Lytt

Barnetalsperson

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å ta særlig hensyn til barna når kommunens framtid planlegges. 

I følge plan- og bygningsloven §3-3, skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I Nittedal er dette gjort gjennom å utnevne en egen barnetalsperson. 

Barnetalsperson: under oppnevning 

Vara barnetalsperson: Mona Sigvartsen Haugen | epost: mona.sigvartsen.haugen@nittedal.kommune.no


Publisert: 05.11.2018 13.05
Sist endret: 05.11.2018 13.05