Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi gir et tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer. Vi tilbyr ulike mestringskurs og bevegelsesgrupper.

 

    

                                

Ansatte og kontaktinformasjon

Joe Sowerby

Avdelingsleder Helsefremmende tjenester

Telefon: 467 95 567

E-post: joe.sowerby@nittedal.kommune.no

Kaia Korsgaard Astor

Pedagog og erfaringskonsulent i Læring og mestring - Psykisk helse.

Telefon: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Hilde Engebretsen

Psykomotorisk fysioterapeut i Læring og mestring - Psykisk helse.

Telefon: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Mona Synnøve Kraft

Miljøveileder/sykepleier i Læring og mestring - Psykisk helse

Telefon: 940 08 819

E-post: mona.kraft@nittedal.kommune.no

 

Kurs og grupper høsten 2023

OPS! Oppmerksom På Selvmordsfare

Målgruppe: Innbyggere over 18 år som ønsker å bli mer oppmerksomme på mennesker med selvmordstanker, og hjelpe dem i kontakt med noen som kan gi videre hjelp.

Kostnad: kr. 150,-. 

Det vil bli utdelt kursmateriell og enkel bevertning.

Innhold: Som kursdeltaker lærer du å:

 • Bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at vi ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler om selvmordstanker
 • Oppdage mennesker med selvmordstanker
 • Bruke de fire trinnene; fortell, spør, lytt og  sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker til en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare

Metode: Kurset er utviklet i Canada av organisasjonen Living Works Education. Vivat har, som ett av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset i Norge. Kurset er et halvdagskurs over 4 timer og bruker ulike metoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Sted: Hakadal ungdomsskole

Informasjon: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Påmelding: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no 

Dato: 15.08.2023

Klokkeslett: 10:00 - 14:00

Se omtale her: https://vivatselvmordsforebygging.net/wp-content/uploads/2019/02/Oppmerskom-p%C3%A5-selvmordstanker-OPS.pdf

Livslyst - når det røyner på...

Målgruppe: Du over 18 år som har eller har hatt kreft.

Kostnad: Kr. 200,-

Innhold: Kurset har 5 samlinger à 3 timer fordelt på temaene:

 • De gode opplevelsene
 • Betydningen av aksept
 • Stressmestring
 • Egenomsorg
 • Oppsummering

Metode: Empowerment, kognitiv teori, mindfulness

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Dato: 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 17.10 

Klokken: 11:00 - 14:00

Kurs i Hvilende YinYoga

Hvilende YinYoga er en myk og rolig praksis basert på kinesisk medisin med fokus på 5 elementer, meridianer og organer. Stillingene kan være nyttige for deg med kroniske smerter, utmattelse eller et høyt stressnivå.

Målgruppe: Kroniske smerter, utmattelse, høyt stressnivå.

Kostnad: kr. 200,- for kursmateriell og te.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Tid:

 • Oppstart 13.09.23, til sammen 9 ganger
 • Kl. 12.30 – 15.00

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Hilde Engebretsen, Psykomotorisk fysioterapeut, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Mestringskurs for pårørende

OBS! Kurset er dessverre avlyst!

 

Målgruppe: For deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.

Kostnad: Kr. 150,- for kursbok.

Innhold: Målet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er felles for pårørende og ulike måter å mestre disse på. Vi har fokus på egne reaksjoner, og underviser om hvordan ulike belastninger kan utsette deg for helsesvikt. Kurset går over tre samlinger med følgende innhold:

 • å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov
 • hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring
 • pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere

Metode: Forelesninger, mestringsteknikker, plenums- og gruppesamtaler.

Sted: Digitalt på plattformen "Teams".

Dato: 14.09, 21.09, 12.10

Klokken: 13:00 - 15:00

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe:  Du som er over 16 år som har falt ut av, eller står i fare for å falle ut av,  jobb eller skole.

Kostnad: Kr. 150,- for kursbok.

