Lytt

Nittedal kommunes veteranplan

Kommunens veteranplan skal styrke oppfølging og ivaretakelse av veteraner før, under og etter tjenesten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Anne Lindalen
Rådgiver
Mobil: 91772610
Send epost

Veteranplan

Nittedal kommunes veteranplan ble vedtatt av kommunestyret i juni 2019, og kan leses på denne linken her.

Målene for kommunens veteranplan kan oppsummeres slik:

- Anerkjenne, ivareta og følge opp veteraner både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge

- Gjøre det enklere for kommunen å utføre sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalsamfunnet

- Skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner og deres familier blir møtt med kompetanse og forståelse

- Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, kommunen og allmennheten forøvrig

Opprettelse av en veterankontakt er det viktigste enkelttiltaket i denne planen. Veterankontakten vil sikre at kommunen besitter en oversikt over hjelpetiltak, innehar en viss kompetansebase innenfor feltet og kan veilede andre om veteranspørsmål. Veterankontakten vil videre koordinere og lede kommunens samarbeid med andre aktuelle partnere som nabokommuner, Forsvaret og andre fagmiljøer. En felles markering av frigjørings - og veterandagen 8. mai med sammen med andre kommuner på Nedre Romerike er blant aktivitetene som trekkes fram i planen.


Publisert: 12.12.2019 15.08
Sist endret: 29.02.2024 08.24