Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nødnummer/kontaktinformasjon

BRANN                110
POLITI                  112
AMBULANSE       113

Kommunalsjef/stabsjef
Erling Kristiansen
Mobil: 481 61 441
E-post: erling.kristiansen@nittedal.kommune.no

Beredskap

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap.

Plan for kommunal kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som en del av ordinær kommunal drift . Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippet. Når hendelsene når et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av rådmannen, og for øvrig består av ordfører, kommunalsjefer, kommuneoverlege og leder av det kommunale beredskapsarbeidet. I tillegg innkalles andre aktuelle kommunale ressurser etter behov, samt at Lensmannen deltar normalt også i kriseledelsen

Plan for kriseledelse

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjonen rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er best robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Alle virksomheter i kommunen har krav om å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner.

Kriseteam 

Kommunen har et eget psykososiale kriseteam  som skal yte psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er en ressurs- og støtteenhet for de som rammes, og som skal bistå innsatspersonellet inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

 


Hva kan du gjøre selv? 

Ikke bare det offentlige har et ansvar for å forberede seg; det har også du som innbygger. Dersom strømmen blir borte over lengre tid er det viktig å merke seg følgende:

  • Sørg for at du har stearinlys, fyrstikker og lommelykter
  • Det er lurt å ha en radio med batterier. NRK har et beredskapsansvar. I kriser vil NRK sende meldinger med viktig informasjon til deg.
  • Har du kun elektrisk oppvarming? Hva gjør du dersom strømmen blir borte i flere dager i den kalde årstiden?

Dersom du har behov for akutthjelp, og telefonen ikke virker, bør du vurdere følgende:

  • Prøv alle kommunikasjonsmidler. Selv om ett middel er nede, kan det hende de andre virker. Dvs prøv fasttelefon, mobiltelefon, og internett (Skype).
  • 112 fungerer uansett hvilken teleleverandør du har, men det er kun 112 (politi) som gjør det. Om det gjelder brann eller helse ringer du 112 og ber om å bli satt over. Det kan være du må fjerne sim-kortet om det ikke virker med en gang.
  • Oppsøk naboen. Det kan være store forskjeller i nettene når det er brudd.
  • Om du har mulighet, forflytt deg slik at du bytter mobilmast. Det kan godt hende nabomasta virker selv om masta ikke virker der du bor.
  • Reis til kommunesenteret. Der oppsøker du legevakt, lensmann eller kommunehus. Disse har mulighet for viderevarsling, ved for eksempel å bruke satellitt-telefon.

Om strøm og kommunikasjon er borte over lengre tid, vil vi oppfordre til å oppsøke naboene for å forsikre seg om at de har det bra. Det er alltid bra å bry seg.

 

 

 


Publisert: 19.02.2018 08.39.58
Sist endret: 23.01.2019 14.28