Lytt

Matrikkelbrev

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato og inneholder:

  • informasjon om adressen/e
  • informasjon om bygningen/e
    • godkjenningsdato, etasjer, areal og lignende
  • eiendomsinformasjon
    • opprettelse, endringer, eier, areal og lignende
  • kart
    • oversiktskart og eiendomskart med areal og koordinater

Vær oppmerksom på at matrikkelbrevet kan inneholde feil eller mangler. Eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt. Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige, det gjelder spesielt eldre bygg.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefterat opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener at opplysningene i matrikkelen er feil, kan du melde fra til oss.

Hvem kan bestille matrikkelbrev?

Hjemmelshaver (eier) kan bestille matrikkelbrev. Det er kun ved få unntak at andre enn eier kan bestille matrikkelbrev.

Hva koster matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev koster kr 175.

Slik bestiller du

Send en e-post til postmottak@nittedal.kommune.no med informasjon om eiendommens gårds- og bruksnummer eller adresse.

Se eiendomsinformasjon på nett

Du kan finne eiendomsinformasjon på nettsiden seeiendom.no. Det er ikke like detaljert som et matrikkelbrev, da det er tilgjengelig for alle.

Du kan lese mer om matrikkelbrev hos Statens kartverk.

Hvis du vil se hva som er tinglyst på eiendommen eller hvis du vil se et tinglyst dokument må du kontakte Tinglysningen, Statens kartverk.


Publisert: 20.05.2021 13.24
Sist endret: 20.05.2021 13.29