Lytt

Nedgravde oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du en oljetank på eiendommen din, er det en del regler og forpliktelser du må kjenne til.

Forbud mot fossil oljefyring i 2020

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje innen 2020. Det finnes utlike alternative fyringskilder, som for eksempel varmepumpe, bioenergi og solenergi. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av bio-fyringsolje være et alternativ.

Besøk gjerne hjemmesiden til Enova for tips og råd for oppgradring til en fornybar energikilde.

Oljetankregister

Nittedal kommune fører register over alle nedgravde oljetanker i kommunen. Dersom din tank ikke er registrert hos oss ønsker vi at du melder inn at du har en tank.

Fjerning eller sanering av oljetank

Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes, jfr. lokal forskrift om oljetanker.

For både gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som sitt spesialfelt. Du finner flere slike firmaer som tilbydere på oljefri.no.

Som nevnt over er hovedregelen at tanker som ikke er i betryggende stand eller som ikke skal brukes mer fjernes. Men dersom den nedgravde oljetanken ligger vanskelig til slik at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den, så godkjenner Nittedal kommune at gammel tank blir liggende i grunnen forutsatt at den tømmes, rengjøres, kontrolleres for hull (slik at man er sikker på at det tidligere ikke kan ha vært lekkasje) og fylles med sand, grus, lettklinker, pukk eller lignende.

Dersom tanken ønskes gjenfylt i stedet for fjerning, skal det senes en kort begrunnet søknad til Nittedal komjune, merk e-post eller brev med Kommunalteknisk enhet.

Dersom tanken fjernes skal vi ha beskjed. Firmaet som har gjort jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som huseier har det endelige ansvaret for at kommunen har fått beskjed.

Kontroller tanken

Tankeier plikter å få kontrollert oljetanken. Kontrollen er lovpålagt og er hjemlet i forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsloven). I Nittedal gjelder forskriften alle tanker, uansett størrelse.

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

  • ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år
  • glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen og etter 30 år
  • rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år

Tilstandskontroller kan bare utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Tilstandskontrollen kan eksempelvis utføres av en av tilbyderne i Oljefri. Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi av tilstandskontrollskjema til kommunen ved kommunalteknisk enhet. Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren.

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres.

Unngå oljelekkasje

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. Tankeiers forsikring dekker sjelden alle skader. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid.

Aktuelle lekkasjer fra oljetanker skal alltid varsles til brannvesenet.


Publisert: 09.10.2018 12.52
Sist endret: 22.11.2019 11.19