Lytt

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nittedal kommune samler inn, verner og bruker opplysninger om personer (personopplysninger).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Når du kontakter kommunen

Når du sender brev eller e-post til kommunen plikter vi å journalføre dette, dersom det er arkivverdig. Post til kommunen føres inn i en offentlig postliste som ligger tilgjengelig på nett. Postlisten skal ikke røpe taushetsbelagte opplysninger. Det er et viktig prinsipp at kommunen er åpen og at dialogen du har med kommunen blir dokumentert for ettertiden.

Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger (personvernprinsipp). Noen ganger kan vi bare behandle personopplysninger om deg hvis du har samtykket til det. Når kommunen utfører en oppgave i allmennhetens interesse eller utøver offentlig myndighet, er det ikke nødvendig med samtykke.

Vi har ikke lov til å hente inn mer opplysninger enn det vi trenger.

Kommunen leverer mange tjenester og bruker ulike støttesystemer innenfor våre tjenesteområder. Flere av disse systemene inneholder personopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er personnummer, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrifter. Noen av systemene våre inneholder også sensitive personopplysninger (som nå heter «særlige kategorier av personopplysninger»). Eksempler på dette er innen helse og omsorg, der vi tar vare på informasjon om din helse. Vi har utarbeidet rutiner for hvordan vi håndterer personopplysninger om våre innbyggere.

All informasjon  skal lagres trygt.  Når du ber om innsyn eller endringer av informasjonen vi har lagret om deg, gjelder norsk lov.

 

Du har rett til:

  • Innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
  • Korrigering av personopplysninger. Dersom en opplysning er feil, kan du kreve den rettet.
  • Sletting av personopplysninger. I noen tilfeller kan du kreve at kommunen sletter informasjon som er registrert om deg.
  • Begrensning av behandling av personopplysninger.
  • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  • Dataportabilitet. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningene om deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du har krav på at vi svarer innen 30 dager.

Du kan klage dersom du mener vi bryter reglene. Klage sendes til oss på postmottak@nittedal.kommune.no.

 

Personvernombud

Kommunen har et eget personvernombud som passer på at vi følger loven. Du kan kontakte ombudet om du har spørsmål eller ønsker innsyn i opplysninger.

personvernombud@nittedal.kommune.no

Hvordan får kommunen informasjon om meg?

Vi får opplysningene fra deg gjennom søknader om kommunale tjenester, søknad om arbeid og e-post og brev du sender til oss. Informasjonen blir benyttet når vi utfører tjenester for deg. Viktig informasjon om helsen din kan, dersom det er behov for det, sendes videre til sykehus. Sykehuset vil også sende helseinformasjon om deg tilbake til kommunen når du er ferdig med behandlingen der. Vi innhenter også opplysninger fra offentlige registre, f. eks. Folkeregisteret i forbindelse med oppstart i barnehage og ved politiske valg.

Vern om dine personopplysninger!

Vi oppfordrer deg til ikke å sende oss sensitiv informasjon om deg selv eller andre via e-post/sms. E-post og sms anses ikke tilstrekkelig trygt. Eksempler på dette kan være helseopplysninger som ikke andre skal ha kjennskap til. Personnummer bør heller ikke sendes på denne måten.  Hvis du oppretter digital postkasse, vil du motta post fra kommunen på en trygg og effektiv måte.

 

Har du spørsmål?

Rådmannen er ansvarlig for hvordan kommunen behandler personopplysningene dine.

Nittedal kommune har etablert Personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Her finner du [kontaktinfo til personvernombudet].

Brev kan sendes til postmottak@nittedal.kommune.no, eller:
Nittedal kommune
v/personvernombudet
Postboks 63
1482 Nittedal
 

Lov om behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.


Publisert: 28.10.2018 14.33
Sist endret: 29.10.2018 15.00