenter

Byggesaker

17/06548 Søknad i ett trinn - 3 uker - 5/12 – Heggeveien 14 - Nytt anlegg - konstruksjon Innsyn i dokumentene i saken
18/01390 Søknad om rammetillatelse - 5/12 (Heggeveien 14), 36/1 (Holm Søndre), 37/1 (Holm ordre) m.fl. - Nye ledninger i Nitelva, nytt renseanlegg og ventilkammer Innsyn i dokumentene i saken 

 

Saksbehandling i 360

11/01311Framtidig avløpsystem for Nittedal kommune Innsyn i dokumentene i saken
14/01752 Avløp ut av bygda - framtidig avløpssystem for Nittedal kommune Innsyn i dokumentene i saken 
17/03936 Anskaffelse - Legging av ledninger i Nitelva fra Skjervagapet til Slattum Innsyn i dokumentene i saken
17/04495 Anskaffelse - Ny Slattum pumpestasjon - E1

Innsyn i dokumentene i saken

17/04509 Kontrakt - Kontrakt - Legging av ledninger i Nitelva fra Skjervagapet til Slattum

Innsyn i dokumentene i saken

17/06356 Kontrakt - Kontrakt - Ny avløpspumpestasjon på Slattum Innsyn i dokumentene i saken

 

Etterregistreringer

21/00860 Etterregistrert Myndighetsbehandling og dokumentasjon  Innsyn i dokumentene i saken
21/00861 Etterregistrert - Anskaffelse 

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00862 Etterregistrert – Fremdrift

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00863 Etterregistrert – Rapporter

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00864 Etterregistrert - Referater og notater 

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00866 Etterregistrert – HMS

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00867 Etterregistrert - Kvalitet og kontroll 

 

Innsyn i dokumentene i saken
21/00868 Etterregistrert - FDV  

 

Innsyn i dokumentene i saken 


Publisert: 17.03.2021 10.09
Sist endret: 18.03.2021 10.09