Lytt

Klage på helse- og omsorgstjenester

Som innbygger har du mange rettigheter, og hvis du mener de blir brutt kan du klage. Dersom vi har gjort et vedtak som gjelder dine rettigheter, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på måten tjenester blir utført.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om klager på tjenester og vedtak

Kommunen har ingen standardskjema for å klage. 

Skal du klage på en tjeneste sender du klagen direkte til den avdelingen du ønsker å klage til eller på. Sender du klage via post må du huske å merke tydelig på konvolutten hvilken avdeling som skal ha klagen.

Skal du klage på et vedtak, sender du klagen til kommunens postmottak.  

  • vær tydelig på hva du klager på (hva du ønsker endret)
  • begrunn klagen din
  • legg ved dokumentasjon hvis du tror det kan påvirke utfallet av klagen
  • klager du på et vedtak, må du ta med saksnummeret
  • husk å skrive dato, fullt navn og fødselsnummer

Når det gjelder helse- og omsorgstjenester er klagefristen fire uker (regnet fra den dagen du mottok kommunens svar).

Vi tar kontakt med deg dersom vi mener at klagen din er berettiget.
Dersom vi avviser klagen din eller vi mener at rettighetene dine er oppfylt, vil vi sende klagen videre til Statsforvalteren
.

Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Nyttige nettsider

Les mer om dine rettigheter til å klage

Aktuelle lover og regelverk

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Helsepersonelloven

Psykisk helsevernloven

Prioriteringsforskriften


Publisert: 25.10.2018 15.34
Sist endret: 04.04.2022 14.25