Lytt

Friskliv og mestring


Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller nikotin, kan en frisklivsresept være noe for deg. God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen også når helseutfordringer oppstår. Vi tilbyr en rekke mestringskurs som kan hjelpe deg å leve et godt liv på tross av helseutfordringer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Logo for Frisklivssentralen

Om Frisklivssentralen

Vi er en kommunal helsetjeneste og vårt mål er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi innbyggere tilbud om tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen skal:

 • legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester
 • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse
 • ha brukermedvirkning i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbudet
 • bidra til å redusere sykdomsbyrde

Kontaktinformasjon og ansatte

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Solli Aktivitetshus
Solliveien 7
1482 Nittedal

Send e-post

Facebooksiden vår

Ansatte

Ingrid Imset Ranvig

Klinisk ernæringsfysiolog

Epost: Ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Telefon: 477 83 469

Bente Dreiem Løken 

Frisklivsveileder/Spesialfysioterapeut

Epost: Bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Telefon: 902 27 918

Torgeir Stavrum Aas

Frisklivsveileder/Fysioterapeut

Epost: torgeir.stavrum.aas@nittedal.kommune.no

Telefon: 481 50 534

Ingunn Ingunn Storholm Nagel-Dahl 

Frisklivsveileder/Fysioterapeut

Epost: ingunn.storholm.nagel-dahl@nittedal.kommune.no

Telefon: 414 58 097

Hva kan du få hjelp til?

 • Livsstilsendring
  • å bli mer fysisk aktiv
  • å få et sunnere kosthold
  • Stressmestring
 • Å lære ulike verktøy for mental mestring
 • Søvnråd
 • Hverdagsplanlegging
 • Veiledning til å bli nikotinfri

En frisklivsresept starter med en innledende helsesamtale med fokus på mestring og motivasjon, der du får hjelp til å lage en plan og sette mål for de endringer du ønsker å gjøre. En reseptperiode varer i tre måneder, men om du har behov kan du få flere perioder.

 • Frisklivskurs for alle nye deltakere
 • Helsesamtale ved oppstart av en frisklivsperiode, midtveis og slutt
 • Trening i gruppe 
 • Ulike type kurs

Hvem kan få dette tilbudet?

 • Du som har behov og er motivert for en livsstilsendring
 • Du som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Du som ikke finner egnede tilbud eller trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Hvordan kommer jeg i gang?

 • Du kan ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende samtale
 • Du kan be legen din, ansatte i NAV eller annet helsepersonell om hjelp til å henvise dersom du trenger det

Til deg som henviser

Send gjerne en EDI melding, eller ta kontakt på mail eller telefon.

Pris

Helsesamtale er gratis. Du må betale en egenandel på 395 kroner hvis du deltar i treningstilbudet. I tillegg kommer det en mindre egenandel ved deltakelse på kurs.

 

Uteliv Nittedal

 

HVA:

Uteliv er et aktivitetstilbud for innbyggerne i Nittedal Kommune. Vi møtes ukentlig etter en oppsatt plan.

Vi har fokus på ulike friluftsaktiviteter, samhold og den gode praten rundt bålet.

I naturen er det alltid rom for å trekke seg tilbake dersom en har behov for det.

FOR HVEM:

For deg som har lyst til å være ute og som har noen utfordringer i hverdagen enten fysisk, psykisk eller sosialt.

Du har lyst på endring og trenger hjelp på veien.
Du trenger ingen erfaring med friluftsliv fra før og trenger heller ikke være i god form for å delta på dette.

Ved å være med på UTELIV sammen med oss vil du kunne oppleve:

•  Mestring
•  Glede
•  Samhold
•  Et avbrekk fra hverdagen
•  Å finne ro
•  Å lære nye friluftsferdigheter
•  Å lære å lage sunn mat ute
•  Ulike fysiologiske helseeffekter 
  
Oppdatert informasjon finner du på Uteliv Nittedal på Facebook
 
Du finner oss også på:
 
 

Bente Dreiem Løken
Frisklivsveileder/Spesialfysioterapeut

Epost: Bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Telefon: 902 27 918 

Kursoversikt 

Nikotinfri kurs

Målgruppe
Du over 18 år som vil slutte med røyk eller snus.

