Lytt

Individuell plan (IP)


En individuell plan skal sørge for at innbyggere med langvarige og sammensatte behov for tjenester skal få et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva skal en individuell plan gjøre?

En individuell plan skal

  • sikre aktiv innbyggermedvirkning og forutsigbarhet
  • sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • avklare ansvarsforhold og bidra til samarbeid både i tjenesteapparat, med bruker og brukers pårørende
  • samordne alle delplaner
  • kartlegge innbyggers behov og mål ( som sammen med faglige vurderinger skal danne grunnlaget for plan og koordinering)
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteytere, innbygger og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer (også mellom kommune og spesialisthelsetjenesten)

Hvordan får du en individuell plan?

Dersom du har langvarig og sammensatt behov for tjenester kan du eller dine pårørende ta initiativ til å få laget en individuell plan ved å ta kontakt med oss. Hovedansvaret for å utarbeide planen er vårt.

I tillegg kan vi ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Aktuelle lover og regelverk

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

Sosialtjenesteloven § 28

Forsikrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjeldende fra 01.01.2012


Publisert: 21.09.2016 13.11
Sist endret: 30.10.2019 09.49