Lytt

Viltforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Jon-Gerhard Johansen
Spesialkonsulent skog
Tlf: 46 89 63 81/41 45 37 79
E-post: Jon-Gerhard.Johansen@gran.kommune.no

 

Vilt og viltforvaltning

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal er ansvarlig for behandling av for eksempel bestandsplaner for forvaltning av elg, hjort, rådyr og bever. Kommunestyret og hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling behandler overordnede saker innen viltforvaltning som er delegert kommunene.

Påkjørsler av vilt

Hvis du kolliderer med eller finner et skadet eller dødt vilt ring politiet på telefon: 02800 (hele døgnet). Politiet kontakter videre fallviltansvarlige i kommunen:
Påkjørsler fra Oslo grense og til Åneby kan meldes til:

  • Simen Thingelstad 901 07 158
  • Gjert Sundtveten 411 20 420
  • Geir Trangsrud 488 91 075

Påkjørsler fra Åneby til Oppland grense kan meldes til:

  • Håkon Tømte 928 58 608
  • Terje Nummedal 982 26 652

Merk stedet for påkjørselen godt synlig, eller vent til fallviltansvarlige kommer. Det er viktig å komme i gang raskt med ettersøk hvis dyret er alvorlig skadet.


Skadet fugl kan meldes til fuglevakta ved Norsk Ornitologisk Forening på vakttelefon 901 22 901.

Rovvilt

Det er Statens Naturoppsyns (SNO) lokale representanter som tar seg av arbeidet med obduksjon og registrering av bufe som er tatt av fredet rovvilt.

Kontaktinformasjon rovviltansvarlig


Publisert: 22.03.2018 13.43
Sist endret: 30.01.2020 13.43