Lytt

Nittedal Frivilligsentral

Nittedal kommune ønsker å være en foregangskommune i samarbeid med det frivillige lag og foreningsliv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Følg oss på facebook   Bli frivillig?  Ønsker du hjelp?

Om Nittedal Frivilligsentral

Nittedal frivilligsentral koordinerer kommunens frivillighetsarbeid, og skal være et bindeledd mellom kommunen og frivilligheten for å skape gode aktivitetstilbud for alle i kommunen. 

Frivilligsentralen skal stimulere til frivillig innsats og ivareta engasjerte enkeltmennesker og frivillige organisasjoner. Sammen skal vi skape et godt frivillig miljø i Nittedal. 

Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljøet bedre, ta kontakt!

Frivilligsentralen ønsker alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

Kontaktinformasjon Nittedal Frivilligsentral

Telefon: +47 400 16 675

Epost: frivilligsentral@nittedal.kommune.no 

Adresse: Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

Frivilligsentralen er lokalisert på rådhuset (i underetasjen i sydfløyen, ved siden av garasjene). Ta første avkjøring til høyre når du kjører opp Svartkruttveien fra rv4, og inn på parkeringen som ligger rett frem ved siden av BUA

Visjonsdokument og årsrapporter

Visjonsdokument for Nittedal Frivilligsentral.pdf

Aktivitetsrapport Nittedal Frivilligsentral 2021-2022.pdf

Aktivitetskalender

Nittedal kommune har et rikt foreningsliv med mange spennende aktiviteter. I Foreningsportalen finner du foreninger med kontaktinformasjon samt kalender med aktiviteter. 

Det finnes omtrent 230 foreninger registrert i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistreret). I foreningsportalen er det ca 80 foreninger som har opprettet profil. Savner du din forening i denne portalen? Send en henvendelse til frivilligsentral@nittedal.kommune.no 

For Foreningsportalen: https://nittedal.foreningsportal.no/

Frivillighetskonferanse

Nittedal Frivilligsentral i samarbeid med frivillige lag og foreninger, arrangerer årlig en frivillighetskonferanse for alle frivillige i Nittedal. 

Under konferansen kåres det en vinner for "årets frivillighetspris". Du kan nominere kandidater til prisen frem til 1.desember. Se under for mer informasjon.

Frivillighetskonferansen er gratis! Mer informasjon om Frivillighetskonferansen 2025 kommer!

Arrangementskomité består av representanter fra: Idrettsrådet, Kulturrådet, Nittedal Røde Kors, Sanitetsforeningen, Rotary Club, Mental Helse, Hakadal KFUK-KFUM speidere og Nittedal Frivilligsentral. 

 

Frivillighetspris

Nittedal kommunes frivillighetspris skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Nittedal kommune. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. 

Hvem kan få tildelt frivillighetsprisen? 

Prisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Nittedal kommune.  

Frivillighetens bredde og mangfold både i organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Frivillighetsprisen kan ikke tildeles enkeltpersoner på grunnlag av betalt arbeid. 

Når tildeles frivillighetsprisen?

Unden den årlige frivillighetskonferansen. 

Hvordan nominere kandidater?

De som ønsker å nominere kandidater for 2023 kan sende e-post til frivilligsentral@nittedal.kommune.no senest 1. desember 2023.

Vi trenger: 

  • Navn på foreningen du vil nominere
  • Begrunnelse
  • Ditt eget navn og kontaktinformasjon
  • Om du har det ønsker vi også kontaktinformasjon til den du vil nominere.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Nora Mahendran Berge v/ Nittedal Frivilligsentral: nora.mahendran.berge@nittedal.kommune.no


Publisert: 25.10.2018 12.50
Sist endret: 23.02.2024 13.42