Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


KORONASMITTE - VIKTIG INFO:

Hvis du ikke er syk, skal du ikke ringe legevakten. For mange slike henvendelser kan føre til at personer som er kritisk syke ikke kommer gjennom og får den hjelpen de trenger.

Informasjon om testing (kriterier), karantene, varsling etc finner du på kommunens koronaside.

Kontaktinformasjon 

VED AKUTTE, LIVSTRUENDE SITUASJONER RING: 113

Har du tanker om selvmord?
Ring oss eller "Mental helse": 116 123

Nittedal legevakt

Telefon
Direkte: 67 07 15 00
Nasjonalt nummer: 116 117

Adresse
Rådhusveien 3
1482 Nittedal
Ring alltid først for vurdering.

Åpningstider
Hverdager: 16:00 - 07:00
Helg og helligdager: 00:00 - 23:59

Viktig informasjon

Vi tilbyr hjelp ved akutt sykdom (inkludert brudd, leddbånds- eller brannskader) og krise utenom fastlegekontorenes åpningstid.

Kroniske sykdommer behandles bare når det er akutt forverring eller annet akutt behov.

Når bør du ringe 113?

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og ved disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • akutt språkforstyrrelse: plutselig oppstått utydelig tale/finner ikke ord
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • mindre effekt av hjertemedisinen nitroglyserin enn vanlig
 • brystsmerter i mer enn fem minutter
 • uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
 Hva må fastlegen hjelpe deg med?
 • sykemelding hvor behandling ikke er påkrevet
 • fornying av resepter
 • resepter på A og B preparater
 • kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • helseattester
Dette vil vi vite når du ringer
 • navn
 • fødselsdato og personnummer
 • folkeregistrert adresse
 • navn på fastlegen din
 • om du har feber: mål temperaturen!
 • ved magesmerter og/eller vannlatingsproblemer: ta en urinprøve!
Hvor lang ventetid er det på legevakten?

Sykepleier vurderer alvorlighetsgrad sammen med vakthavende lege. Blir du sittende og vente, er det fordi andre trenger hjelp raskere.

Hva bør du ha med på legevakten?

Når du kommer til legevakten er det en fordel om du har med:

 • oversikt over faste medisiner som du bruker
 • frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus eller lignende)
 • legitimasjon
Hva koster det?

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten, blant annet med mindre du har frikort eller er under 16 år.
Les om hovedregler for betaling her.

 • Alle (også barn og de som har frikort) må betale for materiell, som for eksempel bandasjer, EKG og medisiner.
 • Legevakten tar kun kort.

Utstyr du bør ha hjemme

 • smertestillende og febernedsettende tabletter/stikkpiller
 • febertermometer
 • nesedråper
 • plaster/bandasje
 • sårvann - Klorhexidin/Pyrisept
 • reseptfri allergimedisin (for eksempel Cetirizin)

Nyttige nettsider

Les om legevaktsordningen 

Les om fastlegeordningen 

Les om helsehjelp til utenlandske statsborgere

Les mer om betaling for helsetjenester

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Akuttmedisinforskriften

Forskrift om rett til helse-og omsortstjenester til personer uten fast opphold i riket  

 


Publisert: 21.09.2016 14.18
Sist endret: 11.03.2020 17.43