Lytt

Miljørettet helsevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern

I Nittedal kommune har avdeling for smittevern og helse, sammen med kommuneoverlegen som øverste myndighet, ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern. Denne avdelingen arbeider for å fremme befolkningens helse og beskytte mot forhold som kan ha en negativ innvirkning på helsen.

 

Miljørettet helsevern omfatter ulike miljøfaktorer som kan påvirke helsen, inkludert biologiske, kjemiske og fysiske forhold. Kommunen har ansvar og myndighet over dette fagområdet, som arbeider for å fremme befolkningens helse og beskytte mot helseskadelige forhold.

Tilsyn i Skoler, Barnehager og Skolefritidsordninger

For å sikre en helsemessig tilfredsstillende drift av barnehager, skoler og skolefritidsordninger, stilles det flere krav til forhold og rutiner. Forskriften om helse og miljø i disse institusjonene dekker temaer som:

 • Inneklima: God luftkvalitet og riktig temperatur
 • Lysforhold: Tilstrekkelig og riktig belysning
 • Støy: Begrensning av skadelig lydnivå
 • Sanitære anlegg: Rene og funksjonelle toaletter og vaskerom
 • Internkontroll og rutiner: Systematiske rutiner
 • Vedlikehold: Regelmessig vedlikehold av bygninger og utstyr
 • Måltider: Tilgang til næringsrik mat samt gode rammer for måltidene
 • Smittevern: Forebygging og håndtering av smittsomme sykdommer
 • Beredskap og Førstehjelp: Planverk, rutiner og nødvendig utstyr for å håndtere nødssituasjoner

Avdeling for smittevern og helse utfører tilsyn etter en fastlagt plan basert på en prioriteringsliste. Tilsyn kan være temabasert, for eksempel med fokus på inneklima, sanitære anlegg eller smittevern. Hvis det er lenge siden forrige tilsyn, gjennomgås hele barnehagen som ved et godkjenningstilsyn. Tilsyn kan også utløses av klager fra foresatte, hvor kommunen kontakter barnehagen umiddelbart. Noen saker løses via telefon eller epost, mens andre krever et avtalt tilsyn.

 

Støy

Støy er et betydelig miljøproblem som rammer mange mennesker i Norge. Støy kan ha flere negative helse- og trivselseffekter:

 • Hørselsskade: Skader på hørselen ved høy og langvarig eksponering.
 • Søvnproblemer: Forstyrret søvn som kan føre til redusert helse og velvære.
 • Stressrelaterte plager: Økt risiko for stress, som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer.

Langvarig eksponering for støy, spesielt om natten, øker risikoen for helseproblemer som søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer. Følsomheten for støy er svært individuell.

 

Klager på støy

Hvis du vil klage på støy, bør du først kontakte den som forårsaker støyen. Hvis dette ikke fører frem, kan du sende en skriftlig klage til avdeling for smittevern og helse i Nittedal kommune. Klagen må inneholde:

 • Støykilde: Hva eller hvem forårsaker støyen?
 • Plassering: Hvor er støykilden plassert?
 • Tidspunkt og Varighet: Når og hvor lenge varer støyen?
 • Plager: Hvordan påvirker støyen deg?

 

Avdeling for smittevern og helse utfører ikke støymålinger. For måling eller kartlegging av støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen dette.

 

Kontaktinformasjon

 

Kristian Frisvoll 

Avdelingsleder for smittevern og helse  

Telefon: 47975286  

Send e-post

 

 


Publisert: 19.09.2016 11.06
Sist endret: 04.06.2024 13.30