Lytt

Kulturpriser

Nittedal kommune deler hvert år ut priser i fire kategorier innen kulturområdet, etter forslag fra publikum.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nominasjoner

 

De som ønsker å nominere kandidat(er) for 2023 kan sende e-post til postmottak@nittedal.kommune.no eller brev til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan merket "Kulturpriser 2023" senest onsdag 1.november 2023. 

Vi trenger: 

 • Navn på personen eller foreningen du vil nominere
 • Alder (om det er en person)
 • Hvilken pris du/dere ønsker å nominere kandidaten til
 • Begrunnelse
 • Ditt eget navn og kontaktinformasjon

Om du har det ønsker vi også kontaktinformasjon til den du vil nominere.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med kulturkonsulent Christina Sjaastad: christina.sjaastad@nittedal.kommune.no

Kulturprisen

Kulturprisen deles ut hvert år til en person, lag eller forening som har gjort seg bemerket på kulturområdet.

Statutter for Nittedal kommunes kulturpris

(Vedtatt av Nittedal kulturstyre 20.03.84, revidert av SKB-styret 05.02.96,
sak nr. 0005/97 og TJU 15.05.00, sak nr. 0024/00, revidert i KOS sak 23/10 13.09.2010, KST sak 100/10 27.09.2010 ).

 1. Nittedal kommunes kulturpris er et grafisk og nummerert trykk av Borghild Rud:
  “KULTURTREET”.
  På bildets ramme festes en sølvplate med inskripsjonen:
  NITTEDALS KULTURPRIS 200.. (mottakers navn)

 2. Prisen ble opprettet og første gang utdelt i 1977.

 3. Prisen(e) tildeles for innsats innenfor det virkefelt som kulturseksjonen til enhver tid har ansvaret for.

 4. Det kan deles ut inntil to priser pr. år en gang i året. Prisen(e) kan tildeles enkelt- personer, organisasjoner, institusjoner, stiftelser o.l.
  Prisen kan tildeles kun en gang til samme mottaker.

 5. Prisen(e) tildeles den eller de med bosted/tilhørighet i Nittedal kommune, og med bakgrunn i henhold til pkt. 3, for virksomhet fortrinnvis i Nittedal kommune.

 6. Kulturenheten ber om forslag på kandidater gjennom lokalavisen, og gjennom skriftlig henvendelse til de aktuelle kulturorganisasjonene.
  Forslagene må begrunnes og sendes kulturseksjonen innen fastsatt frist.

 7. Enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme forslag på kandidater. Juryensmedlemmer og administrasjonen kan foreslå kandidater under behandlingen.

 8. Innkomne forslag legges fram for juryen med innstilling.
  Liste over tidligere innkomne forslag de siste fem år og som ikke har fått tildelt prisen, legges fram. Liste over hvem som tidligere har fått tildelt kulturprisen,legges også fram.
 9. Vedtak om hvem som skal få kulturprisen gjøres av juryen.

 10. Juryen består av fire utvalgte politiske representanter samt en representant fra henholdsvis Nittedal Idrettsråd og Nittedal kulturråd. En representant fra kulturenheten fungerer som juryens sekretær med tale og forslagsrett.

 11. Utdelingen skjer på et årlig arrangement i januar med ordfører, kommune- styret, juryens medlemmer og andre innbudte.

