Lytt

Representanter i andre organer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommunestyre har oppnevnt hvem som skal representere kommunen i lokale, interkommunale og regionale eksterne fora. 

 Medlemmer

Representantskapet for Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) IKS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)
Medlem: Torbjørn Seljevoll (H) Varamedlem: Jan Stefan Holme (H)

Representantskapet for Nedre Romerike vannverk (NRV) IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)

Medlem: Kjetil Sukkestad (H) Varamedlem: Hege Berg Skonnord (H)

Generalforsamlingen for Strandveien 1 AS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Jan Stefan Holme (H) Varamedlem: Hege Berg Skonnord (H)

Representantskapet for Nedre Romerike Brann og redningstjeneste (NRBR) IKS

Medlem: Rune Kyllenstjerna (Ap) Varamedlem: Erland Vestli (Frp)

Medlem: Marius Egerberg (Frp) Varamedlem: Arnt Kristoffersen (H)

Representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) IKS

Medlem:  Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap)

Representantskapet for Romerike avfallsforedling (ROAF) IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Erland Vestli (Frp)
Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Marius Egeberg (H)

Representantskapet for Romerike krisesenter IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)

Representantskapet for Romerike Revisjon IKS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap)

Generalforsamlingen i Norasondegruppen AS

Representant: Inge Solli (V) Vararepresentant: Helge Fossum (Frp)

Kirkelig fellesråd

Medlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)

Heimevernsnemnda

Medlem: Bjørn Sigmund Hovind (Ap) Varamedlem: Arve Pedersen (V)
Medlem: Kjetil Sukkestad (H) Varamedlem: Øistein Lid (Frp)

Årsmøtet i Oslo og Omland friluftsråd

Medlem:  Rune Kyllenstjerna (Ap) VaramedlemHugo Parr (Ap)
Medlem: Martin Veastad (FRINI) Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF)
Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Ketil Tangedal (Frp)

Jernbaneforum Gjøvikbanen

Medlem: Inge Solli (V)  Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)

Klagenemnda

Leder: Øyvind Nerheim (KrF)
Nestleder: Hege Naustdal (Ap)
Medlem: Anne Hilde Rækstad (H)
Medlem: Erik Ahlsrød (H)
Medlem: Øystein Lid (Frp) 

Varamedlemmer for KrF/Ap:
1. Elin Strand (Ap)
2. Hilde Tellesbø (V)
3. Andreas Qvale (Frp)
4. Solveig Langerud Sletten (Krf)

Varamedlemmer for H:
1. Jan Stefan Holme (H)
2. Espen Alme (H)

Varamedlemmer for Frp:
1. Steffan Jansen (Frp)

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Leder: Jann Schlichting (Ap)
Nestleder: Hege Naustdal (V)
Medlem: Hans Erik Arnesen (H)

Varamedlemmer for Ap/Frp/V/SV/Krf:
1. Arvid Ruus (Ap)
2. Ingjerd Fjøsne (V)
3. Andreas Qvale (Frp)

Klagenemnd for eiendomsskatt

Leder: Tove R. S. Solbakken (Ap) Varamedlem: Hugo Parr (Ap)
Nestleder: Stein Tore Madsen (Frp) Varamedlem: Egil Dahl (SV)
Medlem: Kjetil Sukkestad (H)  Varamedlem: Kim A. Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Ketil Eger (H)

Vennskapskommunekomite

Medlem: Milla Skaug Ødegård (Ap) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)
Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)
Medlem: Hege Berg Skonnord  (H) Varamedlem: Ida C. Ruud (SV) Varamedlem: Øyvind Nerheim (Krf) Varamedlem: Marius Egeberg (H)

Kulturpriskomiteen

Leder: Elin Strand (Ap) Varamedlem: Kristin Johnskareng (Ap)
Medlem: Fredrik Røste (Krf) Varamedlem: Vida Valen (V)
Medlem: Kristin By Woll (Frp) Varamedlem: Markus S. Tønseth (SV)
Medlem: Marius Egeberg (H) Varamedlem: Arnt Kristoffersen (H)

Styringsgruppa for Vannområdet Leira-Nitelva

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Iren Beisvåg (Ap)

Samarbeidsutvalg i barnehagene

Bjertnes barnehage
Medlem: Kristin By Wold (Frp) Varamedlem: Mads Hovda (Frp)

Mortetjern barnehage
Medlem: Marius Egeberg (H) Varamedlem: Espen Alme (H)

Nygård barnehage
Medlem: Hans-Eric Arnesen (H) Varamedlem: Ruth S. Sletta (H)

Tøyen barnehage
Medlem: Helene Vole (Mdg) Varamedlem: Marit Hoff (Mdg)

Åneby barnehage
Medlem: Tone Engen (Ap) Varamedlem: Hege Gromsrud (Ap)

Samarbeidsutvalg ved skolene

Hagen skole
Medlem: Ruth Sletta (H) Varamedlem: Rune Hanken (H)

Hakadal ungdomsskole
Medlem: Anne Glestad Lech (Sp) Varamedlem: Trude Onstad (Sp)

Holumskogen skole
Medlem: Mill Ødegaard (Ap) Varamedlem: Kristin Johnskareng (Ap)

Elvetangen skole
Medlem: Ida C. Ruud (SV) Varamedlem: Markus Tønseth (SV)

Li skole
Medlem: Dan Didriksen (Ap) Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap)

Nittedal ungdomsskole
Medlem: Egil Hjorteset (V) Varamedlem

Rotnes skole
Medlem: Marius Egeberg (H) Varamedlem: Espen Alme (H)

Sørli skole
Medlem: Kristin By Woll (Frp) Varamedlem: Mads Hovda (Frp)

Ulverud skole
Medlem: Lars Erik Hvidsten (Ap) Varamedlem: Oluf Sandvik (Ap)

Kontrollutvalget

Leder: Gunnar J. Johansen (H) Vara: Jørn Standal (H)
Nestleder: Ann Karin Pettersen (Ap) Vara: Aren Olsen (Ap)
Medlem: Roy Cato Einarsen (Ap) Vara: Berit Hvidset (Ap)
Medlem: Øistein Lid (Frp) Vara: Leif Åge Sørlie (V)
Medlem: Mette Tønder (H) Vara: Anne Hilde Rækstad (H)

KS - fylkesmøte - Viken krets

Medlem: Inge Solli (V) Medlem: Helge Fossum (Frp)
Medlem: Jan Stefan Holme (H) Medlem: Hanne Børrestuen

Medlemmer i forliksrådet i Nitedal for perioden 2021 - 2024

1. Tone Engen, leder, tone_en@hotmail.com, mobil 47021534
2. Anne Mari Erlandsen, mobil 99235970
3. Espen Alme, espen@rekkerkisaal.no, mobil 92023639

Varamedlemmer:
1.
Marit Kristiansen, maritkristiansen@me.com, mobil 90984709
2. Marius Egeberg, maeg67@gmail.com, mobil 46653356
3. Lise D.McMahon, lisedmahon@gmail.com, mobil 93684694

Utvalget av faste møtefullmektiger for perioden 2021 - 2024

1. Natalia Heier, natalh@online.no, mobil 98646847
2. Stein-Tore Madsen, stmsmefa@hotmail.no, mobil 41441972
3. Arnfinn Kjos Eduardsen, arnfinn.eduardsen@hadeland-energi.net, mobil 90150243
4. Arnt Kristoffersen, arnt.kristoffersen@gmail.com, mobil 90058889


Publisert: 25.10.2018 10.02
Sist endret: 06.04.2022 13.19