Lytt

Boligkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger hjelp.

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan

Telefon
67 05 90 00
boligkontoret@nittedal.kommune.no
Vi oppfordrer deg til å merke e-posten med navnet til den du ønsker å komme i kontakt med.

Spørsmål om startlån og tilskudd

boligkontoret@nittedal.kommune.no

Astrid Hexeberg Grøtt
Rådgiver
Telefon: 979 64 567
boligkontoret@nittedal.kommune.no

Vi oppfordrer deg til å merke e-posten med navnet til den du ønsker å komme i kontakt med.

Spørsmål om bostøtte

Hanne Hermstad Løvlien
boligkonsulent
Telefon 47693756

boligkontoret@nittedal.kommune.no

Spørsmål om utleiemegling

Arne Magnus Onsrud Kind
Konsulent for utleiemegling
Telefon: 902 60 194
boligkontoret@nittedal.kommune.no

Andre ansatte

Hilde Fremstad
Enhetsleder
Telefon: 41 41 39 09
boligkontoret@nittedal.kommune.no

Veronica Einan
Avdelingsleder boligsosial virksomhet
Telefon: 902 31 843
boligkontoret@nittedal.kommune.no

Vi oppfordrer deg til å merke e-posten med navnet til den du ønsker å komme i kontakt med.

Temakveld om flytting til egen bolig

8. november 2023 hadde vi temakveld for ungdom med nedsatt funksjonsevne og deres foresatt om flytting til egen bolig. 
Møtet handlet om:
- Hva er det viktig å tenke på når din ungdom skal flytte hjemmefra
- Hva kommunen kan bistå med
- Økonomiske grep og mulige støtteordninger
- Tjenester som kommunen kan yte
- Søknadsprosess  

Her er lenke til presentasjonen fra møtet.

Vi kommer tilbake til nye tidspunkt for flere slike temamøter i 2024. 

 

Hva kan boligkontoret hjelpe deg med?

Vi hjelper deg som er vanskeligstilt på boligmarkedet med:

  • å søke om startlån, tilskudd og bostøtte
  • å skaffe bolig, dersom du av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke klarer å fremskaffe egnet bolig på egenhånd
  • boveiledning, om du står i fare for å miste din bolig
  • råd og veiledning, om du leier kommunal bolig og ønsker å forbedre dine muligheter i boligmarkedet

Boligtypeprogrammet

Lenke til boligtypeprogrammet

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg med lav inntekt og høye boutgifter. Det er brutto inntekt (før skatt) som er grunnlaget for beregningen vi gjør.

Vi samarbeider med husbanken om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er vi som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. 

Mer informasjon og søknadskjema 

Du har plikt til å melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i din adresse, husleie eller formue. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husk at du alltid kan sjekke og gjøre endringer i søknaden din inne på www.husbanken.no

Se kontaktperson

Kommunal bolig

Vi kan tildele kommunale boliger til personer/familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Du må være over 18 år og være bosatt i kommunen de siste to årene. Du må av økonomiske, helsemessige og/eller sosiale forhold ikke klarer å fremskaffe egnet bolig på egenhånd. For mer informasjon om vilkår kan du trykke på linken nedenfor:

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Nitttedal kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal bolig. 

Klikk her for å søke

Skal du ettersende dokumentasjon?
Hvis du har søkt digitalt, kan du gå til Din søknad for å ettersende dokumentasjon.
Der kan du også følge saken din og sende meldinger til saksbehandleren.

Du kan også få den i papirformat her.

Midlertidig bolig

NAV kan hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. 

Informasjon om midlertidig botilbud i en nødsituasjon

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som du kan søke for å finansiere kjøp av en nøktern bolig. Du må ha bodd i kommunen i minst 2 år før du kan søke. Startlån gis ikke til førstegangsetablerere.

Tilskudd til etablering kan gis i tilfeller der startlån ikke er tilstrekkelig for å få kjøpt en nøktern bolig. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån.