 12. Endring av disse statuttene kan gjøres av Formannskapet i Nittedal kommune.
Tidligere mottakere av Nittedal kommunes kulturpris
KULTURPRISEN    
1977 Borghild Rud Malerkunst
  Jorunn Vollheim Ungdomsarbeid
1979 Rolf Carlsen Korpsmusikk
1980 Åge Westengen Idrett
1981 Ellen J. Fleisje Kormusikk
  Helge Aslaksen Korpsmusikk
1982 Oscar Bandlien Kormusikk/ungdomsarbeid
  Marit Haugerud Ungdomsarbeid
1983 Alf og Anne Lillestøl Idrett
  Alf Biem Avisdrift/kulturinformasjon
1984 Kjersti Fjell Kunstformidling/pensjonistarbeid
1995 Wilhelm Holum Idrett/danselag
1986 Eirik Sekkelsten Musikk/generelt   kulturarbeid
1987 Rolf Evensen Kristent   ungdomsarbeid
1988 Turid/Rolf Nøkleby Husrestaurering/samling
1989 Vidar Myhre og Tom   Sveum Musikk/korpsmusikk
1990 Tom Christophersen Lokalhistorisk   virksomhet
1991 Kari Norman Bernhoft Allsidig   musikkvirksomhet
1992 Sissel/Thomas   Fearnley Allsidig   kulturvirksomhet
1993 Ingeborg Tollefsen Kristen   musikkvirksomhet
1994 Mona Danielsen Trollskogen   barneteater
1995 Kåre Tveter Maler
1996 Anne-Britt Henriksen Allsidig   musikkvirksomhet
1997 Solveig Hauger Nittedal   Speidergruppe
1998 Per Ruud Lokalhistorisk   virksomhet
1999 Kjersti Amundsen Ungdomsarbeid, teater
2000 Nittedal Bygdekor Sang
2000 Nittedal/Hakadal   Janitsjar Korpsmusikk
2001 Kjersti Wexelsen   Goksøyr Billedhugger
2002 Vigdis   Gjelsvik/Helene Jensen Allsidig lokal kulturformidling
2003      Strie Strenger Sang og musikk
Lise Sterud Humanitært arbeid
2004     Folkedanslaget Kjerringa med staven Folkedans
Ove Nyvik Musikalsk virksomhet
2005 Halvor Gundersen Lokalhistorisk   virksomhet
2006 Mariann Torsvik Bygderevyen, kor,   Amnesty, tekster
Åge Sørumshaugen Teatersmia,   bygderevyen
2007 Kor Uten Navn Kor
2008 Harald Berge Rock/ungdomsarbeid
2009 Reidar Glemmestad Løypekjører
Egil Johansson og Kulturformidling
Elin Prøysen
2010 Lisbeth Rønning Regi/koreografi
2011 Halldis Østby Speiderbevegelsen
Touch of Dance Dansekompani
2012 Lene Hagen Teatersmia
Jan Tore Berg         Kor
2013 Dag Helland Pettersen Turkameratene,   kulturminner
2014 Nitedalens Jazzclub Musikk
2015 Berit Cardas Fiolin, arbeid med   Slattum Bulls
2016 Nittedal Røde kors Humanitært arbeid
#hengdeg av Nittedal teater Teaterproduksjon

2017

Steinar Brun Nittedal og Hakadal  janitsjar

2018

Sverre Ringard

Kunstforeningen, Utheim og Nittedal bygdekor

2019

Nitedals Krudtværks venner

Bokprosjekt og arbeid i Krudtværket

Bygderock

Rockefestival

2020 Det Grenseløse Teateret

Teatertilbud for de med litt ekstra utfordringer i hverdagen

2021 Nittedal Kunstforening

Viktig formidler av billedkunst og kunsthåndverk i over 50 år

2022 Kari Frank

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag          

2023 Camilla Haugo

DanseVerket m.m

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen deles ut hvert år til en person, lag eller forening som har gjort seg bemerket på idrettsfeltet.

Statutter for Nittedal kommunes ærespris til ildsjel innen idrett

(Vedtatt av Nittedal kulturstyre 16.09.86, ajourført av samme 23.01.90 og
revidert SKB-styret 05.02.97, sak 0007/97 og TJU 15.05.00, sak nr.0024/00.
Revidert i KOS sak 23/10 13.09.2010, KST sak 100/10 27.09.2010)