Innhold: Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet:

 • Å knytte bånd (sosialt samspill, relasjoner, inkludering)
 • Å være aktiv (fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre)
 • Å være oppmerksom (mindfulness-baserte metoder)
 • Å fortsette å lære (kognitiv utvikling)
 • Å gi (gleden over å kunne gi og yte)

Metode: Positiv psykologi, mindfulness

Sted: Digitalt på plattformen "Teams".

Dato: 19.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11.

Klokken: 13.00 - 15.00.

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

Kurs i mestring av belastninger (KiB-kurs)

Målgruppe:  Du over 18 år som lever med belastninger i livet, privat eller i jobb/utdanning

Kostnad: Kr. 300,- for kursbok og enkel bevertning.

Innhold: Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får «hjelp til selvhjelp», for at du bedre kan håndtere og kontrollere dine belastninger

Kurset har 10 samlinger à 2 ½ time.

Metode: Kognitiv teori

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Dato: 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 28.11, 05.12, 12.12, 19.12 + to samlinger i januar 2024.

Klokken: 10:00 - 12:30

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Yoga som Terapi

Målgruppe: Du som lever med helseutfordringer psykisk/fysisk og hvor temaene "å stå støtt og finne ro", "energi og evne til grensesetting", behov for mer glede" og "å akseptere den du er" er relevante. 

Kostnad: Gratis

Dato: 24.08, 31.08, 14.09, 21.09

Klokken: 14.00 - 15.30

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Informasjon: Hilde Engebretsen, psykomotorisk fysioterapeut og instruktør, tlf. 400 37 048. 

E-post: hilde.engebretsen@nittedal,kommune.no

Qigong

Medisinsk Qigong etter Biyunmetoden er basert på østens filosofi, og øvelsene vil kunne styrke din evne til stressmestring gjennom å balansere et overstimulert nervesystem. Bevegelsene er langsomme, bevegeliggjørende, sirkulasjonsfremmende og styrker stabiliseringsmuskulaturen. Ved å kombinere de med bevisst nærvær i nuet og naturlig dyp pust, kan treningen også dempe ubehagelige stressreaksjoner, samtidig som energi vil kunne fremmes. Det stilles ingen krav til fysiske ferdigheter, utover at du må være i stand til å stå igjennom de fleste øvelsene.

Gruppen er åpen for innbyggere som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk og som ønsker stressregulering, smertelindring og økt bevegelighet. Ingen påmelding.

Kostnad: Gratis

Dato: 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09

Klokken: 09.30 - 11.00

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Informasjon: Hilde Engebretsen, psykomotorisk fysioterapeut og instruktør, tlf. 400 37 048. 

E-post: hilde.engebretsen@nittedal,kommune.no

Mensendieck-gymnastikk

Mensendieck-gymnastikk er en medisinsk treningsform instruert av fysioterapeut, som kan være både helsefremmende, forebyggende og behandlende. Metoden vil kunne påvirke til mer hensiktsmessig bruk av kroppen i dagliglivet. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse. Individet sees som ett hele – og hvor tanken er at kroppslig og mental balanse påvirker hverandre gjensidig.

Gruppen er åpen for innbyggere som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk, og som ønsker å lære hvordan de kan påvirke egen helsetilstand.

Treningen skjer på eget ansvar.

Kostnad: Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Dato: 12.10, 19.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12

Klokken: 14.00 - 15.30

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Hilde Engebretsen, Mensendieck-fysioterapeut/psykomotoriker, tlf. 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

MediYoga

MediYoga er en terapeutisk yogaform med dokumentert forbyggende og helsefremmende effekt, og som benyttes i økende grad innenfor helsevesenet. Metoden gir mulighet for dypere selvinnsikt, evne til å regulere et overaktivt nervesystem og stimulere kroppens egne selvhelbredende evner. MediYoga handler ikke om å prestere noe, men å bli venn med deg selv og kroppen din, slik den er akkurat nå. MediYoga passer for alle. Du vil lære øvelser og meditasjoner som du kan ta med deg i hverdagen for større grad av ro, velvære og tilstedeværelse i livet ditt.

