Lytt

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Valgdagene i Nittedal er søndag 12. og mandag 13. september. Det er mulig å forhåndsstemme fra torsdag 1. juli (i uke 26) og de påfølgende ukene 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og 36.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Manntall og valgkort

Listen over alle som står oppført i mantallet og dermed har stemmerett ligger offentlig tilgjengelig utenfor personalinngangen (inngangen på riksvei 4-siden) på rådhuset. På grunn av smittevernhensyn ligger permen utendørs.

All informasjon om manntall og valgkort finner du på portalen valg.no:

Manntall og valgkort

 

Forhåndsstemming i Nittedal

På grunn av pandemisituasjonen ønsker vi at så mange som mulig forhåndsstemmer slik at vi unngår store folkemengder og lange køer på valgdagen. 

Vi tilrettelegger også for at alle som er i karantene og isolasjon skal få stemme etter reglene for smittevern, noe som også gjelder for den ordinære stemmegivningen.

 

Åpningstider for forhåndsstemming:

Uke 26 (fra og med torsdag 1. juli), 27, 28, 29, 30 og 31
Mandag til fredag kl 08.00 – 16.00

Uke 32-33-34-35
Mandag - torsdag kl. 08.00 – 20.00.
Fredager kl. 08.00 – 16.00.
Lørdag/søndag kl. 10.00 – 16.00.

Uke 36
Mandag - torsdag kl. 08.00 – 20.00.
Fredag kl. 08.00 – 16.00.

Forhåndsstemmested:
Foajéen på rådhuset med inngang ut mot riksveien.

Forhåndsstemming for deg som er i karantene:
Det blir satt opp en "drive-trough"-løsning slik at personer i karantene kan stemme fra bilen.

Forhåndsstemming for deg som er i isolasjon:
Om du er i isolasjon de to siste ukene før valget kan du få stemme hjemme. Dersom dette gjelder deg, må du gi beskjed til kommunen slik at vi kan sende noen hjem til deg. Vi kommer tilbake til hvordan dette vil gjennomføres praktisk nærmere valgdagen. 

Forhåndsstemming på institusjoner og Bjertnes videregående skole:

 • Onsdag 1. september: MS-senteret (10:00-11:30), Solli Aktivitetshus (12:30-14:00)
 • Torsdag 2. september: Døli pleie- og omsorgssenter (10:00-12:00), Bjertnes Videregående Skole (13:00-14:30)
 • Fredag 3. september: Skytta bo- og servicesenter (09:00-11:00), Grorud DPS; avdeling Skytta (12:00-13:30)

For å kunne stemme trenger man identifikasjon med bilde (bankkort, førerkort, pass, …), eller at en av de ansatte kan identifisere deg for valgmedarbeiderne. Valgkort er ikke nødvendig for å kunne avgi din stemme.

Forhåndsstemming hjemme:
Eldre, syke (ikke korona), bevegelseshemmede og psykiske sykdommer osv. blir avholdt i uke 35. Frist for å melde inn behov for hjemmestemming er 10.09.21 kl. 16.00. 

For å melde inn behov for forhåndsstemming hjemme:

Valglokaler på valgdagene

 • Hakadal: Hakadalshallen v/Hakadal ungdomsskole, Sloraveien 7, 1488 Hakadal. 
 • Rotnes: Rotneshallen, Stasjonsveien 6, 1482 Nittedal
 • Li: Lihallen, Birkelundveien 68A, 1481 Hagan

Åpningstider:

 • Søndag 12. september: 16.00-21.00
 • Mandag 13. september: 09.00-21.00

Stemming for deg som er i karantene eller isolasjon:

Slik stemmer du hvis du sitter i karantene:

 1. Ring 40 60 30 60 for å si at du kommer
 2. Du får tildelt et tidspunkt
 3. Når tidspunktet nærmer seg kjører du til rådhuset i Nittedal
 4. Utenfor inngangen har vi satt opp et telt. Kjør inn i dette teltet. Om det er kø, venter du i køen.
 5. Du blir møtt av personell som hjelper deg med stemmegivningen mens du sitter i bilen
 6. Kjør hjem!

 Slik stemmer du hvis du sitter i isolasjon:

 1. Ring 67059313 for å melde fra om at du sitter i isolasjon og vil avgi stemme
 2. Du får tildelt et tidspunkt
 3. En ansatt fra smittevernteamet vil da komme hjem til deg for å motta din stemme
 4. Fristen for å søke om hjemmestemming i isolasjon er
  kl. 10:00 mandag 13. september

 

Vil du være valgmedarbeider ved stortingsvalget til høsten?

Vi trenger valgmedarbeidere som får ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer.  

Som valgmedarbeider må du kunne jobbe en eller begge valgdagene, 12. og 13. september. Vi har behov for ca. 120 valgmedarbeidere fordelt på 3 valglokaler i Nittedal.

Søndag 12. september er valglokalene åpne kl. 16.00 -21.00 og mandag 13. september er åpningstiden kl. 09.00-21.00. Søndag og mandag gjennomføres valget i alle valglokalene; Lihallen, Rotneshallen og Hakadalshallen. Valgmedarbeiderne må være i valglokalet to timer før oppstart på søndagen og en halv time før oppstart på mandagen. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.

Obligatorisk opplæring vil foregå i slutten av august. 

Det vil bli utbetalt godtgjøring etter satsene i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. Du må være fylt 18 år i løpet av valgåret, og være vant til å bruke PC.

Påmelding

Du kan søke ved å fylle ut skjema ved å klikke deg inn på følgende link:

https://nittedal.mobilise.no/www2/Forms/ClerkForm/Clerk.aspx?arr=9083654&lang=NO

Frist: 10. august 2021.

Behandling av søknader

Vi avslutter ansettelsesprosessen når vi har fått ansatt de valgmedarbeiderne vi har behov for. Tilbud om å bli valgmedarbeider sendes ut fra midten av juni og fortløpende etter behov.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: E-post Valg Valg@Nittedal.Kommune.no

Kontaktpersoner valgdagene

Heidi Lynnebakken: 40 60 30 60
Hanne Østlyng: 40 24 17 34
Eirik Strand: 92 20 66 69

§13-1.Klage ved stortingsvalg

(1)    Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i
        forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av
        stortingsvalget i det valgdistriktet vedkommende er
        manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett
        eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som
        ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2)    Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage
        over fylkesvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju
        dager etter at valgoppgjøret foreligger.

(3)    Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret,
         fylkesvalgstyret, statsforvalteren, departementet eller
         Stortingets administrasjon.

(4)    Stortinget er klageinstans for klager som gjelder
         stemmerett og retten til å avgi stemme. 
         Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til Stortinget
         om klagesakene. 
         Riksvalgstyret er klageinstans for øvrige klager. 
         Riksvalgstyret skal oversende sine vedtak i
         klagesakene til Stortinget.


Publisert: 20.05.2021 12.09
Sist endret: 15.09.2021 15.18