Lytt

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvor kan du parkere med parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid
  • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder)

Parkeringstillatelsen følger deg, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil føre til at du mister kortet og du kan bli anmeldt.

Hvem kan få tjenesten?

Du som har store forflytningsvansker, dokumentert av lege. I tillegg må du ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel der du bor eller på arbeidsstedet ditt.

Hvordan søker du?

Før du fyller ut selve søknadskjemaet, må du sørge for at fastlegen har skrevet legeerklæring.

Legerklæringen skal du, sammen med et passbilde av nyere dato, laste opp og sende med som vedlegg til søknaden. 

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hva gjør du når parkeringstillatelsen går ut?

Parkeringskortet blir ikke fornyet. Dersom du mener at du fremdeles har behov etter utløpstiden, må du søke på nytt.

Søknadsbehandling

Du vil få svar på din søknad i løpet av 3 - 4 uker. Ta kontakt med oss om du lurer på noe.

Hvis din søknad blir innvilget, vi du få parkeringskortet i posten.

 Aktuelle lover og regelverk

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede


Publisert: 10.04.2018 09.13
Sist endret: 06.12.2018 14.03