Målgruppe: Innbyggere i Nittedal som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk, og som ønsker stressmestring.

Treningen skjer på eget ansvar.

Kostnad: Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Dato: 13.10, 20.10, 03.11, 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12

Klokken: 09.30 - 11.00

Dørene åpnes kl. 09.00 for servering av grønn te og sosialt samvær, mens treningen starter presis kl. 09.30.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Hilde Engebretsen, Psykomotorisk fysioterapeut, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

 Assistert Selvhjelp

Veiledet selvhjelp ved bruk av programmet Assistert Selvhjelp. Les mer om nettkurset her: https://assistertselvhjelp.no/verktoy

Målgruppe: Du som ønsker hjelp til selvhjelp

Kostnad: Gratis

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf. 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

 Andre kurs og grupper vi tilbyr

Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter, melde deg på og/eller få vite mer om kurset du er interessert i.

Se kontaktperson under hvert enkelt kurs.

Livsstyrketrening

Målgruppe: Du som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer. Kanskje har du over lengre tid levd med belastninger og krav fra jobb eller privatlivet som påvirker helse og livskvalitet. Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager

Kostnad: Kr. 350,-

Innhold: Gjennom praktiske øvelser lærer du å flytte oppmerksomheten fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Du kan bli mer bevisst på vaner og mønstre i hverdagen, og se sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan det påvirker hele livssituasjonen din

Vi tar opp ulike tema på hver samling:

 • Introduksjon i mindfulness. Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg - med fokus på egne ressurser
 • Verdier - hva er viktig for meg
 • Hva trenger jeg - om å kjenne egne grenser
 • Sterke og svake sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Veien videre – Ressurser, muligheter og valg

Metode: På kurset betyr deltakerne mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre, oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen. Vi bruker praktiske øvelser, mindfulness og andre pedagogiske verktøy

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken: 

Takk, bare bra ... (TBB)

Målgruppe: Du over 67 år som opplever at alderdommen kan gjøre livet «grått og trist».

Kostnad: Kr. 350,- for kursbok og enkel bevertning.

Innhold: Vi har fokus på alderdommens utfordringer, som ulike tapsopplevelser. For eksempel tap av helse, familie, venner eller arbeid. Du får «hjelp til selvhjelp» for at du skal kunne mestre påkjenningene bedre.

Kurset har 8 samlinger à 2 timer med enkel trim. I tillegg har vi en forsamtale og oppfølgingssamling.

Metode: Kognitiv teori.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken: 

Livsstilsendringskurs 1 

Mål for kurset: å øke kunnskapen om kosthold med fokus på kostrådene og middelhavskostholdet. Lære verktøy for vektreduksjon og om ulike spiseatferder og hvordan håndtere de.

Kostnad: kr. 200,-

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post:  ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

Livsstilsendringskurs 2 - oppfølgingskurs 

Et oppfølgingskurs med fokus på mat, kropp og aktivitet.

Mål for kurset: å øke kunnskapen om kosthold med fokus på kostrådene og middelhavskostholdet. Lære verktøy for vektreduksjon og om ulike spiseatferder og hvordan håndtere de. 

Kostnad: kr. 200,-

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post:  ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken: 

"Veien videre"

Oppfølgingstilbud for tidligere deltakere på Livsstilsendringskurs på Frisklivssentralen.

Kostnad: kr. 200,-

Kursholder: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Sted: 

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

Nikotinfri kurs

Målgruppe
Du over 18 år som vil slutte med røyk eller snus.

Kostnad:
Kr. 200,-

Innhold:
De første to kursøktene har fokus på forberedelse til røyke-/snusslutt, med temaer som:

 • Motivasjon
 • Endring av røyke-/snusvaner
 • Nedtrapping
 • Bruk av legemidler

Det legges opp til at du slutter med røyk/snus i den tredje uken av kurset. Deretter dreier fokuset over på veien videre som nikotinfri, med temaer som håndtering av nikotinsug og abstinens, strategier for å holde seg røyk-/snusfri, opprettholdelse av motivasjon og bedre vektkontroll.

