Lytt

Nittedal kommunes flaggreglement


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarlig for henvendelser og utførsel av flagging

Forespørsler om flagging utover faste flaggdager som fremgår av dette reglementet rettes kommunalsjef/rådmann, for eksempel ved markeringer, dødsfall eller andre spesielle hendelser. Utføring av øvrig flagging gjennomføres av Nittedal-eiendom etter avgjørelse fra kommunalsjef/kommunedirektør.

Om det norske flagget

Det norske flagget finnes i to utgaver, statsflagget og handelsflagget. Statsflagget er splittet, og skal bare benyttes av statlige institusjoner. Handelsflagget regnes som nasjonalflagget, og er flagget kommunen skal benytte dersom ikke annet er spesifisert. Flagg skal behandles med respekt, og aldri berøre bakken. Det skal heller ikke være tilsmusset, falmet, eller slitt. Ved utbytting skal flagg klippes opp i enkeltfarger, makuleres, eller brennes.

Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget

Tidspunkt for heising og firing av flagget følger av flaggforskriften av 1927.
Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900. Flagg fires ved solnedgang, og ikke senere enn kl. 2100 dersom solen går ned etter denne tid.

Regnbueflagget og arrangementsflagg/kommuneflagget kan henge oppe uten
tidsavgrensning.

Flagging ved Nittedal rådhus og Kulturverket Flammen

Nittedal rådhus og Kulturverket Flammen har en frittstående flaggstang hver.

Ved Nittedal rådhus og Kulturverket Flammen skal det flagges på alle offisielle flaggdager, og følgende merkedager:

  • Det skal flagges med nasjonalflagget på kvinnedagen 8. mars
  • Det skal flagges med regnbueflagget under Pride Week 
  • Det skal flagges på dagen for kommunestyremøte med kommuneflagget iht. lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. Denne flaggingen foregår kun på flaggstang tilknyttet rådhuset.
  • Det kan ved spesielle anledninger flagges med fire små flagg over inngangspartiet til Rådhuset.

Flagging med Pride-flagg ved bygdas skoler

Elever og ledelse ved flere av kommunens skoler har uttrykt et ønske om å markere pride med eget regnbueflagg. Reglementet omfatter markering av pride på alle skoler i kommunen.

Andre offentlige kommunale bygg med flaggstang

Det skal flagges med nasjonalflagget på offisielle flaggdager.

Ved kommunevalg skal det flagges med nasjonalflagget på valgdagen ved alle oppnevnte stemmelokaler.

Flagging på halv stang

Flagging etter denne bestemmelse utføres på forespørsel til kommunalsjef/rådmann.

Flagging på halv stang heises og fires i samsvar med bestemmelser i flaggforskriften. Flagget heises til toppen av flaggstangen ved både heising og firing. Flagget senkes deretter ned til 1/3 av stangens høyde over flagget.

Det bør flagges på halv stang på offisielle flaggstenger ved gravferden til:

  • Nåværende ordførere, og andre nåværende kommunestyrerepresentanter. Flaggingen utføres på flaggstang ved Nittedal Rådhus.
  • Nåværende ansatte ved tjenestestedet der vedkommende var tilsatt.
  • Skoleelever og barnehagebarn i tilknytning til kommunal virksomhet. Forespørsel om flagging etter dette punkt må spesifisere hvor flagging ønskes gjennomført.

Publisert: 24.05.2023 15.35
Sist endret: 24.05.2023 15.42