Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege
Trude Bakke
Telefon: 92042063
Send e-post

Ass. Kommuneoverlege
Vian Van Der Velde 
Telefon: 94016212
Send e-post

 

Generelle henvendelser: Send e-post

Ansvarsområde

Kommuneoverlege
Kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverlege (heretter kommuneoverlegene) er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere og er organisert under sektor helse- og velferd. Kommuneoverlegene jobber med helse på et rådgivende nivå, innen blant annet folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern og helseberedskap. Kommuneoverlegen er også leder av enhet for samfunnsmedisin og legetjenester (inkludert fastlegetjenesten) og deltar i kommunens kriseledelse.

Folkehelse
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen. Gjennom dialog og samarbeid med kommunens tjenester og helsemyndigheter, bidrar kommuneoverlegene med kunnskap i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Kommuneoverlegene gir råd på overordnet nivå, og gir råd til kommunens tjenester i områder som påvirker folkehelsen. Eksempler på dette er skoler, barnehager og vannforsyning.

Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave. Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Kommunen utfører tilsyn i blant annet skoler, barnehager, og tilbyr veiledning og informasjon.

Smittevern
Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp. Alle kommuner skal ha en smittevernlege. En av kommuneoverlegene har denne rollen. Smittevernlegen er ansvarlig for å overvåke forekomsten av smittsomme sykdommer i kommunen, og håndtering når det er utbrudd av smittsomme sykdommer. Smittevernlegen er fagansvarlig for plan for arbeidet innenfor smittevern.

Alvorlig psykisk sykdom
Hvis det er mistanke om at noen unndrar seg nødvendig helsehjelp på grunn av alvorlig psykisk sykdom, kan kommuneoverlegene fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. Legevakten kan også fatte slikt vedtak etter delegasjon.


Publisert: 04.04.2018 11.46
Sist endret: 10.05.2024 13.02