Kostnad:
Kr. 200,-

Innhold:
De første to kursøktene har fokus på forberedelse til røyke-/snusslutt, med temaer som:

 • Motivasjon
 • Endring av røyke-/snusvaner
 • Nedtrapping
 • Bruk av legemidler

Det legges opp til at du slutter med røyk/snus i den tredje uken av kurset. Deretter dreier fokuset over på veien videre som nikotinfri, med temaer som håndtering av nikotinsug og abstinens, strategier for å holde seg røyk-/snusfri, opprettholdelse av motivasjon og bedre vektkontroll.

Sted: 

Kontakt: Bente Dreiem Løken, Tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Kurset har 6 samlinger à 1 - 1,5 timer.

Dato: 

Klokken: 13:30-15:00

Nyttige lenker:

Slutta.no - for deg som vil bli uavhengig av røyk eller snus

Livstilsendringskurs 1 

Mål for kurset: å øke kunnskapen om kosthold med fokus på kostrådene og middelhavskostholdet. Lære verktøy for vektreduksjon og om ulike spiseatferder og hvordan håndtere de

Kostnad: kr. 200,-

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post:  ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Dato: Kurset er allerede i gang men ta gjerne kontakt for å komme på venteliste til neste kurs.

Klokken: 13:00 - 14.45. Bassengtrening fra kl. 15:15 - 16:15

Livstilsendringskurs 2 - oppfølgingskurs 

Et oppfølgingskurs med fokus på mat, kropp og aktivitet. 

Bassengtrening fra 15:15-16:15 i etterkant. 

Mål for kurset: Å øke kunnskapen om kosthold med fokus på kostrådene og middelhavskostholdet. Lære verktøy for vektreduksjon og om ulike spiseatferder og hvordan håndtere dem .

Kostnad: Kr. 200,-

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal. 

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469.

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Dato: Kurset er allerede igang, men ta gjerne kontakt fr å komme på venteliste til neste kurs. 

Klokken: 13.00-14.45. Bassengtrening kr 15.15-16.15.

"Veien videre"

Oppfølgingstilbud for tidligere deltakere på Livsstilsendringskurs på Frisklivssentralen.

Kostnad: kr. 200,-

Kursholder: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Kurssted: Møterom Hemsen i 2. etasje på Solli Aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

Dato: Ta kontakt for mer informasjon om oppstart

Kokken: 13:30 - 14:00

Bra mat - for bedre helse

Målgruppe: Du over 18 år som vil spise sunt, og som ønsker deg mer motivasjon, inspirasjon, oppfriskning av kunnskap og praktisk erfaring for å få til varig endring

Kostnad: 200,-

Innhold: Kurset er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset er praktisk/teoretisk, og er egnet for alle som ønsker inspirasjon i forhold til mat i hverdagen, oppfrisking av kunnskap og eventuelt motivasjon til å gjøre forandringer

Kurset har 6 samlinger à 1 time

Sted: Digitalt kurs over Teams

Kursholder: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Dato:  Ta kontakt for mer informasjon.

Klokken: 14:00 - 15:00

OPS! Oppmerksom På Selvmordsfare 

Målgruppe: Innbyggere over 18 år som ønsker å bli mer oppmerksomme på mennesker med selvmordstanker, og hjelpe dem i kontakt med noen som kan gi videre hjelp. 

Kostnad: Kr 150,- 

Det vil bli utdelt kursmateriell og enkel bevertning. 

Som kursdeltaker lærer du å:

 • Bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at vi ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler om selvmordstanker. 
 • Oppdage mennesker med selvmordstanker
 • Bruke de fire trinnene; fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker til en som kan førstehjelp ved selvmordstanker. 

Metode: Kurset er utviklet i Canada av organisasjonen Living Wors Education. Vivat har, som ett av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset i Norge. Kurset er et halvdagskurs over 4 timer og bruker ulike metoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser. 

Se omtale her

Livslyst - når det røyner på... 

Målgruppe: Du over 18 år som har eller har hatt kreft. 

