Lytt

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunestyret i Nittedal vedtok den 18.desember 2017 ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030

 

Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, som en betingelse for å kunne motta spillemidler.

Hensikten med en kommunal plan for idrett er å sikre: • En klarere prioritering i kommunen • En sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen • At anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir sett i et helheltsperspektiv

Alle anlegg og områder som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen. 

 En kommunal plan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør si noe om: • målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv • målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv • resultatvurdering av forrige plan • vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg • prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg

Prioritert handlingsprogram er et vedlegg til kommunedelplanen som skal rulleres hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger, samt for prioritering av spillemiddelsøknader.

Prioritert handlingsprogram for perioden 2018-2021 ble vedtatt av kommunestyret den 18.12.2017

 

Kommunedelplan 2018-2030

Vedlegg til kommunedelplan


Publisert: 25.10.2018 11.27
Sist endret: 06.05.2021 10.55