Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Karine Røthe
Ungdomskoordinator
Telefon: 909 31 703

Ungdomsteam og tilbud

Ungdomsteam er et frivillig tilbud til deg fra 16 til 24+ år (også siste halvår på ungdomsskolen), som har det vanskelig. Vi kan hjelpe og støtte deg dersom du opplever utfordringer med skole, jobb eller helse.

Med utfordringer mener vi for eksempel rusmiddelbruk, isolasjon, høyt skolefravær, utagerende atferd eller fysiske- og psykiske vansker.

Ungdomsteamet består av ulike hjelpere etter behov, og vi vil møte deg jevnlig og samarbeide om dine mål.

Hvem kan ta kontakt for hjelp av ungdomsteamet?
Hvis du eller noen i din omgangskrets, for eksempel foreldre, lærer, utekontakt eller annen voksen er bekymret, kan hvem som helst av dere ta kontakt.

Brosjyre om ungdomsteam

Hvordan få hjelp av ungdomsteamet?

  1. Ta kontakt med helsesykepleier på Bjertnes videregående skole eller helsestasjon for ungdom for en samtale. Du kan også ta direkte kontakt med ungdomskoordinator.
  2. Helsesykepleier formidler kontakt med ungdomskoordinator hvis du ønsker dette.
  3. Du og ungdomskoordinator lager en arbeidsplan og inviterer aktuelle hjelpere til første møte i ungdomsteamet. Ungdomskoordinator deltar på første møte sammen med deg.
  4. Ungdomsteamet møtes jevnlig sammen med deg og samarbeider mot felles mål. Med god og koordinert hjelp når du dine mål.

Ungdomskoordinator trekker seg ut av teamet etter første møtet, med mindre ungdomskoordinator skal følge deg over tid gjennom NAV.

Taushetsplikt

Helsesykepleier og ungdomskoordinator har taushetsplikt. Du kan  signere på fritak fra taushetsplikt for de aktuelle andre partene i ungdomsteamet.

Hvis du er mellom 16 og 18 år, og ønsker det, kan vi orientere eller invitere inn dine foreldre/foresatte.

Samarbeidspartnere i ungdomsteam


Publisert: 29.08.2018 14.01
Sist endret: 21.11.2022 09.02