Kostnad: Kr. 200,- 

Innhold: Kurset har 5 samlinger à 3 timer fordelt på temaene:

 • De gode opplevelsene
 • Betydningen av aksept
 • Stressmestring
 • Egenomsorg 
 • Oppsummering

Metode: Empowerment, kognitiv teori, mindfulness

Sted: Solli Aktivitetshus, underteasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal. 

Kontakt: 

E-post:

Dato: 

Klokken:

Mestringskurs for pårørende  

Målgruppe: For deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem. 

Kostnad: Kr. 150,- for kursbok. 

Innhold: Målet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er felles for pårørende og ulike måter å mestr disse på. Vi har fokus på egne reaksjoner, og underveis om hvordan ulike belastninger kan utsette deg for helsesvikt. Kurset går over tre samlinger med følgende innhold: 

 • å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov
 • hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring
 • pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere

Metode: Forelesninger, mestringsteknikker, plenums- og gruppesamtaler. 

Sted: Digitalt på Teams. 

Dato: 

Klokken: 

Kontakt: 

E-post:

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe: 

Du som er over 16 år som har falt ut av, eller står i fare for å falle ut av, jobb eller skole. 

Kostnad: Kr 150,- for kursbok. 

Innhold: Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet: 

 • å knytte bånd (sosialt samspill, relasjoner, inkludering)
 • å være aktiv (fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre)
 • å være oppmerksom (mindfulness-baserte metoder)
 • å fortsette å lære (kognitiv utvikling)
 • å gi (gleden over å kunne gi og yte)

Metode: Positiv psykologi, mindfulness

Sted: Digitalt på Teams.

Dato:

Klokken: 

Kontakt: 

E-post:  

Kurs i mestring av belastninger (KiB-kurs)

Målgruppe: Du over 18 år som lever med belastninger i livet, privat eller i jobb/utdanning
Kostnad: Kr. 300,- for kursbok og enkel bevertning.

Innhold: Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får «hjelp til selvhjelp», for at du bedre kan håndtere og kontrollere dine belastninger

Kurset har 10 samlinger à 2 ½ time.

Metode: Kognitiv teori

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Dato:

Klokken:

Kontakt:

E-post:

MediYoga

MediYoga er en terapeutisk yogaform med dokumentert forbyggende og helsefremmende effekt, og som benyttes i økende grad innenfor helsevesenet. Metoden gir mulighet for dypere selvinnsikt, evne til å regulere et overaktivt nervesystem og stimulere kroppens egne selvhelbredende evner. MediYoga handler ikke om å prestere noe, men å bli venn med deg selv og kroppen din, slik den er akkurat nå. MediYoga passer for alle. Du vil lære øvelser og meditasjoner som du kan ta med deg i hverdagen for større grad av ro, velvære og tilstedeværelse i livet ditt.

Målgruppe: Innbyggere i Nittedal som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk, og som ønsker stressmestring.

Treningen skjer på eget ansvar.

Kostnad: Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Dato:

Klokken: 09.00-10.30

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Bente Dreiem Løken, Frisklivsveileder/Spesialfysioterapeut, tlf 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no 

Livsstyrketrening

Målgruppe: Du som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer. Kanskje har du over lengre tid levd med belastninger og krav fra jobb eller privatlivet som påvirker helse og livskvalitet. Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager

Kostnad: Kr. 350,-

Innhold: Gjennom praktiske øvelser lærer du å flytte oppmerksomheten fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Du kan bli mer bevisst på vaner og mønstre i hverdagen, og se sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan det påvirker hele livssituasjonen din

 • Vi tar opp ulike tema på hver samling:
 • Introduksjon i mindfulness. Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg - med fokus på egne ressurser
 • Verdier - hva er viktig for meg
 • Hva trenger jeg - om å kjenne egne grenser
 • Sterke og svake sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Veien videre – Ressurser, muligheter og valg

Metode: På kurset betyr deltakerne mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre, oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen. Vi bruker praktiske øvelser, mindfulness og andre pedagogiske verktøy

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918

E-post:bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Dato: Ta kontakt for informasjon

Klokken:

Takk, bare bra ... (TBB)

Målgruppe: Du over 67 år som opplever at alderdommen kan gjøre livet «grått og trist».
Kostnad: Kr. 350,- for kursbok og enkel bevertning.

