Lytt

Tilgjengelighetsprisen


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne deler ut en årlig tilgjengelighetspris. 

Av statuttene for tilgjengelighetsprisen fremkommer følgende:

Formål

Nittedal kommunes tilgjengelighetspris tar sikte på å sette positivt fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemninger i vårt lokalsamfunn.

Med funksjonshemninger menes: Bevegelseshemning, synshemning, hørselshemning, utviklingshemning og skjulte funksjonshemninger (som for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, astma og allergi.)

Hensikt

 • Skape engasjement, og økt interesse, for dette arbeidet.
 • Å gi honnør til spesielt fortjente innen tilrettelegging for mennesker med funksjonshemninger.

Kriterier

Aktuelle kandidater skal ha bidratt vesentlig til:

 1. Å bryte ned funksjonshemmende barrierer i vår kommune, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om Universell Utforming av produkter, bygg og uteområder. Det vil si at all planlegging i utgangspunktet tar sikte på alle kommunens innbyggere.
 2. Å skape økt forutsetning for at mennesker med funksjonshemning kan komme i, og beholde, inntektsgivende arbeid.
 3. Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med funksjonshemning i positiv aktivitet og sosialt fellesskap med funksjonsfriske, og dermed skape forutsetninger for at gruppen får et mest mulig normalt og meningsfylt liv.
 4. Å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske.

Kandidater

Lag, forening, privatbedrift, offentlig instans, politisk parti og enkeltperson som har oppfylt et eller flere av kriteriene over.

Prosedyre

 1. Alle innbyggere i Nittedal kommune kan fremme forslag til kandidat for prisen.
 2. Tildeling skjer én gang i året for innsats i foregående år.
 3. Frist for å sende inn forslag til kandidat for 2021 er mandag 8. november.
 4. Tildelingsmyndighet er Nittedal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 5. Tildeling skjer av ordfører, med Nittedal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstede, og pressen inviteres.

Prisens form

Prisen består av statuett, utformet av kunstner bosatt i Nittedal kommune, og et diplom.

Prisvinnere

 • Eirik Sekkelsten (2005)
 • Stein Solberg (2006)
 • Nittedal Frivillighetssentral (2007) 
 • GIF Handicap (2008)
 • Annica Øygard (2009)
 • Miljøhuset Gnisten (2010)
 • Rune Aslaksen (2012)
 • Teatersmia (2013)
 • Marte Goksøyr (2016)

Publisert: 07.11.2018 12.53
Sist endret: 03.11.2021 12.55