 1. Nittedal kommunes nye ærespris til ildsjel innen idrett, innstiftet i 2010, er en steinplakett i Nordmarkitt med gravering (Nittedalssteinen).
 2. Målet med æresprisen er å stimulere til alle typer innsats innen innenfor kommunens idrettsvirksomhet.
 3. Æresprisen tildeles for innsats innenfor idrett, friluftsliv og sport.
 4. Æresprisen tildeles person bosatt i Nittedal kommune for virksomhet i et av kommunens idrettslag eller på krets- eller forbundsplan.
 5. Det kan kun deles ut en ærespris pr. år, og samme person kan bare tildeles prisen en gang.
 6. Kulturenheten ber om forslag på kandidater gjennom lokalavisen, og gjennom skriftlig henvendelse til de aktuelle kulturorganisasjoner. Forslagene må begrunnes og sendes kulturseksjonen innen fastsatt frist.
 7. Enkeltpersoner og idrettsorganisasjoner kan fremme forslag på kandidater. Juryens medlemmer og administrasjonen kan foreslå kandidater under behandlingen.
 8. Innkomne forslag legges fram for juryen med innstilling.Liste over tidligere innkomne forslag de siste fem år og som ikke har fått tildelt prisen, legges fram. Liste over hvem som tidligere har fått tildelt æresprisen, legges også fram.
 9. Vedtak om hvem som skal få æresprisen gjøres av juryen.
 10. Juryen består av fire utvalgte politiske representanter samt en representant fra henholdsvis Nittedal Idrettsråd og Nittedal kulturråd. En representant fra kulturenheten skal fungere som juryens sekretær med tale og forslagsrett.
 11. Utdelingen skjer på et årlig arrangement i januar med ordfører, kommunestyret, juryens medlemmer og andre innbudte
 12. Endring av disse statuttene kan gjøres av Formannskapet i Nittedal kommune
Tidligere mottakere av Nittedal kommunes ildsjelpris
ILDSJELPRISEN
1984 Terje Ryen Varpe, fotball
1985 Jon Hausen NIL- tennis
1986 Bjørn Sylstad NIL friidrett
1987 Leif Evensen Nit/Hak Håndballklubb
1988 Karen Johansen NIL fotball
1989 Kåre Bollum NIL fotball/ NCK
1990 Thor Grønvold GIF fotball
1991 Alf Lillestøl GIF turn 
1992 Olav Røttingnes NIL
1993 Bodil Moss Gisleberg HIL
1994 Arne Hjortland Nittedal Skytterlag
1995 Ingen  
1996 Thor Svendsen Nit/Hak håndballklubb
1997 Tone Strøm Norseth GIF sommerleir
1998 Arne Østlie NIL
1999 Grethe Tjelle NIL - allsidig   frivillig innsats
2000 Svein O. Sveva Basket/NIR - allsidig   frivillig innsats
2001 Ivar Halvorsen NIL - allsidig   frivillig innsats ski
2002 Svein Hageselle GIF somnmerleir - allsidig frivillig innsats idrett
2003 Arne Gylterud Sentral i ledelsen av   Nit/hak HK i mange år
2004 Oddleif Dahlen Sentral i ledelsen i GIF i mange år
2005 Per Inge Dalelid Sentral i tennislaget i mange år
2006 Petter Wessel Leder av NIL   fridirett
2007 Jorolv Berg Leder for GIF Storby
2008 Odd Egil Nisja Skigruppa HIL
2009 Ingen  
2010 Trond Finberg GIF
2011 Dagfinn Asmyhr GIF handicap
2012 Lillian Bøe Nit-Hak
2013 Torbjørn Bratteng  
2014 Karl Jan Aanes GIF svømming
2015 Ole Gunnar Drabløs Idrettsrådet GIF
2016 Halvor Melbye NIL
2017 Milli Lilleng Turkameratene   Nittedal turlag
2018 Hakadal idrettslag Arbeid med Varingskollen
2019 Anne Edith Corneliussen Skolemesterskap, svømmeopplæring m.m.
2020 Anne Grete Aanmoen

Mangeårig frivillig innsats (Nittedalsjoggen, Onsdagsturene m.m.)

2021 Ellen Bredal Oftedal

Innsats for håndballmiljøet i Nittedal

2022 Marte Svenkerud

Mangeårig innsats innen hestesporten

2023 Sven Reme

Gjelleråsen Idrettsforening, GIF Storby og Bjønndalen

Påskjønnelse til ung aktiv kulturutøver

Statutter for Nittedal kommunes påskjønnelse til ung aktiv kulturutøver

(Vedtatt av TJU 15.05.2000, sak nr. 0024/00 Revidert i KOS sak 23/10 13.09.2010, KST sak 100/10 27.09.2010 )