Innhold: Vi har fokus på alderdommens utfordringer, som ulike tapsopplevelser. For eksempel tap av helse, familie, venner eller arbeid. Du får «hjelp til selvhjelp» for at du skal kunne mestre påkjenningene bedre.

Kurset har 8 samlinger à 2 timer med enkel trim. I tillegg har vi en forsamtale og oppfølgingssamling.

Metode: Kognitiv teori.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt:

E-post:

Dato:

Klokken:

Søvnskole

Målgruppe: Ansatte i Nittedal Kommune over 18 år som trenger hjelp til å få bedre søvn og søvnvaner. 

Kostnad: Kr. 150,-

Innhold: Du lærer om normal søvn, hva som opprettholder dårlige søvnvaner, og hva som skal til for å bedre søvnen. 

Metode: Kognitiv adferdsterapi

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal. 

Dato: Ta kontakt for mer informasjon

Klokken:

Kontakt: 

E-post: 

Kurs i mestring av depresjon (KiD-kurs)

Målgruppe: Du over 18 år som er/har vært nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne. 

Kostnad: Kr. 300,- for kursbok og enkel bevertning. 

Innhold: 

Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får "hjelp til selvhjelp" for at kan unngå tanke- og handlingsmønstre som fremmer, vedlikeholder eller forsterker nedstemthet/depresjon. Kurset har 9 samlinger à 2,5 time i tillegg til en individuell forsamtale. 

Metode: Kognitiv teori

Sted: Solli Aktivitethus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal. 

Dato: Ta kontakt for mer informasjon. 

Klokken: 

Kontakt:

E-post:

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Målgruppe: Du over 18 år, som ønsker å gjøre noe selv med et problem du opplever. Gruppene er uavhengig av status, alder, kjønn og problem/sykdom. Slike selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet eller før/samtidig med/etter hjelp og behandling. 

Kostnad: Gratis. 

Innhold: For mange er en selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med "hverdagsproblemene", som for eksempel ensomhet, vansker i det sosiale livet, problemer i forbindelse med jobb eller usikkerhet i hvordan du skal håndtere sykdom eller være pårørende. Hva du opplever som et problem er opp til deg. 

Metode: 

Gruppene er drevet av deltakerne selv, bistått av en igangsetter de første gangene. 

Kotnakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918.

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Diabetes Type 2 (DT2)

Målgruppe: Du som er i risikosonen for å få eller har fått diabetes type 2, og du som er pårørende.
Kostnad: Gratis. Ta med egen lunsj og drikke.

Innhold: Kurset går over 2 dager.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post:  ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no 

DIABETES TYPE 2 KURS - brosjyre.pdf 

Introkurs

Målgruppe: Du som ønsker hjelp til selvhjelp

Kostnad: Gratis

Innhold: Økt kunnskap i hvordan mestre angst og depresjon.

Kurset har 4 samlinger à 2,5 timer.

Metode: Kognitiv metode.

Kontakt: Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)/Ambulant tjeneste

Matlagingskurs - Lær deg å lage enkel og sunn hverdagsmat

Få inspirasjon og praktisk opplæring i å lage enkel og sunn hverdagsmat.

Kurset er lagt opp til praktisk matlaging. Det er plass til maks 8 deltakere. Det er totalt 3 samlinger og man betaler en egenandel på 300,- for å dekke matvarer til kurset.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Matlagingskurs friskliv.pdf 

Timeplan

Timeplan kommer snart

Aktivitetstilbud i Nittedal

Dette er en oversikt over ulike tilbud innen fysisk aktivitet for innbyggere. Denne blir ikke lengre oppdatert. Ta derfor direkte kontakt med de ulike instansene for å få rikting informasjon. 

AKTIVITETSOVERSIKT Nittedal Kommune 2022.pdf

Nyttige nettsider

Om frisklivssentraler

Helsedirektoratet

Slutta.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10.43
Sist endret: 14.05.2024 14.29