Sted: 

Kontakt: Bente Dreiem Løken, Tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Kurset har 6 samlinger à 1 - 1,5 timer.

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken: 

Nyttige lenker:

Slutta.no - for deg som vil bli uavhengig av røyk eller snus

Søvnskole

Målgruppe:  Ansatte i Nittedal kommune over 18 år som trenger hjelp til å få bedre søvn og søvnvaner

Kostnad: Kr. 150,-

Innhold: Du lærer om normal søvn, hva som opprettholder dårlige søvnvaner, og hva som skal til for å bedre søvnen

Metode: Kognitiv atferdsterapi

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

Kurs i mestring av depresjon (KiD-kurs)

Målgruppe: Du over 18 år som er/har vært nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne

Kostnad: Kr. 300,- for kursbok og enkel bevertning

Innhold:

Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får «hjelp til selvhjelp», for at du kan unngå tanke- og handlingsmønstre som fremmer, vedlikeholder eller forsterker nedstemthet/depresjon. Kurset har 9 samlinger à 2 ½ time i tillegg til en individuell forsamtale

Metode: Kognitiv teori

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

YinYangYoga

Målgruppe: Innbyggere i Nittedal som lever med helseutfordringer psykisk/fysisk.

Kostnad: Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

InnholdDette er en gruppe for dynamisk yoga, hvor vi i begynnelsen av timen vil jobbe med Yang-øvelser for å styrke og utfordre kroppens kapasitet, mens vi i avslutningen vil balansere ut kraften med bevegeliggjørende Yin-øvelser. I YinYoga holder vi stillingene i 2-5 minutter, slik at muskler og bindevev kan gi slipp på spenninger og strekkes for større indre ro. 

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken: 

YinYoga

YinYoga er en myk og rolig praksis basert på kinesisk medisin med fokus på de 5 elementer, meridianer og organer. På kurset vil du få et innblikk i YinYogaens historie og dets prinsipper, og undervisningen innebærer både teori og øvelser. Øvelsene instrueres imidlertid ut fra en skolemedisinsk forståelse. Stillingene er sittende og liggende, og de holdes i 2-3 minutter. Slik kan kroppen gi slipp på pust, spenninger og stress, og bindevevet kan bli mer fleksibelt. Kurset passer for alle som har behov for stressregulering, smertelindring og økt smidighet.

Målgruppe: Innbyggere som lever med helseutfordringer og som ønsker en bedre balanse mellom kropp, tanker og følelser – og mellom avspenning og energi.

Treningen skjer på eget ansvar.

Kostnad: Kr. 200,- og krever påmelding.

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal.

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Hilde Engebretsen, Psykomotorisk fysioterapeut, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Yogaflow

I yogaflow jobber vi med styrkende øvelser, samtidig som vi balanserer energien med «gi-slipp»-yoga (Yin-yoga), hvor vi holder stillinger over tid for bevegeliggjøring og spenningsregulering. Øvelsene vil kunne styrke din evne til stressmestring gjennom å balansere et overstimulert nervesystem og gi økt velvære og overskudd.

Det stilles ingen krav til fysiske ferdigheter, utover at du må være i stand til å komme ned og opp fra matte på gulvet.

Målgruppe: Innbyggere som lever med helseutfordringer og som ønsker en bedre balanse mellom kropp, tanker og følelser – og mellom avspenning og energi.

Treningen skjer på eget ansvar.

Kostnad: Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Dato: ta kontakt for informasjon

Klokken:

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Solliveien 7, 1482 Nittedal

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Kontaktperson og instruktør: Hilde Engebretsen, Psykomotorisk fysioterapeut, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Målgruppe
Du over 18 år, som ønsker å gjøre noe selv med et problem du opplever. Gruppene er uavhengig av status, alder, kjønn og problem/sykdom. Slike selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet eller før/samtidig med/etter hjelp og behandling.

