Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korttidsopphold (inkludert avlastning og rehabilitering)

Vi tilbyr i hovedsak korttidsopphold ved Døli pleie- og omsorgssenter. Vi har fokus på pleie, omsorg og rehabilitering i tilrettelagte omgivelser.
Skytta bo- og servicesenter har en korttids/-vurderingsplass for personer med demens.

Korttidsoppholdene er tidsbegrensede og har ulike formål

  • vurdering av hjelpebehov
  • avlastning for pårørende
  • forebygging av fall i funksjonsnivå
  • heving av funksjonsnivå

Langtidsopphold

Tjenesten kan passe for deg som har behov for omfattende hjelp og tilsyn i hverdagen som følge av nedsatt funksjonsevne og/eller kognitiv svikt. De fleste har vært på ett eller flere korttidsopphold for å kartlegge behov og funksjonsnivå før de får innvilget langtidsopphold.

Begge sykehjemmene kan gi et tilrettelagt omsorgstilbud til deg som har behov for langtidsopphold, uansett årsak.

Skytta bo- og servicesenter gir kun tilbud til personer med ulike demenssykdommer.
Døli pleie- og omsorgssenter gir tilbud til alle.

 


Publisert: 05.09.2018 16.03
Sist endret: 06.12.2018 14.02