Lytt

Har du behov for tjenester

Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Nittedal kommune

Ansatte skal bidra til best mulig livskvalitet for den enkelte, og gi råd og veiledning dersom vi ikke kan gi den hjelpen du som innbygger har behov for. I Nittedal kommune er det Enhet bolig og tjenester som er kontaktpunktet dersom du ikke er i kontakt med noen fra før. Enhet bolig og tjenester vil veilede deg dersom du ønsker å søke om kommunal bolig, startlån eller helse- og omsorgstjenester.

Vi kan kontaktes på tildelingsenheten@nittedal.kommune.no (for spørsmål om tjenester) eller boligkontoret@nittedal.kommune.no (for spørsmål om startlån og bolig)

Du kan også ringe oss på tlf 67 05 90 00 mellom 0800 – 1530.

Her er link til vårt søknadsskjema for tjenester; 

Søknad om omsorgstjenester

For å søke om startlån, må du inn på denne siden; www.husbanken.no

For å søke om kommunal bolig, må du inn på denne siden; 

https://kommune24-7.no/0233/bruker?retur=%2f0233%2f0233_700251&shortname=0233_700251&securitylevel=3

Du kan også lese mer under den enkelte tjeneste. Hvis du ønsker å lese mer om hvilke lovpålagte tjenester vi yter, kan du gjøre det her: 

Tjenestebeskrivelser


Publisert: 09.10.2018 12.18
Sist endret: 12.07.2022 12.16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?