Informasjon og søknad om startlån

Se kontaktperson

Hjelp til tilrettelegging av bolig

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Du kan søke om tilskudd til tilpasning hvis du har nedsatt funksjonsevne og behov for å bygge om boligen din for å bli boende over tid.

Informasjon om tilskudd til etablering og tilpasning 

Se kontaktperson

Innskuddsleiligheter i Skyttatunet borettslag og Døhlienga borettslag

Personer som på grunn av alder, kronisk sykdom og/eller funksjonshemming som har behov for omsorgsbolig kan bli andelseiere i borettslagene Skyttatunet og Døhlienga.

Du må sende inn en søknad om kommunalt disponert bolig for å bli vurdert til disse leilighetene og du vil få et vedtak.
Klikk her for digitalt søknadsskjema

Du kan også få den i papirformat her.

Når det blir en ledig leilighet er det enhet bolig og tjenester som utpeker ny kjøper på bakgrunn av de som står på vår oversikt. Det er generelt flere innbyggere som ønsker og fyller vilkårene for å kjøpe leilighet i borettslagene enn det finnes leiligheter. Ledig leilighet tildeles den som har størst behov for en annen bolig etter et tverrfaglig vurdering.

Du må betale et innskudd for å kjøpe leilighet i borettslaget, beløpet avhenger av leilighetens tilstand, i størrelsesorden kr 550 000,- kr 800 000,-. I tillegg kommer husleie til borettslaget, strøm og eventuelt bredbånd.

Dessverre kan enkelte oppleve å stå på denne oversikten over lengre tid. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til  å vurdere å selge sin nåværende bolig og kjøpe en leilighet på det private markedet. Du kan kontakte boligkontoret for råd og veiledning

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nittedal kommune er i kontinuerlig prosess for å fremskaffe egnede boliger med tilknyttet personalbase for de som har rett på dette. For å vurdere om du er i målgruppen for denne type bolig, må du sende inn søknad. Det kan ta tid før en egnet bolig er ledig. Når det er ledig bolig, tas det hensyn til de med størst behov, samt sammensetning av beboere.

Vi har flere tilrettelagte boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen . Vårt arbeid tar sikte på at innbyggerne som bor der opprettholder dagliglivets ferdigheter,selvstendighet og nettverk, ut i fra individuelle behov.

Slik søker du

Søk om helse og omsorgstjenester 

Kruttverket borettslag

8 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Gudrun Mostues vei 41
1482 Nittedal

Telefon
902 96 217

Myrveien

6 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Myrveien 26
1482 Nittedal

Telefon
404 28 290

Rotnesbeitet borettslag

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Stasjonsveien 9
Leilighet 13B
1482 Nittedal

Telefon
948 07 533

Skyttatunet bofellesskap

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Bevregrasveien 1
1481 Hagan

Telefon
474 82 298

Ulvefaret

10 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Ulvefaret 119
1488 Hakadal

Telefon
922 80 179

Kvernstua (Kvernstujordet)

10 enheter med fellesareal og personalbase.
Beboerne er andelseiere.

Telefon
458 78 838

 

Bolig for mennesker med psykiske lidelser

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

Vargveien bolig

6 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Vargveien 3
1488 Hakadal

Telefon
400 39 525

Bolig til eldre med nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Skytta bo- og servicesenter

Skytta bo- og servicesenter

Brennaveien 22
1481 Hagan

Har du en bolig du ønsker å leie ut?

For å imøtekomme det stadig voksende behovet for utleieboliger ønsker vi å etablere et samarbeid med private aktører i utleiemarkedet.
Vi formidler leietakere, utleier godkjenner selv aktuell leietaker og er ansvarlig for å utarbeide leiekontrakt. 

Vi kan inngå samarbeidsavtaler for planlagte nybygg eller innflytningsklare boliger.

Kontaktinformasjon:

Arne Magnus Onsrud Kind
Konsulent for utleiemegling
Telefon: 902 60 194
Send e-post

 

 


Publisert: 14.09.2016 10.47
Sist endret: 07.05.2024 14.59