Lytt

Meldekanal for endringer i terreng

Store deler av Nittedal kommune ligger under marin grense. I områder under marin grense kan det være kvikkleire i grunnen.

Derfor er det viktig å følge med på endringer i terrenget. Hvis du observerer sprekker, utglidninger, erosjon (vann som graver) eller at trær står på skakke, ønsker vi å få beskjed.

Vi har opprettet en tjeneste der du kan sende oss beskjeder og meldinger om endringer i terrenget.

Hvis du ser noe som bør undersøkes nærmere, gir du beskjed til oss her:

Meldekanal for terrengendringer

For at kommunen skal gjøre gode vurderinger, er det viktig at du sender inn tilstrekkelig med informasjon og bilder/video av terrengendringene. Vi er spesielt interessert i følgende informasjon:

  • Hvor er det? I meldekanalen skal du sette et merke i kartet hvor det er.
  • Hva har skjedd?
  • Når skjedde det og over hvor lang tid har det pågått?
  • Har utviklingen skjedd over flere måneder/år eller har det plutselig oppstått en sprekk eller utglidning de siste dagene?
  • Ca. hvor stor er oppsprekkingen eller utglidningen?
  • Er det bratt eller helning i terrenget?
  • Er det en elv eller bekk som graver i terrenget?
  • Står trærne stort sett ganske rett opp eller er flere trær på skakke?
  • Er det gjennomført tiltak som f.eks. bygging eller graving i nærheten?

Husk å laste opp bilder av hendelsen og svar så godt du kan på spørsmålene ovenfor.

Ekstremværet Hans gravde ut veien ved Hakadal stasjon. 


Publisert: 26.02.2024 09.24
Sist endret: 26.02.2024 09.34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?