 1. Nittedal kommune kan hvert år påskjønne en ung og aktiv kulturutøver (ikke innenfor sport/idrett) med en gavesjekk og en steinplakett i Nordmarkitt med gravering (Nittedalssteinen).
 2. Målet med påskjønnelsen er å inspirere unge, aktive, til fortsatt innsats som utøver.
 3. Påskjønnelsen tildeles for innsats innenfor det utvidede kulturbegrep, og som naturlig inngår i kultursektorens virkefelt - f.eks. sang, musikk, dans, bildende kunst o.l.
 4. Gavesjekkens beløp fastsettes av kulturprisjuryen i samråd med enhet for kultur .
 5. Kulturutøveren må være bosatt i Nittedal kommune. Påskjønnelsen kan også gis til forening eller gruppe med yngre utøvere tilhørende i Nittedal kommune. Mottakeren må være under fylte 20 år, eller fylle 20 år i tildelingsåret. Det samme må samtlige deltakere i gruppe/lag også være.
 6. Det kan kun deles ut en påskjønnelse pr. år, og samme person kan bare tildeles påskjønnelsen en gang.
 7. Kulturseksjonen ber om forslag på kandidater gjennom lokalavisen, og gjennom skriftlig henvendelse til de aktuelle kulturorganisasjoner. Forslagene må begrunnes, og sendes kulturseksjonen innen fastsatt frist.
 8. Enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme forslag på kandidater. Juryens medlemmer og administrasjonen kan foreslå kandidater under behand- lingen.
 9. Innkomne forslag legges fram for juryen med innstilling. Liste over tidligere innkomne forslag de siste fem år, og som ikke har fått tildelt påskjønnelsen, legges fram. Liste over hvem som tidligere har fått tildelt på- skjønnelsen, legges også fram.
 10. Vedtak om hvem som skal få påskjønnelsen gjøres av juryen.
 11. Juryen består av fire utvalgte politiske representanter samt en representant fra henholdsvis Nittedal Idrettsråd og Nittedal kulturråd. En representant fra kulturenheten fungerer som juryens sekretær med tale og forslagsrett.
 12. Utdelingen skjer på et årlig arrangement i januar med ordfører, kommune- styret, juryens medlemmer og andre innbudte.
 13. Endring av disse statuttene kan gjøres av Formannskapet i Nittedal kommune
Tidligere mottakere av Nittedal kommunes påskjønnelse til ung aktiv kulturutøver
UNG AKTIV KULTURUTØVER
1999 Henriette Elnes Musiker, skuespiller
2000 Fredrik Nilsen Allsidig musiker – spiller og komponerer
2001 Siri Sandvik Sang/cello/dans/piano
2002 Sigmund Guttu Piano, trombone
2003 ”Predatoria” Rockeband
2004 David Stephen Grant Allsidig musiker
2005 Christine Carson Sanger, musiker, danser, skuespiller
2006 Ina-Helén Oskarsen Danser
2007 Johan Nøkland Lund  Sanger 
2008 Ole Jørgen Næss Filmskaper
2009 Therese Ihler Ørstad Sanger
2010 Emilie Smestad Sanger, korpsmusiker
2011 Christina Strøm Skuespiller, instruktør
2012 Iver Cardas Gitarist
2013 Thomas Sylstad Alme Gitar, sang, allsidig   kulturarbeid
2014 Christina Dølven Teater, sang og musikk
2015 Margrethe Frank Sang og band
2016 The Creepers Band
2017 Joakim Kuzarevski Teater, sang og musikk
2018 Anine Ødegaard Dans
2019 Mia Nguyen Piano
2020 Eirik Kosberg Jazztrombone
2021 Tuva Søgaard Dans
2022 Annika Skinstad van der Kooij Eufonium
2023 Helene Skinstad van der Kooij Dans

Påskjønnelse til ung aktiv idrettsutøver

Statutter for Nittedal kommunes påskjønnelse til ung aktiv idrettsutøver

(Vedtatt i Nittedal kulturstyre 20.11.90, revidert av SKB-styret 05.02.97, sak nr. 0006/97 og TJU 15.05.00, sak nr.0024/00, Revidert i KOS sak 23/10 13.09.2010, KST sak 100/10 27.09.2010 )

