Lytt

Avfall og gjenvinning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Renovasjon i Nittedal kommune

Kommunene Aurskog Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen samarbeider om avfallshåndteringen gjennom det interkommunale selskapet 

Romerike Avfallsforedling (ROAF)

På hjemmesiden til ROAF finner du nyttig informasjon om avfallshåndteringen i eierkommunene, blant annet:

 • oversikt over gjenvinningsstasjoner og åpningstider
 • når blir avfallet hentet?
 • returpunkter for glass- og metallemballasje
 • sorteringsguide
 • hvor du kan kjøpe ekstrasekk når du har mer avfall enn det er plass til i beholderen

Det er viktig at restavfallsbeholder ikke overfylles. Lokket skal være igjen ved tømming. Dette for å forhindre forsøpling av området.

Hvis beholder gjentatte ganger er overfylt, vil eier bli pålagt å øke volumet på beholderen.

I forbindelse med helligdager kan det blir endringer i tømmedager for både papir og restavfall.

Renovasjonsgebyr

Gebyrene bestemmes hver høst av kommunestyret i forbindelse med handlingsplanen.

§9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 3 739 Kr 4 674
240 2 Kr 6 399 Kr 7 999
360 3 Kr 9 647 Kr 12 059
660 5 Kr 17 650 Kr 22 063
2500 20 Kr 66 910 Kr 83 638
4000 32 Kr 107 057 Kr 133 821
6000 48 Kr 160 586 Kr 200 732
8000 64 Kr 214 112 Kr 267 640
10000 80 Kr 267 641 Kr 334 551
Avfallsbrønn Per andel Kr 3 340 Kr 4 175
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 2 397 Kr 2 997

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 312 Kr 390
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 626 Kr 782

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

 

Matavfall skal kastes i grønn pose

Alt matavfall skal i grønn pose. (Eller du kan kompostere det hjemme.) Den grønne posen legger du i restavfallsbeholdere, og så blir den sortert ut på sorteringsanlegget til ROAF. Matavfallet som kastes i grønn pose bruker ROAF til å lage biogass og biogjødsel. Kastes matavfall løst i restavfallet får de ikke utnyttet denne ressursen på best mulig måte, og det vil medføre tilgrising av sorteringsanlegget.

ROAF er i gang med å innføre egen beholder for matavfall. Først ut er Enebakk, Lørenskog og Rælingen, som får sine nye beholdere i 2023. For Nittedal er det forventet oppstart i 2024. 

Hjemmekompostering

Nittedal kommune gir 20 % rabatt i renovasjonsgebyret for husstander som inngår avtale om hjemmekompostering. Ordningen gjelder også de som komposterer med Bokashi, kvittering for innkjøpt utstyr må følge søknaden.

Avtale om hjemmekompostering

Plastavfall

Plastavfall skal kastes i restavfallet. På sorteringsanlegget til ROAF blir plasten sortert ut maskinelt i flere fraksjoner som selges videre. 

Bestilling av avfallsbeholder

Ønsker du å bestille nye, endre eller dele avfallsbeholder for restavfall?

Større papirbeholder eller erstatningsbeholder for sprukket restavfalls- eller papirbeholder, kan bestilles uten ekstra kostnad.

Renovasjon - bestilling / endring/deling

Beholdere skal plasseres maksimum 5 meter fra offentlig vei. 

De abonnentene som har beholderstørrelse 140 og 240 liter, kan tegne serviceabonnement på enten 10 eller 20 meter. 

Ved plassering av beholdere større en 240 liter, må det opparbeides oppstillingsplass med fast underlag.

I nye boligfelt skal veier være ferdigstilt før anskaffelse, slik at renovasjonsbilene har mulighet for å tømme beholderene.

Man må påberegne inntil tre ukers leveringstid på beholdere.

Ødelagt beholder

Bytte av ødelagt beholder er gratis, og kan bestilles via ROAFs hjemmeside.

ROAF skjema

Serviceabonnement

Ønsker du å plassere beholderen din lenger unna vegkanten enn 5 meter, kan du bestille et serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Du kan velge mellom maksavstand 10 eller 20 meter, se gebyrregulativet for priser.

Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget på e-post eller 67 05 90 00. Serviceabonnement tilbys kun for beholdere på 140 eller 240 liter.

§9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 3 739 Kr 4 674
240 2 Kr 6 399 Kr 7 999
360 3 Kr 9 647 Kr 12 059
660 5 Kr 17 650 Kr 22 063
2500 20 Kr 66 910 Kr 83 638
4000 32 Kr 107 057 Kr 133 821
6000 48 Kr 160 586 Kr 200 732
8000 64 Kr 214 112 Kr 267 640
10000 80 Kr 267 641 Kr 334 551
Avfallsbrønn Per andel Kr 3 340 Kr 4 175
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 2 397 Kr 2 997

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 312 Kr 390
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 626 Kr 782

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

 

Klage

Ved uteblitt tømming anbefaler vi først at du sjekker på www.roaf.no om det har vært endringer av tømmedato på grunn av helligdager o.l. 

Ønsker du å klage på manglende tømming kan dette gjøres direkte til ROAF 

ROAF skjema

eller til Nittedal kommune

Renovasjon - klage

Hageavfall

Hageavfall tiltrekker seg snegler, brytes langsomt ned, er skjemmende og truer naturmangfoldet. 

Du kan kvitte deg med hageavfallet her (gjelder husholdninger):

 • Lever gratis. Lever hageavfallet gratis til ROAFs gjenvinningsstasjon i Hakadal eller på Berger, kjøp eventuelt med deg lokalt produsert kompostjord tilbake.
 • Komposter. Lag deg en lukket kompostbeholder i egen hage.

Gjenvinningsstasjoner

ROAF har 7 gjenvinningsstasjoner, den ene i Hakadal. På gjenvinningsstasjonene kan privatpersoner/husholdninger levere følgende avfallstyper gratis:

 • Klær og tekstiler
 • Emballasje av glass og metall
 • Papp, papir og kartong
 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • Hageavfall
 • Gjenstander til ombruk

ROAFiD

ROAFiD er et digitalt innbyggerbevis i form av en app som forteller at du bor i en av eierkommunene til ROAF, og derfor har rett til å levere avfall og betale som privatkunde.

Mer informasjon om ROAFiD

Vårryddeaksjonen

Hver vår inviteres velforeninger til å rydde sin del av våre felles utearealer.

I 2023 arrangeres vårryddeaksjonen i uke 19.

ROAF og Nittedal kommune stiller med gratis sekker og bortkjøring av innsamlet avfall. 

Det er avfall fra nærområdet (grøfter, gangveier, lekeplasser osv.) som skal samles i sekkene. Eksempler på slikt avfall er papir, flasker, bokser, korker og plast. Sekkene skal ikke inneholde hageavfall, grus eller stein. 

Er det noen som ikke fikk invitasjon i år og ønsker å være med på neste aksjon, send epost til oss for å få tilsendt invitasjon.

Renovasjonsløsninger i nye byggeprosjekter

ROAF gir råd og stiller krav til renovasjonsløsningen i nye byggeprosjekter, både i planprosessen og i byggesaker. De har et eget område om nyetablering på sine hjemmesider, der du finner mer informasjon og en renovasjonsteknisk veileder. 

ROAFs informasjon om nyetablering


Publisert: 08.08.2017 10.07
Sist endret: 13.03.2024 13.51