Lytt

Priser for leie av kultur- og idrettslokaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Idrettslokaler

Bjertneshallen
Innenbygdsboende 2024
Bjertneshallen Pr. time kr. 520
Bjertneslabben Pr. time kr. 330
 
Utenbygdsboende 2024
Bjertneshallen Pr. time kr. 680
Bjertneslabben Pr. time kr. 395

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Elvetangenhallen
Innenbygdsboende 2024
Elvetangenhallen Pr. time kr. 1 245
 
Utenbygdsboende 2024
Elvetangenhallen Pr. time kr. 1 510

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Hakadalshallen
Innenbygdsboende 2024
Hakadalshallen Pr. time kr. 870
Hakadalslabben Pr. time kr. 260
 
Utenbygdsboende 2024
Hakadalshallen Pr. time kr. 1050
Hakadalslabben Pr. time kr. 330

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Lihallen
Innenbygdsboende 2024
Lihallen Pr. time kr. 870
 
Utenbygdsboende 2024
Lihallen Pr. time kr. 1050

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Slattumhallen
Innenbygdsboende 2024
Slattumhallen Pr. time kr. 1 245
 
Utenbygdsboende 2024
Slattumhallen Pr. time kr. 1 510

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Skolegymsaler
Gymsal Pr. time kr. 425

 f.o.m 5 timer brukes dagspris

Kommunale bad

Elvetangenbadet
Innenbygdsboende 2024
Elvetangenbadet Pr. time kr. 2 025
Elvetangenbadet Pr. dag kr. 10 125
 
Utenbygdsboende 2024
Elvetangenbadet Pr. time kr.  2 635
Elvetangenbadet Pr. dag kr. 13 175

f.o.m 5 timer brukes dagspris

Libadet
Innenbygdsboende 2024
Libadet Pr. time kr. 1 340
Libadet Pr. dag kr. 6 700
 
Utenbygdsboende 2024
Libadet Pr. time kr.  1 745
Libadet Pr. dag kr. 8 725

f.o.m 5 timer brukes dagspris

 

Rotnesbadet
Innenbygdsboende 2024
Rotnesbadet Pr. time kr. 680
Rotnesbadet Pr. dag kr. 3 400
 
Utenbygdsboende 2024
Rotnesbadet Pr. time kr.  875
Rotnesbadet Pr. dag kr. 4 375

 
 f.o.m 5 timer brukes dagspris

 

Kulturlokaler


Elvetangen amfi, Li aula, NUS aula 
Innenbygdsboende Pr. time Pr. dag
Hverdager kr. 80 kr. 400
Fre/lør/søn kr. 160 kr. 800
 
Utenbygdsboende Pr. time Pr. dag
Hverdager kr. 415 kr. 2 075
Fre/lør/søn kr. 805 kr. 4 175

F.o.m. 5 timer brukes dagspris

For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.

Spesialrom, musikkrom, kjøkken, kiosk o.l.
Innenbygdsboende Pr. time Pr. dag
Hverdager kr. 40 kr. 200
Fre/lør/søn kr. 80 kr. 400
 
Utenbygdsboende Pr. time Pr. dag
Hverdager kr. 205 kr. 1 025
Fre/lør/søn kr. 415 kr. 2 075

F.o.m. 5 timer brukes dagspris

For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.


Publisert: 06.11.2018 15.38
Sist endret: 18.01.2024 08.37