 1. Nittedal kommune kan hvert år påskjønne en ung og aktiv idrettsutøver med en gavesjekk og en steinplakett i Nordmarkitt med gravering, (Nittedalssteinen). Påskjønning ung altiv idrettsutøver.
 2. Målet med påskjønnelsen er å inspirere unge aktive til fortsatt innsats som utøver.
 3. Påskjønnelsen tildeles for innsats innenfor idrett, friluftsliv og sport.
 4. Gavesjekkens beløp fastsettes av juryen i samråd med enhet for kultur.
 5. Idrettsutøveren må være bosatt i Nittedal kommune, og i sin hovedidrett repre- sentere idrettslag tilhørende Nittedal kommune. Mottageren må være under fylte 20 år eller fylle 20 år i tildelingsåret. Påskjønnelsen kan også gis til lag eller gruppe med yngre utøvere tilhørende idrettslag i Nittedal kommune. Unntak kan gjøres dersom utøveren driver en aktivitet som lag i Nittedal ikke har på programmet.
 6. Det kan kun deles ut en påskjønnelse pr. år, og samme person kan bare tildeles påskjønnelsen en gang.
 7. Kulturseksjonen ber om forslag på kandidater gjennom lokalavisen, og gjennom skriftlig henvendelse til de aktuelle kulturorganisasjoner. Forslagene må begrunnes og sendes kulturseksjonen innen fastsatt frist.
 8. Enkeltpersoner og idrettsorganisasjoner kan fremme forslag på kandidater. Juryens medlemmer og administrasjonen kan foreslå kandidater under be- handlingen.
 9. Innkomne forslag legges fram for juryen med innstilling. Liste over tidligere innkomne forslag de siste fem år og som ikke har fått tildelt påskjønnelsen, legges fram. Liste over hvem som tidligere har fått tildelt på- skjønnelsen, legges også fram.
 10. Vedtak om hvem som skal få påskjønnelsen gjøres av juryen.
 11. Juryen består av fire utvalgte politiske representanter samt en representant fra henholdsvis Nittedal Idrettsråd og Nittedal kulturråd. En representant fra kulturenheten skal også stille som juryens sekretær med tale og forslagsrett.
 12. Utdelingen skjer på et årlig arrangement i januar med ordfører, kommune- styret, juryens medlemmer og andre innbudte.
 13. Endring av disse statuttene kan gjøres av Formannskapet i Nittedal kommune.
Tidligere mottakere av Nittedal kommunes påskjønnelse til ung aktiv idrettsutøver
UNG AKTIV IDRETTSUTØVER
1979     Turngruppa GIF  
1980     Varpe Ballklubb   v/Terje Ryen  
1981     Løypekomitèen NIL, Bygging av lysløype
1982                                                                               Byggekomitèen v/Jan   Fredriksen HIL, reising av   klubbhus på Elvetangen
1983         
1984         
1985    Anita Halvorsen,  Nittedal   Hundekjørerklubb
1986     Elin Bakk   Anthonsen,              NIL langrenn
1987     Hanne Staff,                             NIL - langrenn
1988     Julius Solheim, GIF -friidrett
1989     Bente Martinsen,  NIL - langrenn
1990     Solveig   Kristiansen,  Nittedal   Hundekjørerklubb
1991     Lena Boysen,  Holmenkollen   Trekkhundklubb
1992    Kristine   Dalelid,  NIL - tennis
1993     Nittedal   Taekwondoklubb  
1994     Marianne   Pettersen,  GIF – fotball
1995     Maria Biagioni, Nittedal   Sportsdykkerklubb
1996     Ane Henriksen NIL, langrenn
1997     Agnete Johansen HIL - friidrett
1998     Andreas Skjønsberg GIF, fotball
1999     Kristian   Martinsen  Nittedal   skiskytterlag
2000     Christopher Myhre Nittedal   Cykleklubb/NIL-langrenn
2001     Veronica Bollum  NIL
2002    Henning Velde   Martinsen  Snowboard
2003 Kristian Flittie   Onstad Fotball
2004 Lena Eriksson Dans
2005 Julie Bonnevie   Svensen Skiskyting
2006 Stine Bredal Oftedal NIT-HAK
2007 Hans Christer   Holund  NIL –langrenn  
2008 Paul Redford NIL-spyd
2009 Martine Amundsen Nittedal CK 
2010 Marte Svenkerud Nittedal Rideklubb
2011 Synne Jensen NIL fotball
2012 Pernille Brenni   Brovold Freestyle
2013 Sindre Pettersen  
2014 Camilla Rønning NIL
2015 Christian Nummedal Hakadal Alpin
2016 Julie Bøe Jacobsen NIT-HAK håndball
2017 Astrid Wanja Brune   Olsen Tennis
2018 Lars Agnar Hjelmeseth NIL
2019 Jacob Gudim Karlsen Turn
2020 Simen Gløgård Stensrud NIL
2021 Malin Sofie Sund HIL Alpin og Freeski
2022 Tiril Lappegård Slegge
2023 Felix Almlöf Triatlon

Publisert: 23.10.2018 22.09
Sist endret: 22.01.2024 13.31