Lytt

Kommunestyre og fylkestingsvalg 2023

Valgdagene i Nittedal er søndag 10. og mandag 11. september 2023. Det er mulig å forhåndsstemme fra og med mandag 3. juli til og med fredag 8. september. All forhåndsstemmegiving foregår på rådhuset i foajeen utenfor kommunestyresalen. Benytt inngangen mot rv4. Forhåndsstemming foregår i rådhusets åpningstid fra kl 08.00-15.30.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valglister

Dersom du skal levere listeforslag til kommune- og fylkestingsvalget 2023, er fristen for innlevering av disse 31.mars 2023, kl. 12:00.

Et gyldig listeforslag må enten

  •  ha kommet fram til kommunen innen fristen, via post til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan, eller personlig innlevering på Rådhuset, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal eller
  • ha kommet inn til kommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (https://listeforslag.valg.no/) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen på e-post (postmottak@nittedal.kommune.no) innen fristen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Heidi Lynnebakken på telefon 67 05 90 03 eller e-post heidi.lynnebakken@nittedal.kommune.no

Innkomne valglister

Klikk her for innsyn i valglistene som har kommet inn

Husk at det kan komme nye valglister og at eksisterende lister kan endres helt til fristen 31. mars kl 12.00. 

Manntall og valgkort

Mantallet blir lagt ut medio juli (ca. 10. juli). 

Valgkort blir sendt elektronisk på Digipost eller Altinn. Dersom du har reservert deg i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon vil du få valgkort på papir i posten. 

Forhåndsstemming i Nittedal

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med mandag 3. juli til og med fredag 8. september.

Hvor

All forhåndsstemmegiving foregår på rådhuset i foajeen utenfor kommunestyresalen. Benytt inngangen mot rv4.

Åpningstid

Forhåndsstemming foregår i rådhusets åpningstid fra kl 08.00-15.30.

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du ikke kan oppsøke et ordinært valglokale fordi du er syk eller ufør, kan du søke om å få avgi stemme hjemme. 

For å melde inn behov for forhåndsstemming hjemme:

Valglokaler på valgdagene

  • Hakadal: Hakadalshallen v/Hakadal ungdomsskole, Sloraveien 7, 1488 Hakadal. 
  • Rotnes: Rotneshallen, Stasjonsveien 6, 1482 Nittedal
  • Li: Lihallen, Birkelundveien 68A, 1481 Hagan

Åpningstider:

  • Søndag 10. september: 16.00-21.00
  • Mandag 11. september: 09.00-21.00

Vil du være valgmedarbeider ved stortingsvalget til høsten?

Vi trenger valgmedarbeidere som får ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer.  

Som valgmedarbeider må du kunne jobbe en eller begge valgdagene, 10. og 11. september. Vi har behov for ca. 120 valgmedarbeidere fordelt på 3 valglokaler i Nittedal.

Søndag 10. september er valglokalene åpne kl. 16.00 -21.00 og mandag 11. september er åpningstiden kl. 09.00-21.00. Søndag og mandag gjennomføres valget i alle valglokalene; Lihallen, Rotneshallen og Hakadalshallen. Valgmedarbeiderne må være i valglokalet to timer før oppstart på søndagen og en halv time før oppstart på mandagen. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.

Obligatorisk opplæring vil foregå i slutten av august. 

Det vil bli utbetalt godtgjøring etter satsene i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. Du må være fylt 18 år i løpet av valgåret, og være vant til å bruke PC.

Påmelding

Du melder deg på og søker om ved å registere deg i et digitalt skjema. Lenke til skjema legges ut her så raskt det er klart. 

Valgloven § 13-2. Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.


Publisert: 20.05.2021 12.09
Sist endret: 16.03.2023 11.42