Kostnad: Gratis.

Innhold:
For mange er en selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med «hverdagsproblemer», som for eksempel ensomhet, vansker i det sosiale livet, problemer i forbindelse med jobb eller usikkerhet i hvordan du skal håndtere sykdom eller være pårørende. Hva du opplever som et problem er opp til deg.

Metode
Gruppene er drevet av deltakerne selv, bistått av en igangsetter de første gangene.

Kontakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Bra mat - for bedre helse

Målgruppe: Du over 18 år som vil spise sunt, og som ønsker deg mer motivasjon, inspirasjon, oppfriskning av kunnskap og praktisk erfaring for å få til varig endring.

Kostnad: 200,-

Innhold: Kurset er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset er praktisk/teoretisk, og er egnet for alle som ønsker inspirasjon i forhold til mat i hverdagen, oppfrisking av kunnskap og eventuelt motivasjon til å gjøre forandringer.

Kurset har 6 samlinger à 1 time

Sted: 

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Diabetes Type 2 (DT2)

Målgruppe: Du som er i risikosonen for å få eller har fått diabetes type 2, og du som er pårørende.

Kostnad: Gratis. Ta med egen lunsj og drikke.

Innhold: Kurset går over 2 dager.

Kontakt: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post:  ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

DIABETES TYPE 2 KURS - brosjyre.pdf

Introkurs

Målgruppe: Du som ønsker hjelp til selvhjelp

Kostnad: Gratis

Innhold: Økt kunnskap i hvordan mestre angst og depresjon.

Kurset har 4 samlinger à 2,5 timer.

Metode: Kognitiv metode.

Kontakt: Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)/Ambulant tjeneste, tlf: 474 86 718.

Matlagingskurs - Lær deg å lage enkel og sunn hverdagsmat

Få inspirasjon og praktisk opplæring i å lage enkel og sunn hverdagsmat. Kurset er lagt opp til praktisk matlaging. Det er plass til maks 8 deltakere. Det er totalt 3 samlinger og man betaler en egenandel på 300,- for å dekke matvarer til kurset

Kontaktperson for påmelding: Ingrid Imset Ranvig, tlf: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Matlagingskurs friskliv.pdf

Pårørendeskole

Målgruppe: Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad: Kr.500,- for kursmateriale, bevertning og foredrag.

Innhold: Vi underviser i blant annet sykdomslære, kommunikasjon, vergemålslovgivning, erfaringer fra pårørende, tilbud i kommunen og hjelpemidler i hverdagen. Du vil få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personer med demens og deg som pårørende. Du får mulighet til å treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Metode: Forelesninger, plenums- og gruppesamtaler.

StedMarkerud gård

Nyttige lenker: Brosjyre - pårørendeskolen

Kontakt: Hukommelsesteamet v/ Satu Delerud, tlf. 904 74 999

E-post: demensteam@nittedal.kommune.no

Samtalegruppe for pårørende

Målgruppe: Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad: Gratis.

Tidspunkt: Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter.

Innhold:

 • Endringer i sykdomsforløpet kan gi en følelse av uforutsigbarhet, da pårørende stadig må orientere seg på nytt.
 • Mange pårørende kan samtidig oppleve omsorgsrollen som meningsfull.
 • Flytting til institusjon kan innebære både lettelse og sorg for pårørende.
 • Å dele hverdagserfaringer med andre kan redusere belastning og bidra til at man håndterer praktiske og følelsesmessige utfordringer bedre.

Metode: Samtale med andre pårørende, i gruppe som ledes av en fagperson.

