Lytt

Brann og feiing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Nittedal brannesen er en del av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) og holder til i Rådhusveien 3 bak Nittedal rådhus. NRBR er et interkommunalt selskap som eies av Aurskog-Høland, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

NRBR har ansvar for feiing og tilsyn i eierkommunene, og spørsmål om feiing og tilsyn rettes direkte til NRBR.

Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen

Resepsjon og sentralbord er betjent hverdager kl. 0800-1100 og 1200-1500 (1400 i sommertiden)

Sentralbord: 67 91 04 00

NRBRs hjemmeside

Feie- og tilsynsgebyr

Feiing og tilsyn forebygger brann!

Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger.

Feiing og tilsyn utføres etter behov og minimum hvert 6. år. Brannforebyggeren kartlegger hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hvert enkelt pipeløp. Behovet for feiing avdekkes altså ut fra bruk, vedlikehold, bygning osv. og feiehyppigheten fastsettes ut fra dette.

Feie- og tilsynsgebyr faktureres etter antall pipeløp. Er det ingen ildsted tilknyttet pipeløpet kan det søkes fritak for gebyr. Søknaden rettes til NRBR.

Skjema for søknad om gebyrfritak

Gebyret fastsettes og faktureres av Nittedal kommune.

§9.5 Feie- og tilsynsgebyr 
KategoriBetalesGebyr
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp Per år Kr 541
Tilsynsgebyr for gasspeis Per år Kr 186

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt fra mva.

(Fra gebyrvedtak for 2024)

Hvorfor betale gebyr hvert år?

Gebyret skal dekke at det finnes en feietjeneste i kommunen, som er tilgjengelig for innbyggerne. Gebyret er altså ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett når tjenesten finner sted.

Nytt ildsted?

Det er meldeplikt til feieravdelingen ved nyinstallasjon av ildsted. 

Melding om nyinstallasjon av ildsted 

Fyrverkeri

Salg fyrverkeri er søknadspliktig, søknadsskjema finner du her:

(Søknadsfrist 1 mai)

Søknadsskjema

Nyttige nettsteder

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Feiermestrenes landsforening


Publisert: 28.09.2016 10.08
Sist endret: 01.02.2023 10.21