Kontakt: Hukommelsesteamet v/ Satu Delerud, tlf. 904 74 999

E-post: demensteam@nittedal.kommune.no

Sunn start-tilpasset helseinformasjon for personer med migrasjonsbakgrunn

Målgruppe: Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn, familiegjenforente og asylsøkere. Kan også være nyttig for de som har vært i landet en stund.

Kostnad: Gratis.

Innhold: 
Temaer som omhandles er:

 • Hva er psykiske plager?
 • Skal man alltid ha det bra?
 • Kan vår psykiske helse påvirkes av vanskelige opplevelser?
 • Hva er de vanligste psykiske plagene?
 • Kan psykiske plager kjennes på kroppen?
 • Hva kan man selv gjøre?
 • Hvordan be om hjelp?

Målsettingen er å bedre kunne ivareta sin psykiske helse.

Er en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Nittedal.

Metode: Undervisning, refleksjon og diskusjon.

Nyttige lenker:
Sunn start Norge.no

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

ROM for påfyll

ROM - rus og psykisk helse

Nittedal kommune, Enhet psykisk helse og rus og enhet for tilrettelagte tjenester arranger ROM for påfyll i samarbeid med Voksne for Barn (VfB).

ROM for påfyll er en likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring.

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulig tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. På ROM kommer fagfolk som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære.

ROM arrangeres 3–4 ganger i halvåret. Du melder deg på ett eller flere møter. Dette er ikke en fast gruppe, men åpen for alle som vil. ROM er utviklet av VfB, som har ansvar for all opplæring, kvalitetssikring og samarbeid med kommuner og helseforetak som driver ROM.

Vi arrangerer ROM for deg som pårørende, berørt, forelder og fagperson innenfor disse områdene:

 

Psykisk helse og rus

Påmelding og spørsmål

Kontakt: Ragnhild BN Larsen, tlf: 404 48 323

E-post: ragnhild.bnlarsen@nittedal.kommune.no

 

ROM - tilrettelagte tjenester for foreldre og pårørende til barn og unge under 25 år

Påmelding og spørsmål

Kontakt: Tone Lied Bie, tlf: 901 97 957

E-post: tone.lied.bie@nittedal.kommune.no

 

VOKSNE FOR BARN er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Kurs for ansatte

Vivat – kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Et to–dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.

Målgruppe: Ansatte (primært innenfor helse/sosial, politi, skole, kirke og personal) og frivillige hjelpere. 

Tidspunkt: 27.09 og 28.09 kl. 08.30 - 16.00.

Invitasjon sendes ut på e-post til alle ansatte to ganger i året. Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du ønsker å delta.

Innhold: Målsettingen er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser.
På kurset lærer du å:

 • Fange opp mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • Hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • Lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • Bruke lokale ressurser i krisehjelp

Metode: Forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048.

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Se omtale her: https://vivatselvmordsforebygging.net/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B8rstehjelp-ved-selvmordsfare.pdf

Vivat «Førstehjelp ved selvmordsfare»
Vivat «OPS?» (Oppmerksomhet På Selvmordsfare)

Mer informasjon: https://vivatselvmordsforebygging.net/undervisningsfilm-sos/

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe:  Du som er over 16 år og har falt ut av jobb eller skole.

Kostnad: Kr. 200,- for kursbok og lett servering.

Innhold: Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet:

 • Å knytte bånd (sosialt samspill, relasjoner, inkludering)
 • Å være aktiv (fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre)
 • Å være oppmerksom (mindfulness-baserte metoder)
 • Å fortsette å lære (kognitiv utvikling)
 • Å gi (gleden over å kunne gi og yte)

Metode: Positiv psykologi, mindfulness.

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Brosjyre Hverdagsglede.pdf

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

 Samarbeidspartnere

Læring og mestring inngår samarbeidsavtaler med ulike aktører. Avtalene handler eksempelvis om hospitering og undervisning. Lenke til nettsiden

Lenke til nettsiden

Ressursbank

Ressursbank.pdf

 

 

 


Publisert: 15.08.2018 12.49
Sist endret: 24.08.2023 12.36